Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 
Jak duchowo pielgrzymować?
Na samym początku należy podjąć decyzję o duchowym pielgrzymowaniu, a w konsekwencji trzeba zaplanować na to czas i ofiarować Bogu swoje dodatkowe wyrzeczenia, jak i dobre postanowienia. Niezwykle ważne jest podjąć intencję, która pielgrzymowaniu będzie towarzyszyła. Wskazane jest przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz zatroszczyć się o codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz w nabożeństwach w swojej parafii. Ponadto, zachęcam do odmawiania modlitwy różańcowej czy Koronki do Bożego Miłosierdzia Bożego.
Duchowi pielgrzymi mogą także skorzystać z przygotowanych przez organizatorów pomocy, którymi są:
1) Strona internetowa (www.pielgrzymka-opolska.pl). W zakładce «Duchowe Pielgrzymowanie» zostaną zamieszczone materiały tekstowe na każdy dzień pielgrzymki (m.in. konferencje). Na stronie znajdują się także inne przydatne informacje i pomoce.
2) Profil Facebook (www.facebook.com/PielgrzymkaOpolska). Kilka razy w ciągu każdego dnia pielgrzymki będą na nim umieszczane przydatne informacje oraz materiały dla duchowych pielgrzymów.
3) Audycje w Diecezjalnym Radiu Doxa. Nasze diecezjalne radio przygotowało specjalną ramówkę na czas pielgrzymki, a w niej: «wejścia na żywo» z trasy, rozmowy z pielgrzymami, przewodnikami i przedstawicielami służb; o godz. 20.00 transmisja nabożeństwa, a po nim pielgrzymkowe konferencje.
4) Materiały w Opolskim Gościu Niedzielny. W dodatku diecezjalnym do Gościa Niedzielnego na dzisiejszą niedzielę 13 sierpnia br. znajdziemy szereg materiałów przygotowanych dla duchowych pielgrzymów.
 
Pielgrzymów przemierzających w tym roku szlak na Jasną Górę fizycznie i pielgrzymów duchowych niech połączy wspólna modlitwa oraz duchowy i fizyczny trud, czyniący z nich jedną pielgrzymią rodzinę.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.