Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na ostatnie w tym roku obchody kalwaryjskie ku czci św. Piotra z Alkantary. W niedzielę 22 października 2023 r. godz. 9.00 wyjście z Rajskiego Placu na Kalwarię, gdzie będzie rozważana Droga Krzyżowa. O godz. 10.00 Msza św. w Porębie, a ok. godz. 14.00 zakończenie przy kościele Krzyża Świętego.

 

7 Obchody Kalwaryjskie

W niedzielę 22 października zapraszamy, wraz z Diecezjalnym Radiem Doxa, do poznania parafii Trójcy Świętej w Graczach, której historia sięga roku 1376. Od godz. 10.00 wysłuchamy rozmów z mieszkańcami. W tym dniu o godz. 12.00 transmisja Eucharystii z kościoła w Graczach.

Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm. Dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).

 

26 Radio Doxa Gracze

 

 

Diecezjalne obchody XXIII Dnia Papieskiego odbędą się w niedzielę 22 października 2023 r. w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bielicach. O godz. 11.00 będzie sprawowana Msza św. w kościele parafialnym, a o godz. 16.00 w Domu Kultury w Bielicach zostanie przedstawione wspomnienie poetycko-muzyczne pt. „Cywilizacja życia”.

 

12 Dzień Papieski

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Piotr Bałos, zaprasza Pracowników Służby Zdrowia oraz kapelanów szpitali, domów pomocy społecznej i hospicjów na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia z okazji liturgicznego wspomnienia św. Łukasza. Pielgrzymka odbędzie się w piątek 20 października 2023 r. w kościele pw. św. Jana Pawła II w Opolu. Jej centralnym punktem będzie Msza św. sprawowana o godz. 18.00 pod przewodnictwem bpa Waldemara Musioła. Eucharystię poprzedzi modlitwa różańcowa o godz. 17.15.

 

10 Służba Zdrowia

Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa serdecznie zapraszają do udziału w rekolekcjach formacyjnych, które odbędą się w terminie 20-22 października 2023 r. w Diecezjalnym Ośrodku Rybak w Głębinowie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.00 nabożeństwem różańcowym, zakończenie obiadem w niedzielę o godz. 12.30. W programie: Msze św., nabożeństwa różańcowe, konferencje formacyjne, okazja do spowiedzi, adoracja Najświętszego Sakramentu, braterskie spotkania, dyskusje oraz wyjazd do Domu Miłosierdzia w Otmuchowie. Zapisy oraz szczegółowe informacje na stronie www.bractwoswietegojozefa.pl.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.