Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterstwo Młodych Ławka organizuje w okresie wakacyjnym dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i studentów z naszej diecezji następujące wydarzenia:

 1.  Wyjazd do wspólnoty ekumenicznej Taize we Francji w dniach od 29 czerwca do 8 lipca;
 2.  Domówki w Domu Duszpasterstwa Młodych „Kurnik” na Górze Świętej Anny w terminach:  14-20 lipca, 22-28 lipca, 8-14 sierpnia;
 3.  zakończenie wakacji w Domu Duszpasterstwa Młodych „Kurnik” na Górze Świętej Anny w terminie od 30 do 31 sierpnia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.lawka.org oraz w mediach społecznościowych.

 

lawkacje 2024 post

Schola Ichtis działająca przy parafii św. Michała Archanioła w Prudniku oraz ks. Łukasz Labusga, wikariusz tejże parafii, bardzo serdecznie zapraszają na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia podczas Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w niedzielę 16 czerwca 2024 r. o godz. 19.00 na scenie plenerowej Ośrodka Kultury w Prudniku.

 

7 Koncert Uwielbienia Prudnik

Diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej na tegoroczne wakacje:

(1) turnus dla dziewcząt od 14 roku życia, który odbędzie się od 23 do 27 czerwca br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni; prowadzą siostry Franciszkanki MNP, zgłoszenia przyjmuje s. Leticja telefonicznie: 785 253 946; koszt: 350 zł;

(2) turnus dla Dzieci Maryi od 4. klasy szkoły podstawowej, który odbędzie się od 23 do 28 czerwca br. w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Międzybrodziu Bialskim; prowadzi: ks. Paweł Korsan; zgłoszenia telefonicznie: 661 778 882 do 12 maja; koszt: 1 100 zł;

(3) turnus dla dziewcząt ze szkoły podstawowej, który odbędzie się od 22 do 28 lipca br. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jarnołtowie; prowadzący: ks. Tomasz Gruca; zgłoszenia poprzez formularz na stronie: www.marianki.diecezja.opole.pl; koszt: 500 zł;

(4) rekolekcje dla dziewcząt od 7 klasy szkoły podstawowej, które odbędą się w terminie od 5 do 9 sierpnia br. w Klasztorze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego „Annuntiata” w Raciborzu; zgłoszenia przyjmuje s. M. Barbara SSpS telefonicznie: 668 008 409; koszt: dowolna ofiara;

(5) III edycja turnusu dla Animatorek Dzieci Maryi, który odbędzie się od 25 do 29 sierpnia br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni; prowadzi: ks. Łukasz Szuster; zgłoszenia poprzez formularz  na stronie: www.marianki.diecezja.opole.pl; koszt: 350 zł.

Państwo Agnieszka i Sebastian Zapałowie, para diecezjalna Domowego Kościoła, zapraszają na przedwakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, który odbędzie się w niedzielę 16 czerwca br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu Miedoni. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00. Centralnym punktem będzie Msza św. o godz. 14.30, której przewodniczyć będzie biskup Waldemar Musioł. W programie spotkanie: adoracja, konferencja, agapa oraz wspólne gry i zabawy. Zaproszenie skierowane jest wszystkich członków Ruchu Światło-Życie oraz wszystkich zainteresowanych formacją oazową.

Pani Krystyna Deko, koordynatorka Różańca Rodziców w diecezji opolskiej, bardzo serdecznie zaprasza na IX Pielgrzymkę Różańca Rodziców na Górę Świętej Anny, która odbędzie się w niedzielę 16 czerwca 2024 r. W Grocie Lurdzkiej o godz. 10.45 zawiązanie wspólnoty i przywitanie grup pielgrzymkowych; o godz. 11.00 różaniec w intencji dzieci; o godz. 11.30 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła oraz zawierzenie świętej Annie. Następnie przerwa obiadowa. Następnie spotkanie będzie kontynuowane w Auli Domu Pielgrzyma: o godz. 14.30 przywitanie, o godz. 14.40 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, o godz. 15.20 czas świadectw. Pielgrzymka zakończy się ok. godz. 16.30. Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmuje p. Krystyna Deko drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zaś zamówienia na obiady przyjmuje Dom Pielgrzyma telefonicznie 519 100 144. 

 

D1 Różaniec Rodziców

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.