Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalne Duszpasterstwo LSO zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej na tegoroczne wakacje:

(1) obóz dla chłopców szkoły podstawowej, który odbędzie się od 14 do 21 lipca br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni; koszt: 550 zł; 

(2) obóz dla chłopców i dziewcząt należących do LSO, który odbędzie się w terminie od 7 do 13 lipca br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Sudety” w Pokrzywnej; koszt 1100 zł;

(3) obóz dla chłopców po 7 klasie szkoły podstawowej, który odbędzie się od 22 do 25 sierpnia br., w Ośrodku Szkoleniowym w Turawie; koszt: 600 zł.

Zgłoszenia na wszystkie obozy przyjmuje telefonicznie ks. Dariusz Domerecki (tel. 666 175 403) w terminie do 10 czerwca br.  

Ks. Lucjan Gembczyk, diecezjalny duszpasterz osób chorych, serdecznie zaprasza na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny, która odbędzie się w sobotę 8 czerwca br.

Program jest następujący:

 • godz. 9.00 – okazja do spowiedzi;
 • godz. 9.30 – różaniec;
 • godz. 10.00 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa; po Eucharystii czas wolny na posiłek;
 • godz. 12.15 – nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP, kazanie, adoracja Najświętszego Sakramentu, przejście wokół ołtarza św. Anny;
 • ok. godz. 13.30 zakończenie pielgrzymki.

Bardzo proszę o pomoc chorym i niepełnosprawnym w dotarciu do annogórskiego sanktuarium. Księży, a zwłaszcza wszystkich kapelanów szpitalnych i DPS-ów, zapraszam do koncelebry.

 

24 06 05 09 29 07 pielgrzymka chorych 2024 r

Ks. Marcin Marsollek, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, bardzo serdecznie zaprasza do udziału w 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2024 r.

W sobotnim programie:

 • godz. 17.00 - spotkanie pielgrzymkowe w Auli św. Jana Pawła II,
 • godz. 19.00 – przerwa, godz. 21.00 - Apel Jasnogórski;
 • godz. 22.00 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego; następnie (do godz. 24.00) czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu prowadzone przez grupy.

W niedzielnym programie:

 • godz. 7.30 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach;
 • godz. 9.30 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

13 Pielgrzymka Trzeźwości

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza w najbliższy pierwszy czwartek miesiąca – 6 czerwca – osoby indywidualne, grupy zorganizowane (zwłaszcza członków Diecezjalnego Dzieła Modlitwy „Oremus”) oraz księży do kościoła seminaryjno-akademickiego na wspólną modlitwę o nowe powołania kapłańskie oraz za powołanych. W programie: o godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 19.45 Msza św.

 

8 Powołania

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski zaprasza do udziału w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów, która odbędzie w sobotę 15 czerwca br., w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy koło Nałęczowa (archidiecezja lubelska). Informacje o zapisach i kosztach udziału na stronie internetowej.

 

12 Pielgrzymka LSO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.