Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ksiądz Piotr Mazur, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy, zaprasza wszystkich czcicieli Krzyża Świętego do udziału w czuwaniach, które odbywają się 14. dnia każdego miesiąca w kościele parafialnym w Niwnicy. W programie: o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe i adoracja Najświętszego Sakramentu, o 17.30 nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego, a następnie Msza św. i procesja z relikwiami Krzyża. Jednocześnie ks. Piotr Mazur informuje, że rozwijające się Muzeum Krzyża Świętego w Niwnicy przyjmie do swoich zbiorów wszelkie krzyże.

Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa zapraszają na pielgrzymkę do Branic, Bruntala i Karlovej Studanki. Szczegółowy program oraz informacje o zapisach na stronie internetowej www.bractwoswietegojozefa.pl. Wyjazd zaplanowano w sobotę 28 października br. w godzinach porannych. Miejsca wyjazdu i godziny (zależne od ilości zgłoszeń) zostaną podane osobom zapisanym. Koszt 190 zł (przejazd, posiłek, ubezpieczenie, opieka profesjonalnego pilota i wszystkie bilety wstępu). Na pielgrzymkę zapraszamy członków wspólnoty wraz z rodzinami oraz zainteresowanych wstąpieniem do niej.

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza młodych małżonków i narzeczonych na trzecią edycję warsztatów „LevelUp!". Spotkania te w znacznym stopniu poszerzają treść kursów przedmałżeńskich i stawiają za cel pogłębienie rozwoju więzi i komunikacji małżeńskiej. Zaplanowano 13 regularnych spotkań, które odbywać się będą co wtorek lub środę, zawsze o tej samej porze w Ośrodku Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie (DDF Nysa). Data pierwszego spotkania zostanie wspólnie ustalona. Zapisy (do 15 października) oraz więcej szczegółów na www.rodzinnanysa.pl.
 

W sobotę 14 października br. odbędzie się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Gościem specjalnym będzie kard. Stanisław Dziwisz.

 

15 Margaretka

W sobotę 14 października br. odbędzie się 7. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Świętej Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: «Z Maryją wierzę w Kościół Chrystusowy». Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30. W programie: Msza św. pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi, konferencja, modlitwa różańcowa.

 

14 ŻR 2023

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.