Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Czcigodni Księża Proboszczowie,

W imieniu własnym oraz Zarządu MEB Group z wielką przyjemnością mam zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane przez firmę MEB Group III Forum Samowystarczalności Energetycznej dla obiektów sakralnych i parafialnych.

Forum odbędzie się dnia 16.05.2024 r. w godz. 12.30 -15.30 na terenie funkcjonującej „Zielonej Wyspy Energetycznej” w Kamieniu Śląskim.

Wydarzenie poświęcone będzie tematyce dążenia do samowystarczalności energetycznej poprzez OZE, magazyny energii i systemy zarządzania energią w obiektach sakralnych i kościelnych znajdujących się w zarządzie parafii.

MEB Group to lokalny lider w zakresie sprawdzonych rozwiązań zapewniających niezależność energetyczną, a także stabilne ceny energii. Jest prężnie rozwijającą się firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Relacje Inwestorów i rozwiązania finansowe, które podczas prelekcji wskażą zaproszeni Prelegenci, mogą stać się kluczowym czynnikiem zwiększenia oszczędności i poprawy rentowności zarządzanych przez Księży obiektów.

Zachęcam z całego serca do uczestnictwa w tym niecodziennym i bogatym merytorycznie wydarzeniu.

Po części merytorycznej MEB Group zaprasza serdecznie na lunch.

W załączeniu przesyłam Zaproszenie wraz z Agendą forum.

Księża zainteresowani udziałem proszeni są o rejestrację online do dnia 10.05.2024r. na: https://meb-group.com/forum lub kontakt telefoniczny bezpośrednio z organizatorem 538 377 447.

 

Wioleta Wabiszczewicz MEB GROUP Energy

 

Zaproszenie 16.05.2024r. Kamień Śląski III Forum Samowystarczalności energetycznej 1

 

Zaproszenie 16.05.2024r. Kamień Śląski III Forum Samowystarczalności energetycznej 2

 

Zaproszenie 16.05.2024r. Kamień Śląski III Forum Samowystarczalności energetycznej 3

 

Zaproszenie 16.05.2024r. Kamień Śląski III Forum Samowystarczalności energetycznej 4

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.