Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa zapraszają na spotkania formacyjne. Oto ich harmonogram:
 • 25 września (poniedziałek) o godz. 17.00 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie - dla rejonu Nysa;
 • 26 września (wtorek) o godz. 18.00 w parafii bł. Czesława w Górażdżach – dla rejonu Krapkowice;
 • 27 września (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Bartłomieja w Głogówku - dla rejonu Głogówek;
 • 29 września (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu Sławięcicach – dla rejonu Kędzierzyn;
 • 3 października (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Bartłomieja w Jełowej - dla rejonu Jełowa;
 • 4 października (środa) o godz. 17.15 w parafii NSPJ w Raciborzu – dla rejonu Racibórz;
 • 6 października (piątek)  o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Wrzoskach - dla rejonu Wrzoski;
 • 7 października (sobota) o godz. 17.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy - dla rejonu Jemielnica;
 • 11 października (środa) o godz. 17.15 w parafii św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej - dla rejonu Opole;
 • 11 października (środa)  o godz. 17.00 w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie - dla rejonu Prudnik;
 • 12 października (czwartek) o godz. 17.30 w parafii NSPJ w Zawadzkiem - dla rejonu Zawadzkie;
 • 17 października (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Wojnowicach - dla rejonu Głubczyce.
W programie: Msza św. w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna, nabożeństwo różańcowe oraz braterskie spotkanie połączone z wyborami delegatów rejonowych i kandydatów do kapituły. Duszpasterze zapraszają członków Bractwa, a także sympatyków i zainteresowanych wspólnotą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.