Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

 

0M6A0322
0M6A0410
0M6A0413
0M6A0416
0M6A0417
0M6A0440
0M6A0480
0M6A0476
0M6A0540
0M6A0585
0M6A0593
0M6A0596
0M6A0611
0M6A0651
0M6A0659
0M6A0691
0M6A0745
0M6A0755
0M6A0767
0M6A0829
0M6A0874
0M6A0881
0M6A0921
0M6A0935
0M6A0980
0M6A0981
0M6A0991
0M6A1068
0M6A1087
0M6A1119
0M6A1163
0M6A1201
0M6A1203
0M6A1212
0M6A1225
0M6A1235
0M6A1309
0M6A1320
0M6A1335
0M6A1355
0M6A1367
0M6A1399
0M6A1410
0M6A1425
0M6A1432
0M6A1442
0M6A1449
0M6A1467
0M6A1563
0M6A1551
0M6A1569
0M6A1573
0M6A1594
0M6A1587
0M6A1610
0M6A1630
0M6A1663
0M6A1698
0M6A1716
0M6A1718
0M6A1746
0M6A1765
0M6A1770
0M6A1779
0M6A1845
0M6A1872
0M6A1888
0M6A1959
0M6A1965
0M6A2013
0M6A2047
0M6A2063
0M6A2094
0M6A2145
0M6A2170
0M6A2192
0M6A2206
0M6A2251
0M6A2314
0M6A2354
0M6A3011
0M6A3038
0M6A3047
0M6A3099
0M6A3112
0M6A3151
0M6A3166
0M6A3169
0M6A3178
AI9W1473-
0M6A0322 0M6A0410 0M6A0413 0M6A0416 0M6A0417 0M6A0440 0M6A0480 0M6A0476 0M6A0540 0M6A0585 0M6A0593 0M6A0596 0M6A0611 0M6A0651 0M6A0659 0M6A0691 0M6A0745 0M6A0755 0M6A0767 0M6A0829 0M6A0874 0M6A0881 0M6A0921 0M6A0935 0M6A0980 0M6A0981 0M6A0991 0M6A1068 0M6A1087 0M6A1119 0M6A1163 0M6A1201 0M6A1203 0M6A1212 0M6A1225 0M6A1235 0M6A1309 0M6A1320 0M6A1335 0M6A1355 0M6A1367 0M6A1399 0M6A1410 0M6A1425 0M6A1432 0M6A1442 0M6A1449 0M6A1467 0M6A1563 0M6A1551 0M6A1569 0M6A1573 0M6A1594 0M6A1587 0M6A1610 0M6A1630 0M6A1663 0M6A1698 0M6A1716 0M6A1718 0M6A1746 0M6A1765 0M6A1770 0M6A1779 0M6A1845 0M6A1872 0M6A1888 0M6A1959 0M6A1965 0M6A2013 0M6A2047 0M6A2063 0M6A2094 0M6A2145 0M6A2170 0M6A2192 0M6A2206 0M6A2251 0M6A2314 0M6A2354 0M6A3011 0M6A3038 0M6A3047 0M6A3099 0M6A3112 0M6A3151 0M6A3166 0M6A3169 0M6A3178 AI9W1473-

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.