Offcanvas Section


W opolskiej katedrze ordynariusz opolski odprawił w niedzielę mszę św. w intencji pokoju na Ukrainie. Wezwał do udzielania pomocy Ukraińcom i ich serdecznego przyjęcia w diecezji.

- Łączymy się w naszych świątyniach i w domach i trwamy na modlitwie o pokój – mówił we wstępie do liturgii ks. biskup. – We wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego wybrzmiewa dziś wezwanie do Boga: „Spraw, by pod Twoimi rządami dzieje świata toczyły się w pokoju”. Z wielką gorliwością i ufnością prosimy o pokój. Brakuje go od lat. Ale teraz przeżywamy coś, co trudno w ogóle pojąć. Jak można aż z taką agresją dokonywać dzieła zniszczenia i mordowania ludzi.

- W sposób szczególny witam siostry i braci z Ukrainy – dodał biskup - którzy już są tu z nami. Których w ostatnich godzinach przyjęliśmy i tych, którzy przybywają. Pozdrawiam w Panu całą Ukrainę, całe społeczeństwo ukraińskie. Wołamy do Pana o zwycięstwo dobra nad złem. Proszę, byśmy wobec sąsiadów umieli zachować się odpowiedzialnie. Na miarę Ewangelii. Byśmy byli dla braci z Ukrainy aniołami pokoju i dobroci.

Na apel ks. biskupa w niedzielę przed kościołami odbywała się kwesta na pomoc dla Ukrainy. Będzie ona prowadzona także w Środę Popielcową. Zebrany ofiary zostaną przekazane Caritasowi z myślą o organizowaniu wsparcia dla Ukraińców.

Biskup opolski, pozostając w tej kwestii w kontakcie z wojewodą opolskim, poprosił dziekanów o pilne przygotowanie, w porozumieniu z proboszczami, listy potencjalnych miejsc (salki katechetyczne, domy parafialne, części plebanii lub klasztorów, dawne budynki klasztorne, które mają węzeł sanitarny i grzewczy), gdzie mogliby się tymczasowo zatrzymać ci, którzy w tej dramatycznej godzinie historii poproszą o gościnę i wsparcie. Zapowiedział także organizację konwojów humanitarnych z pomocą dla osób, które na Ukrainie zostały i walczą za swoją ojczyznę.

- Tegoroczny wielki post niech będzie czasem gorliwej pracy nad sobą i chrześcijańskiej misji w środowisku życia i pracy – mówił w kazaniu ordynariusz opolski – ale też biorąc sobie do serca to wyzwanie, które przynosi czas wojny, wielkiej tragedii naszych sióstr i braci na Ukrainie. Część z nich do nas przybędzie. Część tam zostanie. Wszystkim trzeba okazać dobro i pokój. Jesteśmy wezwani by wesprzeć tych, co przeżywają – jak to wyraził prezydent Ukrainy – nie tylko wiele bólu i cierpienia, ale i osamotnienie. Nie możemy zostać na poziomie obserwatorów. Wiedzieć o tragedii to za mało.

______________
kda / Opole 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.