Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


W obliczu napływającej do Polski fali uchodźców, diecezja opolska podjęła cały szereg inicjatyw mających na celu pomoc ludziom, którzy musieli z powodu rosyjskiej inwazji opuścić swój kraj. Oto niektóre z nich:

- Caritas Diecezji Opolskiej przygotował 210 miejsc dla dzieci z domów dziecka z Ukrainy. Zostaną rozlokowane w trzech diecezjalnych domach formacyjnych w Głuchołazach, Głębinowie i Nysie. Pierwsza grupa będzie na granicy już w najbliższą środę 2 marca – Caritas wysyła na granicę autobusy, które przywiozą dzieci.

- W odpowiedzi na apel biskupa parafie zgłosiły już 1234 miejsca dla uchodźców w większości w budynkach parafialnych (zgłoszenia nadal spływają). Wszystkie te miejsca posiadają węzły sanitarne oraz ogrzewanie i w koordynacji z Urzędem Wojewódzkim w Opolu będą w nich umieszczani przybywający z Ukrainy uchodźcy.

- Diecezja opolska zorganizowała zbiórki pieniężne przed kościołami na rzecz Ukrainy w niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc zarówno na Ukrainie, jak i przybywającym do nas uchodźcom.

- Kolejną inicjatywą Caritas jest „dom w plecaku” – na Ukrainę zostaną wysłane plecaki z najbardziej potrzebnymi rzeczami na wypadek nagłej ewakuacji, które zostaną przekazane mieszkańcom.

- W Środę Popielcową odczytany zostanie specjalny apel biskupa z prośbą zbiórkę rzeczy materialnych, przy czym zawarte będą wskazówki, jakie rzeczy są najbardziej potrzebne.

- Organizowana będzie także pomoc duszpasterska przez kapłanów znających język ukraiński lub rosyjski, z której będą mogli skorzystać ci, którzy takiej pomocy potrzebują.

- Caritas Diecezji Opolskiej przyłączy się także do akcji wysyłania paczek na Ukrainę – przygotowanych zostanie dla całej Polski 100.000 kartonowych opakowań, w których będzie można umieścić najbardziej potrzebne rzeczy, a następnie zostaną one wysłane na Ukrainę – paczki będą miały jedynie nadawcę, natomiast ich rozdysponowaniem dla osób potrzebujących zajmie się strona ukraińska.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.