Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Pani Ewelina Szendzielorz, wicedyrektor DIMK, informuje, że rok szkolny 2023/2024 upływa pod znakiem złotego jubileuszu działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, jednej z najstarszych instytucji Diecezji Opolskiej. Z tej okazji cała społeczność DIMK: pedagodzy, uczniowie i chórzyści pragną podzielić się jubileuszową radością z całym środowiskiem muzyczno-kościelnym, duszpasterzami i diecezjanami. Okazją ku temu będzie zbliżające się wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyków kościelnych, przypadające 22 listopada, i uroczysta Msza św. sprawowana tego dnia o godz. 16.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu "na górce" pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały. Społeczność DIMK-u zaprasza na wspólną Eucharystię, aby podziękować Panu Bogu za półwiecze działalności placówki i prosić o błogosławieństwo na kolejne lata wspólnego odkrywania i zgłębiania piękna muzyki kościelnej tworzonej dla Najwyższego.

 

6 Jubileusz DIMK zaproszenie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.