Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

„Módlcie się wiele o wiarę w świecie, pokój i o miłość w rodzinach!” – apelował bp Andrzej Czaja do młodych w niedzielę wieczorem 14 grudnia w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu podczas nabożeństwa powitania krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani  – znaków ŚDM, przekazanych przez Czechów na Biskupiej Kopie.

„Krzyż Światowych Dni Młodzieży nie może być inny, a jednak w pewnym sensie jest inny” – powiedział bp Czaja do młodzieży zgromadzonej w Opolu. „Inny, bo jest wyjątkowym świadkiem drogi młodych ludzi, wielu przeminionych pokoleń i drogi młodych ludzi dzisiejszego pokolenia. Dużo ten krzyż widzi i jest świadkiem tego, co dzieje się w świecie – dobrego, a nieraz złego. Świadkiem wiary wielu młodych ludzi, którzy się do niego garną, ale też świadkiem wielkiego zobojętnienia tych, co znają Jezusa. Ceńmy sobie ten krzyż – wyjątkowego świadka kroczenia Jezusa przez ziemię” – wzywał opolski ordynariusz.
Bp Rudolf Pierskała, odpowiedzialny za przygotowanie ŚDM w diecezji opolskiej, nie zraził się, że w powitaniu znaków uczestniczyło niewiele osób i zachęcił do działania: „Dużo możemy zrobić! Indywidualnie rozmawiać, zachęcać, przypominać i mówić: wyjdźcie z okopów, z tych różnych gniazdek swoich i przyjdźcie. Wzywać trzeba do nawrócenia! Mamy w perspektywie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, więc musimy nauczyć się gościnności, otwartości, poświęcenia i wyjścia do drugiego. Jeśli tego nie nauczymy się podczas peregrynacji do 2016 roku, to potem będzie tego brakowało. To jest nasza szansa!” – podkreślił bp Pierskała.
Od 15 do 16 grudnia znaki ŚDM będzie można uczcić na Opolskim Spotkaniu Młodych, rekolekcjach dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Opola, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
Zakończenie peregrynacji krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży w diecezji opolskiej nastąpi 3 stycznia w Raciborzu, gdzie znaki zostaną przekazane archidiecezji katowickiej. Szczegółowe informacje na stronie: www.sdmopole.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.