Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. w 78. roku życia i w 54. roku kapłaństwa zmarł ks. Krzysztof Kubów, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny w Chałupkach.

Śp. ks. Krzysztof Kubów urodził się 24 VIII 1943 r. w Berezowicy Małej pow. Zbaraż woj. Tarnopol na dawnych Kresach Wschodnich w rodzinie Mikołaja i Franciszki zd. Chomicka. W 1945 r. został przesiedlony z całą rodziną na Opolszczyznę do Korfantowa.  W tej miejscowości ukończył w 1957 r. szkołę podstawową i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Nysie, gdzie ukończył ósmą klasę. W 1959 r. przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach, w którym w 1962 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 VI 1969 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach był kolejno wikariuszem w parafiach: św. Jerzego w Prószkowie (1969–1972), Chrystusa Króla w Gliwicach (1972–1974), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu Szombierkach (1974–1975), Świętej Rodziny w Zawadzkiem (1975–1976), Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach oraz św. Jadwigi w Zabełkowie (1979–1981). W 1981 r. został mianowany proboszczem parafii św. Anny w Chałupkach. W latach 2001–2003 przebywał na urlopie zdrowotnym. W latach 2003–2015 pełnił funkcję kapelana Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W 2015 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Emerytów w Opolu. Zmarł 21 VIII 2022 r.***

Uroczystości żałobne śp. ks. Krzysztofa:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 26 sierpnia 2022 r. o godz. 19.00 w kościele św. Anny w Chałupkach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 27 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele św. Anny w Chałupkach. Po Mszy św. odbędzie się pochówek na cmentarzu parafialnym.

Polecajmy śp. ks. Krzysztofa Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Krzysztof, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.