Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza wszystkie chóry działające na terenie naszej diecezji na Diecezjalną Pielgrzymkę Chórów Kościelnych, która w tym roku odbędzie się w niedzielę 8 października w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach. Rozpoczęcie o godz. 15.00 (wspólna rozśpiewka i praca nad repertuarem), następnie przerwa na kawę i ciasto, adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa. Po nabożeństwie chętne zespoły mogą wykonać maksymalnie dwa wybrane utwory. Na zakończenie ciepły posiłek przy "Farskiej Stodole". Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy do 2 października br.
Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych lub stacjonarnych naukach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się w dniach 28-29 października 2023 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie, zaś kurs stacjonarny (składający się z 4. wieczornych, poniedziałkowych spotkań) rozpocznie się 2 października 2023 r. o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy nyskiej Bazylice. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl.
 
W niedzielę 1 października br. o godz. 15.00 w kościele pw. Krzyża Świętego w Pietrowicach Wielkich odbędzie się nabożeństwo różańcowe sprawowane jako dziękczynienie za szczęśliwy sezon motocyklowy. Zbiórka uczestników o godz. 14.15 w Raciborzu, przy ulicy Mariańskiej 2A (Cukiernia Malcharczyk), a następnie przejazd do Pietrowic. Po wspólnej modlitwie ognisko i spotkanie integracyjne.
 
Zespół „Iskra Bożego Miłosierdzia”, działający przy Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, zaprasza do włączenia się w inicjatywę modlitewną pn. Międzynarodowa Koronka na ulicach miast świat. Organizatorzy proponują, aby w czwartek 28 września br. (w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki) o godz. 15.00 w dowolnym miejscu (na ulicy, przed domem, biurem, fabryką, szkołą) odmówić samemu lub w grupie Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji: Kościoła, sprawujących władzę, pokoju w Ukrainie i na świecie, więźniów, ojczyzny i rodziny. Więcej informacji na stronie internetowej
 
 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej zaprasza do udziału w rekrutacji na Studium Poradnictwa Rodzinnego w edycji 2023-2025. Rekrutacja trwa do 30 września 2023.

 

formularz.png

Studium Poradnictwa Rodzinnego, organizowane przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej, kształci osoby, które chcą podjąć się zadania towarzyszenia narzeczonym w ich drodze do małżeństwa poprzez posługę doradcy życia małżeńskiego, a także współpracować z duszpasterzami jako animatorzy duszpasterstwa rodzin w parafiach. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do bycia konsultantami i współpracownikami w duszpasterstwach rodzin, animatorami wspólnot parafialnych oraz przygotowują liderów ruchów, wspólnot i stowarzyszeń, którzy w lokalnych społecznościach zajmą się planowaniem i realizowaniem programów wspierających małżeństwa i rodziny.

W ramach zajęć uczestnicy Studium nabywają umiejętności do prowadzenia kursów dla narzeczonych oraz przygotowują się do pracy w diecezjalnym poradnictwie rodzinnym. Oferta kierowana jest dla każdego, kto chciałby zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie duszpasterstwa rodzin, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat katolickiego nauczania na temat małżeństwa i rodziny. Podczas całego Studium gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Więcej szczegółów o rekrutacji, kosztach, planie oraz regulaminie Studium można znaleźć w specjalnie przygotowanym informatorze:

 

plakat studium 2023 przycisk

Aby zapisać się na Studium prosimy o wypełnienie poniższego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO:


formularz.png

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.