Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Biskup Andrzej Czaja bardzo serdecznie zaprasza wszystkich wiernych, Rodziny, Wspólnoty, Kapłanów, Siostry zakonne, Braci zakonnych i każdego, kto tylko w tych dniach ma możliwość do wyruszenia wraz z Nim na pielgrzymi szlak.

Biskup Opolski przechodził będzie przez wioski i miasta naszej diecezji idąc szlakiem Jakubowym z Raciborza na Górę św. Anny. Na camino z Biskupem nie trzeba się zapisywać, wystarczy przybyć do wyznaczonego miejsca w zaplanowanym czasie. W czasie tej drogi można towarzyszyć Ks. Biskupowi, przez uczestniczenie w jakimś dniu czy też etapie tej drogi.  Istnieje również możliwość indywidualnego zorganizowania sobie noclegu na trasie. Więcej informacji na stronie raciborskiej drogi św. Jakuba https://camino.net.pl/droga-w-polsce/droga-raciborska/

Podczas wspólnego pielgrzymowania Biskup Opolski będzie zatrzymywał się na modlitwie Liturgią Godzin w kościołach znajdujących się na pątniczym szlaku. Każdego dnia będzie sprawowana Eucharystia.

Podczas tej pielgrzymiej wędrówki niech nie zabraknie naszej obecności na spotkaniu z Pasterzem Diecezji Opolskiej.

 

PIĄTEK 21.06.2024, Racibórz – Łubowice, ok. 11 km

14:00 | Rozpoczęcie | Racibórz, kościół św. Jakuba

15:00 | Koronka do Bożego Miłosierdzia | Racibórz, kościół św. Mikołaja

16:30 | Nieszpory | Miedonia, Diecezjalny Dom Formacyjny

19:00 | Msza św. | Łubowice, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Trasa https://pl.mapy.cz/s/nuduhefumu

 

SOBOTA 22.06.2024, Łubowice – Bierawa, ok. 23 km

  8:00 | Jutrznia | Łubowice, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

12:30 | Godzina czytań | Przewóz, kościół pw. Św. Judy Tadeusza

18:00 | Msza św. | Bierawa, kościół pw. Trójcy Świętej

Trasa https://pl.mapy.cz/s/bofotonulu

 

NIEDZIELA 23.06.2024, Bierawa – Ujazd, ok. 25 km

  8:15 | Jutrznia | Bierawa, kościół pw. Trójcy Świętej

12:30 | Godzina czytań | Stara Kuźnia, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

18:00 | Msza św. | Ujazd, kościół pw. św. Andrzeja

Trasa https://pl.mapy.cz/s/capumufave

 

PONIEDZIAŁEK 24.06.2024,  Ujazd – Góra św. Anny, ok. 20 km

  8:00 | Jutrznia | Ujazd, kościół pw. św. Andrzeja

11:30 | Godzina czytań | Zimna Wódka, kościół pw. św. Marii Magdaleny

16:00 | Nieszpory | Poręba, kościół pw. Matki Boskiej Wniebowziętej 

18:00 | Msza św. | Góra św. Anny, bazylika pw. Św. Anny Samotrzeciej

Trasa https://pl.mapy.cz/s/hozojakeda

Godziny nabożeństw, zwłaszcza tych w ciągu dnia, ze względu na charakter drogi mogą być ewentualnie nieznacznie przesunięte w czasie. Szlak Raciborskiej drogi św. Jakuba został dostosowany i zmodyfikowany ze względu na charakter synodalnego camino z Biskupem Opolskim.

  

  

Zaproszenie Biskupa Opolskiego na camino

 

 

 

Drodzy Diecezjanie!

Tym krótkim swoim słowem chcę skierować do Was bardzo konkretne zaproszenie. Myślę, że już się możecie domyślać, patrząc na mój strój i także na tę figurę świętego Jakuba Apostoła. Tak, Kochani, zapraszam Was na camino, na drogę, którą chciałbym, żebyśmy poszli razem. Drogę przez nasze wioski i miasta, drogę wiodącą na Górę św. Anny, krocząc poszczególnymi odcinkami drogi Jakubowej, wyruszając z Raciborza.

A zatem Racibórz i Góra ufnej modlitwy. Ten odcinek drogi Jakubowej chcemy przejść. Będziemy szli tą drogą w dniach 21-24 czerwca.

Pójdziemy drogą, ale w tym pielgrzymowaniu chcemy też pójść w głąb. W głąb naszych serc. Będzie nam towarzyszyć wspólna modlitwa, nasza modlitwa też w ciszy, a więc takie jednoczenie się z Panem w drodze. Będzie nam towarzyszyć odmawianie liturgii godzin, a w centrum każdego dnia, jak zawsze, Eucharystia. Będziemy starali się iść z ufnością do Boga i z wielką radością, tak właśnie, jak przystoi chrześcijanom.

Ta nasza droga, chciałbym, żeby miała taki znakowy charakter, by nas pobudziła do większej ufności do Boga i radości w tych trudnych dzisiejszych uwarunkowaniach naszego życia, gdy wiele niepokoju, waśni, sporów, a w związku z tym czasem przygnębienia, smutku, rezygnacji. Nie, tak nie. My z radością, bo Pan jest z nami, kocha nas, pragnie naszego szczęścia, dlatego pójdziemy w głąb z radością i ufnością.

Pójdziemy zaś z wieloma intencjami. Niewątpliwie trzeba modlić się dziś wiele o pokój na całym świecie, ale też o zgodę, pojednanie w naszym narodzie, o dzieło odnowy, odnowy Kościoła naszego. Będziemy też prosić o nowe, liczne i święte powołania, będziemy też modlić się za młode pokolenie o wiarę w ich sercach. Niewątpliwie nie może też zabraknąć w tych dniach takiej modlitwy o dobre przeżycie tego okresu wakacyjnego dla nas wszystkich. I z pewnością weźmiemy jeszcze ze sobą wiele, wiele innych intencji, ja szczególnie też chcę się modlić w czas tej drogi o ducha misyjnego dla całego naszego prezbiterium Kościoła opolskiego i o takiego ducha zaangażowania w życie parafii nas wszystkich, wszystkich wiernych, bo przecież przeżywamy ten rok pod hasłem „Uczestniczyć we wspólnocie Kościoła”, świadomie, aktywnie.

Kochani, będziemy szli pod takim hasłem „Z Biskupem synodalnie. W drodze ku odnowie diecezji”. Co to znaczy z Biskupem synodalnie? Mówiąc najkrócej – razem, w jedności, we wspólnocie. Byliście ze mną tak bardzo mocno w czas mojej choroby i są tego piękne owoce. Można powiedzieć w pewnym sensie powstałem jakby na nowo, cieszę się nowym życiem. Taki jest owoc tego bycia razem ze mną w takim rozmodleniu w trosce o moje zdrowie.

A teraz chciałbym Was zaprosić, byście kroczyli razem ze mną. Przy czym to kroczenie razem ze mną ono też postrzegam bardzo znakowo. Dziś bowiem w Kościele potrzeba bardzo tej jedności z biskupem. Nie dokonamy dzieła odnowy Kościoła w oderwaniu od Chrystusa, ale też w oderwaniu od tych, których ustanowił następcami apostołów. A więc w ten sposób chcę też zaprosić tak znakowo tą drogą do tego, byśmy z jeszcze większą jednością nasz Kościół budowali. Dzisiaj jedność z biskupem bywa bowiem nieraz lekceważona. Lekceważone są czasem nauczania biskupa, lekceważone są czasem jego zaproszenia, lekceważone są jego podpowiedzi. A tej jedności bardzo nam potrzeba.

Kochani, więc zapraszam Was do tego, byśmy razem kroczyli drogą, ale też na co dzień żyli w jedności i kształtowali, odnawiali Kościół, bo przecież ma on być - to sobie stawiamy jako cel - wspólnotą uświęcenia, wspólnotą braterstwa, wspólnotą otwartą i służebną. Jakże to ważne, także w tej szczególnej chwili życia naszego Kościoła, gdy zapraszam Was do postawienia bardzo konkretnych kroków ku odnowie naszego Kościoła, wyczytanych z Ewangelii św. Mateusza.

Trzy kroki już mamy omówione, staramy się je jakoś realizować: prostota i otwartość, dobry przykład, troska o ubogich. Następne będą jeszcze omawiane w kolejnych miesiącach: wrzesień, październik, listopad, ale to, co najistotniejsze, trzeba, abyśmy razem w jedności po prostu te kroki podjęli: w naszych parafiach, rodzinach, na plebaniach. Dlatego chciejmy też to moje zaproszenie na to camino tegoroczne potraktować jako wręcz apel do tego, abyśmy w jedności podjęli konkretne kroki ku odnowie Kościoła.

Ja, moi Drodzy, już się bardzo cieszę, można tak powiedzieć, że już dziś czuję ducha tego naszego pielgrzymowania.

Zapraszam Was wszystkich, wszystkich ludzi dobrej woli: małe dzieci, młodzież, szczególnie może też maturzystów, tych, którzy przyjęli bierzmowanie. To dobra okazja, by i podziękować, ale też poprosić Pana o moc Bożego Ducha. Zapraszam wszystkich małżonków, rodziców, zapraszam ludzi starszych, kapłanów, osoby konsekrowane. Chciejmy iść z radością i ufnością. I, Kochani, nie bójmy się, nie bójmy się tego, co nas może spotkać. Pan będzie z nami, to jest zagwarantowane.

Na czas takiego rozeznawania i przygotowania czasu choćby na jeden dzień drogi ślę Wam zaś pasterskie błogosławieństwo.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wasz biskup

Andrzej

 

 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.