Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Biskup opolski Andrzej Czaja, w nawiązaniu do zakończonego złotego jubileuszu diecezji opolskiej, 12 grudnia w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu uhonorował 100 kapłanów: 50 tytułem dziekana honorowego i 50 radcy duchownego. Tytuły honorowe są wyrazem uznania i wdzięczności za wieloletnie posługiwanie na rzecz Kościoła Opolskiego. W czasie spotkania Biskup Opolski wręczył biskupowi Waldemarowi Musiołowi dekret mianujący go wikariuszem generalnym diecezji opolskiej, zaś ks. Pawłowi Chyli dekret mianujący go dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego, na mocy którego stał się też członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej.

 

Tytułu dziekana honorowego otrzymali:

 1. ks. mgr-lic. Tadeusz Bartoszewski
 2. ks. Piotr Bekierz
 3. ks. Józef Bensz
 4. ks. Jacek Biernat
 5. ks. Marcin Bonk
 6. ks. dr Jan Cichoń
 7. ks. mgr Adam Ciosmak
 8. ks. mgr Marian Demarczyk
 9. ks. mgr Piotr Doleżych
 10. ks. Wiesław Drygała
 11. ks. mgr Krzysztof Dziubek
 12. ks. Janusz Fajfur
 13. ks. Zygfryd Flak
 14. ks. Lucjan Gembczyk
 15. ks. Rudolf Golec
 16. ks. Marcin Jakubczyk
 17. ks. Henryk Jaroń
 18. ks. mgr Alojzy Jezusek
 19. ks. dr Antoni Kaltbach
 20. ks. mgr Rajmund Kała
 21. ks. Waldemar Książek
 22. ks. mgr-lic. Norbert Matuszek
 23. ks. dr Piotr Mazur
 24. ks. mgr-lic. Jerzy Mądry
 25. ks. mgr Piotr Nawrath
 26. ks. Józef Niedziela
 27. ks. Norbert Nocoń
 28. ks. Norbert Nowainski
 29. ks. mgr Andrzej Ogasa
 30. ks. Tadeusz Oślizło
 31. ks. mgr-lic. Joachim Ottinger
 32. ks. Alojzy Piechota
 33. ks. mgr Helmut Piechota
 34. ks. Ryszard Podsiadło
 35. ks. mgr Adam Rogalski
 36. ks. mgr Lotar Rostek
 37. ks. Julian Skowroński
 38. ks. Werner Skworcz
 39. ks. mgr-lic. Piotr Sługocki
 40. ks. Eugeniusz Sosulski
 41. ks. mgr-lic. Piotr Spallek
 42. ks. mgr Fryderyk Styla
 43. ks. mgr Przemysław Seń
 44. ks. mgr Andrzej Walczak
 45. ks. mgr Marian Wanke
 46. ks. mgr-lic. Marek Wieczorek
 47. ks. mgr Alojzy Wojnar
 48. ks. mgr Jacek Woźnica
 49. ks. mgr-lic. Korneliusz Wójcik
 50. ks. mgr-lic. Zbigniew Zalewski

Tytuł radcy duchownego otrzymali:

 1. ks. Franciszek Augustyniok
 2. ks. mgr-lic. Zdzisław Banaś
 3. ks. mgr-lic. Jan Bejnar
 4. ks. dr Stanisław Bogaczewicz
 5. ks. mgr Joachim Bomba
 6. ks. mgr-lic. Jan Buhl
 7. ks. Jan Drewniok
 8. ks. mgr Janusz Dworzak
 9. ks. mgr Edward Figiel
 10. ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
 11. ks. Krystian Glomb
 12. ks. Zygmunt Hupka
 13. ks. Jan Jankowski
 14. ks. prof. dr hab. Piotra Jaskóła
 15. ks. Zygmunt Jaworek
 16. ks. Ryszard Kinder
 17. ks. mgr Stanisław Kołodziej
 18. ks. mgr-lic. Piotr Koziol
 19. ks. Jacek Kuczma
 20. ks. mgr Walter Lenart
 21. ks. mgr Wojciech Lippa
 22. ks. dr hab. Hubert Łysy
 23. ks. mgr-lic. Eugeniusz Magierowski
 24. ks. mgr Marcin Marsollek
 25. ks. dr hab. prof. UO Erwin Mateja
 26. ks. Alfred Michalik
 27. ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 28. ks. mgr Tadeusz Muc
 29. ks. mgr Alojzy Nowak
 30. ks. Henryk Okularczyk
 31. ks. Henryk Pasieka
 32. ks. Joachim Pohl
 33. ks. mgr-lic. Waldemar Przyklenk
 34. ks. dr Jan Pyka
 35. ks. mgr Wiesław Siwik
 36. ks. dr Maciej Skóra
 37. ks. Stanisław Struś
 38. ks. mgr lic. Piotr Sznura
 39. ks. mgr Rudolf Świerc
 40. ks. mgr-lic. Marcin Tomczyk
 41. ks. mgr-lic. Jerzy Tomeczek
 42. ks. dr hab. Józef Urban
 43. ks. mgr Zygfryd Waskin
 44. ks. mgr-lic. Winfried Watoła
 45. ks. Konrad Wawrzinek
 46. ks. prof. dr hab. Norbert Widok
 47. ks. dr Jerzy Witeczek
 48. ks. mgr Henryk Wolff
 49. ks. Henryk Wycisk
 50. ks. mgr-lic. Józef Żyłka

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.