Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

ZAPROSZENIE

W imieniu Księży Biskupów diecezji gliwickiej i opolskiej zapraszamy czcigodne Siostry i czcigodnych Braci we wszystkich formach życia konsekrowanego do udziału w tegorocznej międzydiecezjalnej pielgrzymce Osób Konsekrowanych na Górę św. Anny

Naszą pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 11.00, 20 maja 2023 r., w Bazylice św. Anny Samotrzeciej Eucharystią koncelebrowaną pod przewodnictwem naszych Pasterzy.

Druga część naszej pielgrzymki będzie miała miejsce w Domu Pielgrzyma i w najbliższym otoczeniu. O godz. 13.00 wysłuchamy konferencji o. Mariusza Marszałka w auli Domu Pielgrzyma. Ok. godz. 14.00 zapraszamy na poczęstunek pod namiot. Nasze spotkanie zakończymy Nabożeństwem Majowym przy ołtarzu papieskim. Serdecznie zapraszamy.

Ks. Antoni Zając

Wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego diecezji gliwickiej

O Stanisław Jopek SJ – delegat KWPZM

sM Bonita Machnik – referentka diecezjalna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.