Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania przed świętami.
W ramach stałej posługi sakramentalnej w kościele Ojców Franciszkanów w Opolu zostaną podjęte następujące dyżury:
 • Wielki Poniedziałek-Wielka Środa - w godz.: 7.30-21.00.
 • Wielki Czwartek i Wielki Piątek - w godz.: 7.30-18.00.
 • Wielka Sobota - w godz.: 7.30-16.30.
 
W ramach inicjatywy Noc Konfesjonałów na terenie naszej diecezji zostanę podjęte następujące dyżury sakramentu pokuty i pojednania:
 • Korfantów, kościół pw. Trójcy Świętej – Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek – 20.00-22.30;
 • Domecko, kościół pw. Niepokalanego Serca NMP – Wielka Środa – 20.30-22.30;
 • Grobniki, kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela – Wielka Środa – 20.00-22.30;
 • Nysa, kościół pw. św. Piotra i Pawła – Wielka Środa – 19.00-23.00;
 • Racibórz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP – Wielka Środa – 20.00-23.00;
 • Opole, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha – Wielki Czwartek/Wielki Piątek – 23.00-6.00;
 • Niemodlin, kościół pw. Wniebowzięcia NMP – Wielki Piątek – 20.00-24.00;
 • Opole, kościół pw. św. Michała Archanioła – Wielki Piątek – 20.00-23.00;
 • Dylaki, kościół pw. św. Antoniego – Wielki Piątek – 20.00-23.30.

6 Noc Konfesjonałów 2024

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.