Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza na wernisaż pt. „Chwiejna linia horyzontu. O twórczym myśleniu i działaniu”, który odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. o godz. 19.00 w naszym diecezjalnym muzeum (ul. Kard. Kominka 1a – wejście od ul. Książąt Opolskich). Zaprezentowane zostaną obrazy p. Łucji Piwowar Bagińskiej, która od wielu lat wspiera naszą diecezję, m.in. posługując w Diecezjalnej Komisja ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego oraz Sztuki Sakralnej i Konserwacji Zabytków.

 

Wernisaż maj

Ks. Norbert Widok, diecezjalny koordynator Szlaków Jakubowych, zaprasza na IV Przejście Raciborską Drogą św. Jakuba, z Bierawy do Łubowic, które odbędzie się w sobotę 25 maja. Rozpoczęcie o godz. 8.45 błogosławieństwem pielgrzymów w kościele pw. Trójcy Świętej w Bierawie. O godz. 16.00 Msza św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Łubowicach. Po Mszy św. spotkanie przy ognisku. Pątnikom towarzyszyć będzie intencja pokoju. Zgłaszanie uczestnictwa pod numerem telefonu: 608 828 251.

 

12 Droga Jakubowa

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza na Mszę św. z udziałem księży neoprezbiterów, która odbędzie się w najbliższy czwartek - w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - o godz. 16.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

 

Msza z Neoprezbiterami

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby modlące się za kapłanów do udziału w Ogólnopolskim Nocnym Czuwaniu Apostolatu Margaretka, które odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. (Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana) na Jasnej Górze. Spotkanie rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Następnie modlitwa różańcowa, Droga Krzyżowa, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia. Więcej informacji na stronie: www.apostolatmargaretka.pl.

 

11 Czuwanie Margaretka

 

 

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza do udziału w „16. Nocy Muzeów pod gwiazdami Europy”, która odbędzie się w sobotę 18 maja br. Nasze muzeum przyłącza się do tej inicjatywy z następującym programem:

 • godz. 18.30 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dyplom 2024” (absolwenci opolskiego liceum plastycznego oprowadzają po swojej wystawie dyplomowej);
 • godz. 20.00 – koncert pt. „Muzyka dawna otulona sztuką” w wykonaniu p. Magdaleny Czekaj (sopran), p. Kingi Pietruchy (sopran), p. Joanny Owczarek-Ciszewskiej (klawesyn), p. Moniki Targowskiej (flet traverso) oraz uczniów i absolwentów II Stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu pod dyrekcją Huberta Prochoty;
 • godz. 21.00 – wykład ks. Wojciecha Lippy pt: „Salvator Mundi versus Christus Salvator. Dzieło Leonarda da Vinci a obraz Joosa van Cleve”.

Ponadto w godzinach 18.00-23.59 będzie możliwość zwiedzania stałej ekspozycji.

 

Noc muzeow 2024 Kafelek

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.