Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zaprasza księży, katechetów, absolwentów i sympatyków Wydziału na inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024, która odbędzie się 12 października 2023 r. (czwartek) w gmachu WTUO oraz WMSD w Opolu, przy ul. Drzymały 1a.

Program uroczystości:

15.30 – Msza św. pod przewodnictwem bpa Rudolfa Pierskały;

16.30 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci ks. prof. Helmuta Jana Sobeczki;

16.45 – słowo Dziekana WT UO i Prorektora UO;

17.00 – wykład inauguracyjny ks. prof. Janusza Marii Czerskiego pt. „Duchowość liturgii Kościoła Bizantyjskiego”;

17.30 – rozdanie dyplomów i immatrykulacja nowych studentów WT UO. O godz. 18.00 w budynku Biblioteki WT UO nastąpi inauguracja Księgozbioru Orientalistycznego im. Prof. Andrzeja Zaborskiego.

 

Ks. Wojciech Hejczyk, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, serdecznie zaprasza na doroczną pielgrzymkę myśliwych, która odbędzie się w niedzielę 8 października na Górze Świętej Anny. Jej centralnym punktem będzie Msza św. sprawowana o godz. 10.00 w bazylice annogórskiej.

 

Ks. Dawid Kontny, koordynator modlitwy różańcowej mężczyzn i młodzieńców w Opolu, informuje, że kolejny „Męski Różaniec” w Opolu odbędzie się w sobotę 7 października  br. Spotkanie modlitewne rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, następnie procesja ulicami parafii i modlitwa różańcowa na schodach przed świątynią. Mszy św. przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi bp Waldemar Musioł.

 

Caritas Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza wszystkich wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, pracowników i przyjaciół oraz dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas do udziału w Jubileuszowej 30. Pielgrzymce Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, która odbędzie się w sobotę 7 października 2023 r. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. o godz. 10.30 w bazylice św. Jadwigi. Eucharystii przewodniczyć będzie oraz Słowo Boże wygłosi biskup Rudolf Pierskała. Kapłani są zaproszeni do koncelebry. Po Mszy św. dla wszystkich pielgrzymów i osób duchownych będzie poczęstunek w krużgankach klasztornych przygotowany przez Siostry Boromeuszki. W przerwie będzie możliwość nabycia wyrobów wykonanych przez podopiecznych WTZ Caritas Diecezji Opolskiej. Po posiłku (ok. godz. 12.45), grupa niepełnosprawnych aktorów, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie, przedstawi dla członków Szkolnych Kół Caritas 20-minutowy spektakl o życiu św. Rity pt. „Anioł na trudne dni”, natomiast dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas  w tym czasie przewidziana jest konferencja w bazylice. Pielgrzymkę zakończy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w lasku bukowym o godz. 13.45. 

 

Wzorem lat ubiegłych, duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na jesienne spotkania misyjne. Zaproszenie kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu).


Spotkania odbędą się:

 • 07.10.2023 (sobota) – Racibórz (parafia NSPJ)
 • 14.10.2023 (sobota) – Opole (parafia św. Piotra i Pawła)
 • 21.10.2023 (sobota) – Nysa (katedra)
 • 28.10.2023 (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych)

 Początek spotkań o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.