Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W czwartek 24 listopada br. w auli seminaryjnej w Opolu (ul. Drzymały 1) odbędzie się koncert w hołdzie abp. Alfonsowi Nossolowi z okazji 90 rocznicy urodzin. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Wystąpi Edward Simoni grający na fletni pana. Cegiełki w cenie 50, 40 i 30 zł można nabyć w kancelarii parafii katedralnej w Opolu, na furcie Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz na portierni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dochód z koncertu wspomoże renowację opolskiej katedry.

 

Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza do udziału we Mszy św. sprawowanej w intencji zmarłych osób bezdomnych, która będzie miała miejsce w piątek 18 listopada o godz. 19.30 w kościele pw. św. Aleksego w Opolu.

 

Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na przedadwentowe i adwentowe spotkania formacyjne, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Oto ich harmonogram: 16 listopada (środa) o godz. 17.45 w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach dla rejonu Głubczyce; 16 listopada (środa) o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie dla rejonu Prudnik-Głuchołazy; 18 listopada (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Anny i Joachima w Gogolinie-Karłubcu dla rejonu Krapkowice; 18 listopada (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej dla rejonu Opole; 19 listopada (sobota) o godz. 17.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica; 21 listopada (poniedziałek) o godz. 17.00 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie dla rejonu Nysa; 23 listopada (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Bartłomieja w Głogówku dla rejonu Głogówek; 24 listopada (czwartek) o godz. 18.00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zborowskiem dla rejonu Zawadzkie; 26 listopada (sobota) o godz. 15.00 w parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy dla rejonu Kędzierzyn; 7 grudnia (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Piotra i Pawła w Łubnianach dla rejonu Jełowa; 11 grudnia (niedziela) o godz. 19.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu dla kleryków; 15 grudnia (czwartek) o godz. 18.00 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni dla rejonu Racibórz; 16 grudnia (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Wrzoskach dla rejonu Wrzoski. Na każde spotkanie składać się będzie Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, zwłaszcza za zmarłych członków wspólnoty, nabożeństwo do św. Józefa w intencji Bractwa oraz braterskie spotkanie. Wszystkich członków wspólnoty zapraszamy do udziału w spotkaniu, w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i terminie.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza Szanownych Pracowników opolskich uczelni na kolejne spotkanie w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU w piątek 25 listopada o godz. 19.00 w sali nr 06 (poziom -1).
Tym razem zostaną podjęte następujące tematy:
- „(Nie)oczywiste meandry ewolucji – o roli chemii w komunikacji pomiędzy organizmami”
(prof. dr hab. Jacek Lipok – Prorektor UO / Wydział Chemii)
- „Grzech pierworodny w kontekście ewolucyjnego obrazu świata”
(ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO – Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych).

W niedzielę 13 listopada br. w kościele św. Bartłomieja w Głogówku podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 zostanie wykonana po raz pierwszy „Missa Jubilata” autorstwa Barbary Reiman, opolskiej kompozytorki, skrzypaczki, pedagoga i nauczyciela. Dzieło muzyczne powstało z okazji 50-lecia Diecezji Opolskiej. W wydarzeniu wezmą udział: Chór Filharmonii Opolskiej przygotowany przez Tadeusza Eckerta; Chór Misericordias przygotowany przez ks. Mateusza Mandalkę; Chór Światło dla Młodych przygotowany przez Juliannę Trinczek, a także Jubileuszowa Orkiestra Symfoniczna. Całość poprowadzi Jakub Montewka, asystent dyrektora artystycznego Filharmonii Opolskiej.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.