Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

S. Aldona Skrzypiec SSpS, jałmużnik Biskupa Opolskiego, serdecznie zaprasza do udziału we Mszy św. sprawowanej w intencji zmarłych osób bezdomnych, która odbędzie się w środę 8 listopada o godz. 18.30 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. Eucharystii przewodniczyć będzie biskup Rudolf Pierskała.

 

2 Bezdomni

 

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza na wernisaż pt. „U źródeł tego, co odciśnięte”, który odbędzie się w środę 8 listopada 2023 r. o godz. 18.00 w naszym diecezjalnym muzeum (ul. Kard. Kominka 1a – wejście od ul. Książąt Opolskich). Zaprezentowane zostaną grafiki i rysunki autorstwa Szymona Prandziocha. Wystawa będzie dostępna do 30 listopada 2023 r.

 

 12 Plakat Prandzioch

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza osoby świeckie i konsekrowane do udziału w Kursie Psałterzystów, którego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas liturgii. Program kursu obejmuje sobotnie spotkania formacyjne (wg wskazanego terminarza na stronie internetowej), podczas których uczestnicy wysłuchają wykładów z biblistyki, liturgiki, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego i muzyki liturgicznej oraz wezmą udział w ćwiczeniach z emisji głosu, pozwalających im podnieść swoje umiejętności wokalne, a także poznać zasób melodii psalmowych. Całość zwieńczy uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym, które nastąpi po zdanym egzaminie końcowym. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2023 r. w biurze DIMK, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.dimk.diecezja.opole.pl.

 

8 Kurs Psałterzystów

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Ławka organizuje Rekolekcje o Podejmowaniu Ważnych Decyzji, które odbędą się od 10 do 12 listopada 2023 r. w Domu Duszpasterstwa Młodych (w tzw. „Kurniku”) na Górze Świętej Anny (ul. Leśna 8). Rekolekcje skierowane są dla osób od 16 roku życia, które chcą podjąć refleksję nad swoim życiowym powołaniem. Rozpoczęcie kolacją w piątek o godz. 17.00, zakończenie obiadem w niedziele ok. godz. 15.00. Zapisy (do 7 listopada br.) i dodatkowe informacje na stronie internetowej www.lawka.org

 

4 Rekolekcje Ławka

Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej zaprasza swoich absolwentów oraz rolników, zwłaszcza młodych, na spotkanie, które odbędzie się w sobotę 4 listopada br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00, a po niej spotkanie w salce. Mszy św. przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi bp Waldemar Musioł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.