Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterze Diecezjalnego Sanktuarium św. Józef w Jemielnicy zapraszają na comiesięczne czuwania pt„Wieczory ze św. Józefem”, które odbędą się: 27 stycznia (piątek), 25 lutego (sobota), 25 marca (sobota), 21 kwietnia (piątek), 19 maja (piątek), 23 czerwca (piątek) o godz. 19.30 w kościele Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. W programie: konferencja o św. Józefie, adoracja Najświętszego Sakramentu i czas na osobistą modlitwę, Msza św. w powierzonych intencjach.

 

Ks. Tomasz Gajda, duszpasterz rodzin rejonu nyskiego, zaprasza na kolejną edycję warsztatów "Level Up!", które mają na celu pomóc narzeczonym i młodym małżonkom odkryć wartość małżeństwa. Cykl składa się z 12 cotygodniowych spotkań (w kolejne wtorki) oraz jednego warsztatu wyjazdowego. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 1 marca 2023 r. o godz. 20.00 w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej DFOŻ w Nysie (48-300 Nysa, ul. Emilii Gierczak 2, budynek Diecezjalnego Domu Formacyjnego). Jeden warsztat to około 2-2,5-godzinne spotkanie. Ostatni, dodatkowy, 13. warsztat będzie miał formę wyjazdową. Zajęcia będą odbywały się w grupie maksymalnie 7 par. Udział w warsztatach „LevelUp!” jest bezpłatny. Zapisy na drugą edycję odbywają się przez formularz internetowy na stronie www.rodzinnanysa.pl i trwają do 27 lutego 2023 r. (liczba miejsc ograniczona).

 

 

 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum Diecezjalne w Opolu zapraszają na Wielkopostne Wykłady Otwarte 2023 pod patronatem biskupa opolskiego Andrzeja Czai, Wielkiego Kanclerza WT UO. Tegoroczne wykłady nawiązują do tematyki Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, a ich temat to: «Wiara i niewiara w Kościół». Wykłady będą się odbywać w soboty Wielkiego Postu o godz. 16.30 w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu (ul. Książąt Opolskich). Pierwszy wykład pt. „Uzasadnienie wiary w Kościół” wygłosi ks. bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO; drugi pt. „Racje niewiary w Kościół” zaprezentuje ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO.

 

Ks. Mateusz Mandalka i ks. Piotr Kierpal serdecznie zapraszają do udziału w II Warsztatach Muzyczno-Liturgicznych, które odbędą się w dniach 10-12 marca 2023 r. w parafii św. Bartłomieja w Głogówku. Warsztaty skierowane są do członków chórów i scholi, organistów, księży, sióstr zakonnych oraz indywidualnych osób. Koszt: 200 zł (w cenie posiłki + nocleg). Szczegółowe informacje i zapisy (do 7 marca) na stronie internetowej: www.warsztatyglogowek.pl

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.