Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski zaprasza do udziału w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów, która odbędzie w sobotę 15 czerwca br., w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy koło Nałęczowa (archidiecezja lubelska). Informacje o zapisach i kosztach udziału na stronie internetowej.

 

12 Pielgrzymka LSO

W niedzielę 9 czerwca 2024 r. na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich. Rozpoczęcie o godz. 9.30 modlitwą różańcową, o godz. 10.00 Msza św. Po Eucharystii spotkanie do Domu Pielgrzyma. 

 

11 Pielgrzymka Sołtysów

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby modlące się za kapłanów do udziału w VIII Pielgrzymce Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2024 r. Spotkanie rozpocznie się o godz. 8.30 przed bazyliką w Kalwarii Zebrzydowskiej; o godz. 9.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii. Po przerwie, o godz. 13.00, zaplanowano konferencję formacyjną. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia o godz. 14.00, po której przewidziano adorację Najświętszego Sakramentu. Więcej informacji na stronie: www.apostolatmargaretka.pl.

 

10 Pielgrzymka Margaretka

Ks. Dawid Kontny, koordynator modlitwy różańcowej mężczyzn i młodzieńców w Opolu, informuje, że pięciomiesięczny cykl inicjatywy pod nazwą: Męski Różaniec w Opolu rozpocznie się w sobotę 1 czerwca. Spotkanie modlitewne rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu. Następnie procesja ulicami parafii i modlitwa różańcowa na schodach przed świątynią. Modlitwie przewodniczyć będzie biskup Waldemar Musioł.

 

4 Męski Różaniec

Diecezjalni duszpasterze muzyków kościelnych, ks. Piotr Kierpal i ks. Mateusz Mandalka, zapraszają chóry, zespoły śpiewacze oraz osoby indywidualne na Diecezjalny Dzień Chórów Kościelnych, który odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2024 r. w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach. Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie Eucharystią o godz. 18.00. W programie warsztatów m.in. przygotowanie „Missa Jubilata” autorstwa Barbary Reiman. Zajęcie poprowadzi p. Agnieszka Franków-Żelazny. Koszt udziału to 100 zł (nuty, posiłki). Zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

17 Dzień Chórów

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.