Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


Emerytowany biskup Alfons Nossol kończy dziś 90 lat. Przez 32 lata kierował diecezją opolską. W swoim życiu poświęcał się m.in. pracy naukowej, duszpasterskiej, działu ekumenicznemu i budowie Kościoła opolskiego.


"Arcybiskup Alfons Nossol 90-te urodziny przeżywa z zadumą i wdzięcznością". Mówił o tym dzisiaj (08.08) ks. Albert Glaeser, kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, gdzie aktualnie mieszka były ordynariusz diecezji opolskiej. W audycji „Szczerze o Kościele” przyznał, że arcybiskup senior jest świadom, że wszystko, co otrzymał, pochodzi od Boga. Jednocześnie ks. Glaeser wyraził wdzięczność za jego obecność.

– My chcemy dziękować księdzu arcybiskupowi za to, że po prostu Pan Bóg go dał dla diecezji opolskiej, Kościoła powszechnego i każdego człowieka, dla którego jest otwarty także tutaj, w Kamieniu Śląskim. Z tyloma ludźmi codziennie się spotyka – powiedział ks. Glaeser.

Z okazji urodzin arcybiskupa, w kaplicy Sebastianeum Silesiacum odbyła się Msza święta, której przewodniczył jubilat. 

źródło, fot.: Radio Doxa

Zachęcamy do wysłuchania wspomnień związanych z jubilatem, które dostępne są po kliknięciu TUTAJ.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.