Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Uprzejmie informuję, że od dnia 7 marca 2022 r. obowiązki koordynatora działań związanych z przyjęciem uchodźców w diecezji opolskiej przejął ekonom – ks. Ginter Żmuda. Numer telefonu kontaktowego w tej sprawie oraz email pozostaje bez zmian: tel.: +48 600 478 377, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na dzień dzisiejszy diecezja dysponuje bazą miejsc dla ponad 1 200 osób. Pierwsi uchodźcy zostali już przyjęci w naszych  parafiach. Wobec rosnących potrzeb, w nawiązaniu do Apelu Biskupa Opolskiego z dn. 2 marca br., bardzo proszę o kontynuację organizowania miejsc dla uchodźców wojennych w parafiach. Osobami z Ukrainy poszukującymi miejsca zakwaterowania w Polsce są głównie matki z dziećmi.

Podstawową sprawą w organizacji przyjmowania uchodźców jest zaangażowanie proboszcza jako miejscowego koordynatora.

Główne zadania proboszcza-koordynatora:

 1. Informowanie diecezjalnego koordynatora o aktualnym stanie wolnych miejsc w parafiach tzn. ile osób parafia jest w stanie przyjąć, ale także o tym, ile miejsc zostało już zajętych.
 2. Pomoc przybyłym do parafii uchodźcom w wypełnieniu oświadczenia (w załączniku), opieczętowanie go pieczęcią parafialną i przekazanie do najbliższej jednostki administracyjnej (Urząd Miasta/Urząd Gminy). Kopię oświadczenia należy zachować w parafii.

Na podstawie złożonego oświadczenia parafii zostaną przekazane środki dla rodziny, która przyjęła uchodźców, w wysokości 40 zł/dzień dla każdej z osób. Dotacja jest przewidziana na okres do dwóch miesięcy. Wyżej wymienione środki Wojewoda przekaże Urzędowi Miasta/Urzędowi Gminy, a Urząd Miasta/Urząd Gminy przekaże je parafii. Proboszcz będzie pośredniczył w przekazaniu środków rodzinie, która przyjęła uchodźców.

Uchodźcy mają zapewnioną opiekę medyczną na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. W nagłych sytuacjach wymagających interwencji medycznej można zadzwonić na nr 112, gdzie zostanie udzielona pomoc również w języku ukraińskim.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Ks. Ginter Żmuda
Koordynator działań związanych z przyjęciem uchodźców w diecezji opolskiej


PUNKT POMOCY OSOBOM W STRESIE ORAZ STANACH POSTRESOWYCH 

Punkt został otwarty z myślą o uchodźcach oraz osobach, które przeżywają lęk związany z wojną w Ukrainie. Spotkanie odbywają się w każdy piątek w godz. 16.00 - 19.00 w Duszpaststerstwie Akademickim Resurrexit (piwnica kościoła akademicko-semianryjnego), ul. Drzymały 1C. Grupę wsparcia oraz wykłady na temat stresu i jego skutków prowadzą dr Mirosław i dr Żanna Staniszewscy, małżeństwo psychologów z Ukrainy. W trakcie otwartego punktu studenci - wolontariusze opiekują się dziećmi. Jest to forma pomocy długofalowej, która ma być zapewniona do końca czerwca. Państwo Staniszewscy na potrzeby punktu posługują się nr tel. +48 889 200 653, zachęcamy do skorzystania z ich pomocy. Prowadzący są również w stanie dojechać do miejsc gdzie uchodźcy przebywają.


Дорогі друзі!

Вітаємо вас в Польщі! Тяжкі обставини, які змусили вас покинути свій дім викликають сильне занепокоєння і стрес. Це може перешкоджати вам добре діяти, адаптуватися створює умови для погіршення здоров'я. Щоб запобігти цим негативним психологічним станам ми запрошуємо вас відвідувати пункт психологічної допомоги.
Пункт працює в п'ятниці з 16:00 до 19:00 за адресою: вул. Войцеха Джимали 1A(ul. Wojciecha Drzymały 1A). Тел. +48 889 200 653.
Не сидіть самі в чотирьох стінах! Приходьте за психологічною допомогою. Це допоможе зменшити напруження запобігти психологічному виснаженню.
Зустрічі проводять психологи, котрі розмовляють українською мовою.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.