Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Prezentujemy zdjęcia z kolejnego odcinka nyskiej drogi świętego Jakuba. Pielgrzymi wraz z bp. Andrzejem przeszli min. przez Pakosławice, Reńską Wieś, Chróścinę oraz Kopice, łącznie ok. 24 km. Podobnie jak podczas minionych dni również i na tym odcinku drogi pielgrzymi spotykali się z dużą życzliwością mieszkańców miejscowości, przez które przechodzili.


Wczoraj (niedziela, 3 lipca) o godz. 19.00 Eucharystią sprawowaną w kościele pw. św. Jakuba w Skorogoszczy zakończyła się nyska droga św. Jakuba - Jubileuszowe Camino Syndoalne. We Mszy św. wzięło udział bardzo dużo ludzi. Do pielgrzymów dołączyły ich rodziny oraz parafianie z miejscowości, z których pielgrzymi wyruszyli na szlak.

2913048631012141286137893336039804113331508n
2910521589859559954351221062069999824874484n
2910319787340329277170804820402898718910196n
2909020837038721607131437552268076356441280n
2917122447864272925218431197072119927216791n
2909953777643348179392393479145024837138513n
2916010115660695051391117466130140664020911n
29173697146692326398450816177383543746130019n
29104496932208585847960001281407585998747762n
2909734997730875708128917293410877782335564n
2910115364539991127846591522031940177528032n
2913048631012141286137893336039804113331508n
2910521589859559954351221062069999824874484n
2910319787340329277170804820402898718910196n
2909020837038721607131437552268076356441280n
2917122447864272925218431197072119927216791n
2909953777643348179392393479145024837138513n
2916010115660695051391117466130140664020911n
29173697146692326398450816177383543746130019n
29104496932208585847960001281407585998747762n
2909734997730875708128917293410877782335564n
2910115364539991127846591522031940177528032n
2916170105462830139126298100993776623383701n
29070964812146134526446222291138657662047221n
2910993007657167812806726694716322009163600n
2916504008322994644010526173591122407029284n
2917397465637777851520546418060878021402726n
29069716219653426003172325204312951810216160n
29041460111042502368314775005221670300440235n
29072350810668198775964472963115719907313087n
2908216082868964569606677078657743313899423n
29086700012525197888206441342893107241093980n
2908097344488199733826933386024791243375748n
2909051065480799070201894490360020799764675n
2907241027062559204452954991411551268840168n
28927349312013355273549315800125419168037054n
290602534765520101151328819960410422915047n
2913274347292179950199383714923543900837548n
2916359824500857802957346411130140534973412n
29088176411721846169658127261285141207466302n
2911185696188601225795303451586510260838919n
29080317219939342174842933345189203277608865n
290798718589226936057761210424961874398091n
2907624277408305338235486771888722991076939n
2915998675834048231477527167498158916219133n
29071426232401487928935223654677928443219855n
2902342733821831905724794253242866334194514n
2908878755340463284479405102149852919808715n
2907760971225646841504996460947752945703935n
2913627459741192099308623470613487002074952n
2907228775713874410350608329603100563535943n
2918567297705408741215283646298262426165477n
291248840823557858614197804994376625946331n
29099537210846141524089842618127499117102771n

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.