Offcanvas Section

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza na koncert wieńczący VI Międzynarodowy Festiwal Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościelnych, który odbędzie się 17 września 2021 r. o godzinie 17.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowej Cerekwi. Na organach zagrają uczniowie DIMK oraz gość specjalny Festiwalu  – dr Tomas Thon z Opawy (Czechy) – koncertujący organista oraz wydawca dzieł czeskiej muzyki dawnej.

Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 19 września na Górze św. Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z dekanatów będą gromadzić się na schodach prowadzących do Groty Lourdzkiej i w procesji udają do Groty na Mszę św.

Tegorocznym Dożynkom przewodniczy rejon opolski  – dekanat Krapkowice.Przygotowują: wprowadzenie słowno-muzyczne, przywitanie i podziękowanie, czytania, modlitwę wiernych, liturgiczną służbę ołtarza, ewentualnie orkiestrę i chór oraz wyznacza starostów dożynkowych.

Każdy zaś dekanat rejonu opolskiego wyznacza jedną parafię jako delegację z koroną żniwną, chlebem i darem ołtarza. Obecni na dożynkach księża, zwłaszcza dekanalni duszpasterze rolników, proszeni są do koncelebry. Duszpasterstwo Rolników zaprasza także orkiestry z poszczególnych parafii, parafian w strojach ludowych i poczty sztandarowe.

W dniach 3-5 września na Górze św. Anny odbędą się spotkania z okazji 28 rocznicy zainicjowania Spotkań Trzeźwościowych przy Sanktuarium św. Anny. W programie: Msza św., adoracja, Droga Krzyżowa na Kalwarii, wykłady tematyczne, spotkania w grupach oraz wernisaże. Szczegółowe informacje na plakacie. 

Oferta dla studentów poszukujących mieszkania w Opolu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt. Szczegóły na plakacie.

Kurs dla służby porządkowej na Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zmiana terminu kursu i zgłoszeń! Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kierowców w Opolu w sobotę 26 czerwca (a nie - jak informowaliśmy wcześniej – 5 czerwca odbędzie się kurs dla porządkowych na Opolską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Chęć udziału w kursie należy zgłosić do 19 czerwca u ks. Tomasza Jałowego (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), podając następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer grupy pielgrzymiej i parafia.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.