Offcanvas SectionDiecezja Opolska zaprasza na warsztaty muzyczno-liturgiczne, które odbędą się od 21 do 23 stycznia 2022 roku przy parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. Zaproszenie skierowane jest do organistów, chórów, zespołów śpiewaczych, instrumentalistów, kapłanów, sióstr zakonnych i indywidualnych osób.
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 150 zł.
 
W programie:
wykłady z emisji głosu,
rozczytywanie kolęd na chór mieszany i orkiestrę.

Zwieńczeniem warsztatów będzie niedzielna Msza święta, po której nastąpi koncert kolęd w wykonaniu uczestników warsztatów.

Prowadzącymi będą:
Agnieszka Franków-Żelazny (Wrocław),
ks. Piotr Kierpal (Stare Budkowice),
Rafał Maciejewski (Łódź),
ks. Mateusz Mandalka (Prudnik),
Urszula Rogala (Warszawa). 

Zapisy potrwają do 15 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji na stronie: www.misericordiasprudnik.pl oraz Facebooku
 
Numer kontaktowy: 721 525 400


Wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej w kościele, zachęcamy do łączenia się we wspólnej modlitwie poprzez transmisję Mszy w TVP3 Opole. Niedziela, godz. 9.00.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.