Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie zapraszają na koncert świąteczno-noworoczny, który odbędzie się 31 stycznia br. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Nysie.

 

Ks. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ołtarza, zaprasza do udziału w diecezjalnym kursie lektorskim, który odbędzie się w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych (w województwie opolskim) w dniach: 13 - 18 lutego br. w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie. Mogą w nim uczestniczyć ministranci będący co najmniej uczniami klasy VII szkoły podstawowej. Kurs zakończy się skupieniem oraz uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem księdza biskupa z obrzędem ustanowieniem w funkcji lektora. Koszt kursu: 650 zł. Zgłoszenia do 31 stycznia 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje zostaną przesłane duszpasterzom zgłaszającym kandydatów.

W czasie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - w niedzielę 22 stycznia 2023 r. - o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych przygotowana przez Duszpasterstwo Młodych Ławka. W programie: nabożeństwo w duchu Taizé oraz spotkanie przy herbacie. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu zapraszam młodzież wraz z duszpasterzami.
 
Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na kolejny dzień skupienia dla dziewcząt od 13. roku życia, który odbędzie się 21 stycznia br. w klasztorze sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.
 
Ks. Krystian Muszalik, diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców, serdecznie zaprasza na dzień skupienia dla przedsiębiorców i rzemieślników, który odbędzie się w sobotę 21 stycznia 2023 r. w kościele seminaryjno-akademickim. W programie: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, dwie konferencje oraz spotkanie przy kawie.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.