Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W najbliższym czasie zostanie uruchomiona w Opolu grupa wsparcia dla osób, które doświadczyły zranienia w Kościele. Spotkania będą realizowane w centrum Opola z częstotliwością jedno spotkanie w miesiącu - we wtorki od godz. 17.00 do godz. 19.00 lub 20.00 (daty spotkań: 28.05, 25.06, 23.07, 24.09, 8.10, 12.11, 3.12) . Będą prowadzone przez psychologa - psychoterapeutę - Magdalenę Król oraz duszpasterza osób skrzywdzonych w Kościele - ks. Łukasza Knieć. Celem spotkań jest zbudowanie przestrzeni do wyrażenia trudnych emocji i uczuć w bezpiecznej atmosferze. Szczegółowe informacje (lub więcej informacji znajduje się) znajdują się pod adresem Grupa Wsparcia | Facebook

Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa zapraszają na wiosenne spotkania formacyjne, które odbędą się w maju i czerwcu, według poniższego harmonogramu:

 • 15 maja (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Bartłomieja w Głogówku – dla rejonu Głogówek;
 • 16 maja (czwartek) o godz. 17.30 w parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach – dla rejonu Prudnik-Głuchołazy;
 • 21 maja (wtorek) o godz. 17.30 w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem – dla rejonu Zawadzkie;
 • 22 maja (środa) o godz. 17.30 w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach - dla rejonu Opole-Szczepanowice;
 • 23 maja (czwartek) o godz. 18.00 w parafii Krzyża Świętego w Raciborzu-Studziennej – dla rejonu Racibórz;
 • 27 maja (poniedziałek) o godz. 17.00 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie – dla rejonu Nysa;
 • 28 maja (wtorek) o godz. 17.45 w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach – dla rejonu Głubczyce;
 • 4 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 w parafii NSPJ w Gogolinie – dla rejonu Krapkowice;
 • 4 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 w parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi – dla rejonu Opole-Wrzoski;
 • 5 czerwca (środa) o godz. 17.30 w parafii św. Bartłomieja w Jełowej – dla rejonu Jełowa;
 • 6 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Radoszowach – dla rejonu Kędzierzyn;
 • 7 czerwca (piątek) o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy – dla rejonu Jemielnica.

W programie spotkania: Msza św. w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna nawiązująca do „kroków odnowy Kościoła opolskiego”, nabożeństwo majowe lub czerwcowe ofiarowane w intencji powołań, a także braterskie spotkanie. Zaproszenie skierowane jest do członków Bractwa, zwłaszcza nowoprzyjętych, a także sympatyków i zainteresowanych tą wspólnotą.

Siostra Jolanta Radomyska SSpS, referentka sióstr zakonnych, i o. Błażej Kurowski OFM, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego, bardzo serdecznie zapraszają wszystkie osoby konsekrowane naszej diecezji do udziału w Pielgrzymce Osób Konsekrowanych, która odbędzie się w sobotę 11 maja br. na Górze Świętej Anny.

W programie:

 • godz. 12.00 – spotkanie z siostrami Rose Tcheza z Kongo i Terexe Lee z Wietnamu (Aula Domu Pielgrzyma),
 • godz. 14.00 – Msza św. pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła (bazylika), obiad (jadalnia główna Domu Pielgrzyma),
 • godz. 16.30 – nabożeństwo majowe (przy kościele św. Krzyża).

Organizatorzy informują, że przy Domu Pielgrzyma jest wystarczająca liczba miejsc parkingowych.

 

PlakatA4

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych, Ojcowie Franciszkanie oraz ks. Tomasz Józkowicz, diecezjalny duszpasterz strażaków, serdecznie zapraszają do udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków PSP i OSP na Górze Świętej Anny, która odbędzie się w niedzielę 12 maja br. Centralnym punktem będzie Msza św. sprawowana w Grocie Lurdzkiej o godz. 11.30, której przewodniczyć będzie oraz słowo Boże wygłosi biskup Waldemar Musioł. Wszyscy lokalni kapelani PSP i OSP zaproszeni są do koncelebry. Eucharystię poprzedzi procesja wejścia sprzed głównego wejścia do bazyliki pw. św. Anny (procesja formuje się o godz. 11.00).

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Ławka organizuje wspólny wyjazd na spotkanie młodych Lednica 2000, które odbędzie się w sobotę 1 czerwca br. na tzw. Polach Lednickich. Hasło przewodnie w tym roku to „Wracaj do domu”. Więcej informacji o spotkaniu i jego programie można znaleźć na stronie internetowej www.lednica2000.pl. Wyjazd w sobotę 1 czerwca br. o godz. 4.00 spod Centrum DM w Opolu (pl. Mickiewicza 1), powrót w niedzielę 2 czerwca br. ok. godz. 6.00. Koszt wyjazdu to 165 zł (bilety i transport). Zapisy (do 24 maja lub do wyczerpania limitu miejsc) oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.lawka.org.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.