Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas Wieczorów Uwielbienia organizowanych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

Koncert Uwielbienia w Opolu

Wspólnota Dawid i ks. Mateusz Buczma, diecezjalny koordynator wspólnot i ruchów katolickich oraz odpowiedzialny za nową ewangelizację, bardzo serdecznie zapraszają na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w  kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. W modlitewnym spotkaniu udział weźmie biskup opolski Andrzej Czaja. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

Koncert Uwielbienia w Kietrzu

Ks. Janusz Rempalski SAC, proboszcz parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu, bardzo serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Śpiew poprowadzi m.in. chór parafialny i zaproszeni artyści. W modlitewnym spotkaniu udział weźmie bp Waldemar Musioł. Rozpoczęcie o godz. 16.00.

Koncert Uwielbienia w Raciborzu

Ks. Adam Rogalski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu, bardzo serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w parafii NSPJ w Raciborzu. Rozpoczęcie o godz. 19.30.

Koncert Uwielbienia w Kluczborku

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku i Katolicka Odnowa w Duchu Świętym „Effatha” bardzo serdecznie zapraszają na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - przy kościele pw. NSPJ w Kluczborku. Rozpoczęcie o godz. 19.30.

Wieczór Uwielbienia w Korfantowie 

Ks. Jacek Wilczyński, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Korfantowie, bardzo serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Wieczoru Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. W programie: od godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, od godz. 19.30 wieczór uwielbienia prowadzony przez scholę parafialną i zespół gitarowy, na zakończenie (ok. godz. 20.30) procesja eucharystyczna wokół świątyni.

Wieczór Uwielbienia w Krośnicy. 

Ks. Zygmunt Czech, proboszcz parafii NSPJ w Krośnicy, bardzo serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Wieczoru Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w kościele parafialnym pw. NSPJ w Krośnicy. Rozpoczęcie o godz. 18.30.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.