Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterze Bractwa św. Józefa przygotowali kolejną serię przedadwentowych i adwentowych spotkań formacyjnych, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

Oto ich harmonogram:

 • 22 listopada (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Jana Nepomucena w Braciszowie dla rejonu Głubczyce;
 • 24 listopada (piątek) o godz. 18.00 w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie dla rejonu Krapkowice;
 • 27 listopada (poniedziałek) o godz. 17.00 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie dla rejonu Nysa;
 • 28 listopada (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka w Kędzierzynie-Koźlu (Cisowej) dla rejonu Kędzierzyn;
 • 29 listopada (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach dla rejonu Prudnik-Głuchołazy;
 • 29 listopada (środa) o godz. 18.00 w parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku dla rejonu Głogówek;
 • 1 grudnia (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Wrzoskach dla rejonu Wrzoski;
 • 3 grudnia (niedziela) o godz. 19.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu dla kleryków;
 • 7 grudnia (czwartek) o godz. 17.00 w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem dla rejonu Zawadzkie;
 • 8 grudnia (piątek) o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica;
 • 11 grudnia (poniedziałek) o godz. 18.00 w parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach dla rejonu Opole;
 • 13 grudnia (środa) o godz. 17.00 w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku dla rejonu Jełowa;
 • 14 grudnia (czwartek) o godz. 18.00 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni dla rejonu Racibórz.

Na każde spotkanie składa się: Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, zwłaszcza za zmarłych członków wspólnoty, nabożeństwo do św. Józefa w intencji Bractwa oraz braterskie spotkanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.