Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Siostra M. Karolina Dworczak ISSM z winowskiej wspólnoty Sióstr Szensztackich zaprasza dziewczęta ze szkoły podstawowej do udziału w adwentowym dniu skupienia, który odbędzie się w sobotę 2 grudnia br. w Opolu-Winowie (od godz. 11.00 do 16.00). W programie: Msza św., przygotowywanie kalendarza adwentowego, wspólna zabawa i posiłek. Zgłoszenia do 20 listopada br. pod numerem telefonu 533 329 814.

 

9 Dzień Skupienia ISSM

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkie małżeństwa na nową odsłonę  Remontu Małżeńskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 15-17 grudnia 2023 roku. Spotkania odbędą się tam, gdzie dotychczas, czyli w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu, ul. Drzymały 1c.

Temat tegorocznych rekolekcji będzie nosił nazwę „Odkrywanie miłości intymnej”. Temat ten skupia się na pierwszym z trzech ołtarzy, z których czerpie małżeństwo sakramentalne, czyli na łożu małżeńskim. Natomiast w kolejnych dwóch latach zajmiemy się tematyką stołu rodzinnego, a także ołtarza eucharystycznego.

Konferencję podczas tegorocznych rekolekcji poprowadzi Magdalena Kleczyńska - żona, mama trójki dzieci, doradca życia rodzinnego, terapeutka par, autorka książek "Więcej niż seks. Siła i moc miłości intymnej", "Obdarowani sobą. Sztuka budowania więzi" oraz ks. Tomasz Gajda - Duszpasterz Rodzin Rejonu Nyskiego. Muzycznie towarzyszyć nam będzie Wspólnota Dawid - zaangażowana w prowadzenie Opolskich Wieczór Uwielbienia, a także Koncertów Uwielbienia.

Dokładny plan przebiegu rekolekcji, a także więcej informacji na temat Remontu Małżeńskiego znajdziecie na stronie www.dr.opole.pl w zakładce Remont Małżeński, na naszych mediach społecznościowych www.facebook.com/dr.opolska  www.instagram.com/dr.opolska oraz na kanale youtube.com/@dr.opolska

Już teraz zachęcamy i prosimy o modlitwę za dzieło Remontu Małżeńskiego!

 

 Remont

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Ławka organizuje wyjazd dla młodzieży (od 18 do 30 roku życia) na Europejskie Spotkanie Młodych w Lublanie (stolicy Słowenii), które odbędzie się w dniach od 28 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r. Spotkanie młodych organizuje Wspólnota Taize. Koszt wyjazdu uzależniony jest od ilości uczestników; maksymalny koszt wyniesie 570 zł + 80 €. Przy większej liczbie uczestników koszt będzie wynosił 380 zł i 80 €. Więcej informacji i zapisy (od 14 do 27 listopada br.) na stronie internetowej www.lawka.org.

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza wszystkich miłośników muzyki kameralnej na jesienny koncert pt. "Chryzantemy" w wykonaniu artystów-muzyków Filharmonii Opolskiej, który odbędzie się w niedzielę 12 listopada br. o godz. 17.00. Wstęp bezpłatny. Koncert odbędzie się w sali ciemnej - najbardziej klimatycznym miejscu naszego muzeum.

 

chryzantemy

LAWKA SDM2023 POZIOM

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych Ławka zaprasza młodzież z całej diecezji na obchody Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym, czyli spotkanie o nazwie Ławka ŚDM. Jest to centralne i najważniejsze spotkanie młodzieży w roku formacyjnym, stąd niezwykle ważne, aby wzięli w nim udział młodzi ludzie z całej diecezji. Organizatorzy zapraszają wspólnoty i grupy młodzieżowe z parafii i dekanatów (a jeżeli nie jest możliwy przyjazd całej wspólnoty, to choćby delegacji młodych ludzi, które będą reprezentowały parafię lub dekanat). Spotkanie odbędzie się w sobotę 25 listopada br. w kościele seminaryjno-akademickim oraz w Auli im. ks. prof. Helmuta Jana Sobeczki w Opolu (ul. Drzymały 1). Recepcja będzie czynna od godz. 14.30. W programie: Msza św. z uwielbieniem, konferencja, spotkanie uczestników w kawiarni i koncert ARKADIO. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.