Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada) Eucharystią sprawowaną w kościele seminaryjno-akademickim pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai zostały zakończone obchody złotego jubileuszu naszej diecezji.

W liturgii, oprócz duchowieństwa, wzięli udział nadzwyczajni szafarze Komunii św., młodzież, osoby konsekrowane i diecezjalne wspólnoty m.in. Bractwo Świętego Józefa, Maryjna Wspólnota Opiekunek Dzięcięctwa Bożego, Oremus.

Na zakończenie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem została odmówiona: ”Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana” a następnie wierni wyśpiewali dziękczynne Te Deum.

Po błogosławieństwie bp Andrzej wręczył dyplomy uznania wieloletnim pracownikom instytucji diecezjalnych. Ostatnim wymiarem liturgicznym była modlitwa przed kopią wizerunku Najświętszej Maryi Panny Opolskiej. Na czas uroczystości obok obrazu została umieszczona kopia bulli papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus z roku 1972 powołująca diecezję opolską.

 

Fotorelacja dzięki uprzejmości p. Andrzeja Złoczowskiego.

 

 

51
63
69
70
76
78
83
86
90
99
101
108
111
117
119
128
132
136
139
140
144
154
156
162
165
167
170
175
190
192
195
201
207
209
213
51 63 69 70 76 78 83 86 90 99 101 108 111 117 119 128 132 136 139 140 144 154 156 162 165 167 170 175 190 192 195 201 207 209 213

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.