Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Przemysław Seń, kustosz Sanktuarium św. Rity w Głębinowie, serdecznie zaprasza do udziału w dorocznych rekolekcjach pod duchowym patronatem św. Rity, które odbędą się w dniach 19-21 stycznia 2024 r. w Głębinowie. W tym roku rekolekcjonista o. Sławomir Badyna, mnich benedyktyński z Biskupowa, poprowadzi nauki wokół tematu „Spotkanie, które zmienia”. W rekolekcjach uczestniczy się zasadniczo na sposób stacjonarny, podejmując pobyt w Ośrodku „Rybak”, gdzie odbywają się nauki i spotkania w ciągu dnia. Rezerwacji miejsc można dokonać w recepcji Ośrodka „Rybak” pod numerem telefonu +48 533 399 996. Natomiast otwarta część rekolekcji, odbywająca się w sanktuarium, to nauki wygłaszane podczas Mszy św. w piątek i w sobotę o godz. 18.00 oraz w niedzielę o godz. 11.00. Każda z tych Eucharystii będzie transmitowana na stronie internetowej sanktuarium: www.swietaritaglebinow.pl

Ojcowie Franciszkanie zapraszają na Motocyklowe kolędowanie przy żłóbku, które odbędzie się w niedzielę 21 stycznia 2024 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Raciborzu-Oborze. Po kolędowaniu organizatorzy zapraszają na ognisko i domowe ciasta. W czasie kolędowania odbędzie się zbiórka przeznaczona na posiłki dla ubogich, które przygotowują Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu (klasztor Annuntiata).

 

 

15 Kolędowanie Obora

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka” serdecznie zaprasza do udziału w Ekumenicznej Modlitwie Młodych, która odbędzie się w niedzielę 14 stycznia 2024 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Rozpoczęcie o godz. 16.00 w kościele. W programie: nabożeństwo w duchu Taizé, a następnie spotkanie przy herbacie. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu zapraszamy młodzież wraz z duszpasterzami. Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej www.lawka.org.

Ks. prałat Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolników, zaprasza absolwentów Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej oraz rolników, zwłaszcza młodych, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę 20 stycznia br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza teściowe i teściów oraz rodziców dorosłych dzieci na warsztaty do Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie (DDF Nysa). Spotkania są adresowane do rodziców i teściów, którzy przeżywają czas odejścia dzieci z domu (tzw. „pustego gniazda") i szukają dobrych inspiracji dla własnych relacji małżeńskich, a także dla relacji z dorosłymi dziećmi oraz synową lub zięciem. Warsztaty pozwolą odkryć sposoby na dobre przeżywanie czasu, który pojawia się w życiu rodziców po usamodzielnieniu się ich dorosłych dzieci. Ponadto pomogą odkryć, jak dobrze radzić sobie z trudnymi wyborami dzieci. Warsztaty odbędą się 28-29 stycznia 2024 r. (sobota-niedziela). Koszt uczestnictwa to 120 zł od osoby (w cenie dwa obiady i dwie przerwy kawowe. Istnieje możliwość noclegu w DDF Nysa. Zapisy i szczegółowe informacje na www.rodzinnanysa.pl.

 

week teciowie 2023 wrze 1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.