Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do udziału w sympozjum liturgicznym Konstytucja „Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II: 60 lat w służbie świętej liturgii, które odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2023 r. (poniedziałek-wtorek) w gmachu WT UO (Opole, ul. Drzymały 1a) w sali nr 18 (I piętro). Dostępny będzie również streaming w serwisach społecznościowych WT UO.

Plan konferencji:

4 grudnia 2023 r. (poniedziałek):

 • Godz. 15:00: Modlitwa popołudniowa
 • Godz. 15:15: Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, dziekan WT UO
 • Godz. 15:30: Ruch liturgiczny jako preludium reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II – ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • Godz. 16:00: Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”. Geneza i przesłanie odczytane po 60 latach – ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
 • Godz. 16:30: Kontrowersje wokół soborowej reformy Kanonu rzymskiego i ich implikacje – ks. prof. dr hab. Marcin Worbs, UO
 • Godz. 17:00: Eklezjologia liturgiczna w „Sacrosanctum Concilium” – ks. dr Waldemar Bartocha, UKSW
 • Godz. 17:30 Dyskusja
 • Godz. 18:00 Msza święta

5 grudnia 2023 r. (wtorek):

 • Godz. 09:45: Modlitwa przedpołudniowa
 • Godz. 10:00: Natura roku liturgicznego w świetle konstytucji „Sacrosanctum Concilium” – ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, UMK
 • Godz. 10:30: Diecezjalne komisje liturgiczne jako postulat reformy liturgicznej. Perspektywa polska – ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, PWT Wrocław
 • Godz. 11:00: Personalistyczny charakter participatio actuosa w świetle konstytucji „Sacrosanctum Concilium” – ks. dr hab. Radosław Błaszczyk SDB, WSD TS Kraków
 • Godz. 11:30: Ars celebrandi – niespełniony postulat „Sacrosanctum Concilium”? – ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
 • Godz. 12:00: Dyskusja i podsumowanie obrad – ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO


W wydarzeniu będzie można uczestniczyć zarówno w formie tradycyjnej jak i on-line. Link dostępowy zostanie opublikowany na trzy dni przed wydarzeniem w serwisach internetowych WT UO.

 

Sympozjum KL Opole 2023

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej zaprasza do udziału w diecezjalnym kursie lektorskim, który odbędzie się  w czasie ferii zimowych w dniach 14 - 20 stycznia 2024 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni. Mogą w nim uczestniczyć ministranci będący uczniami co najmniej klasy VII szkoły podstawowej. Program kursu obejmować będzie formacje: ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Kurs zakończy się skupieniem oraz uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem księdza biskupa z ustanowieniem w funkcji lektora. Koszt kursu wynosi 400 zł. Zgłoszenia do 31 grudnia 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczba miejsc jest ograniczona). Szczegółowe informacje zostaną przesłane duszpasterzom zgłaszającym kandydatów.

Od ponad 20 lat jest organizowana akcja "Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia". Ideą projektu jest przygotowanie paczki, która zostanie dostarczona dzieciom więźniów na Święta Bożego Narodzenia. Każdy uczestnik projektu otrzyma list od więźnia. Katecheci i nauczyciele mogą zgłosić także swoich uczniów, którym przekażą listy. Swój udział w akcji należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Szczegółowych informacji udziela ks. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Opolskiej (tel. 664 477 422).

 

12 Paczka Więźnia 2023

Duszpasterze parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy zapraszają na spotkanie autorskie z p. Robertem Tekieli, autorem książek, dziennikarzem katolickim, poetą i znawcą zagrożeń duchowych. Tematem konferencji będzie „Panorama współczesnych zagrożeń duchowych”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 27 listopada br. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Jemielnicy (ul. Wiejska 43a). 

 

2 Robert Takieli

 

Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza na dzień skupienia dla muzyków kościelnych, który odbędzie się w sobotę 16 grudnia br. w kościele pw. św. Rocha w Starych Budkowicach. Rozpoczęcie o godz. 9.30. W programie: wspólny śpiew, adoracja Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty i Pojednania, Msza św. oraz spotkania integrujące (ciepły posiłek - 25 zł, kawa, herbata, słodkie przekąski). Gościem specjalnym będzie ks. dr Joachim Waloszek. Zgłoszenia do 10 grudnia br. za pośrednictwem formularza.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.