Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Uprzejmie informuję, że od dnia 7 marca 2022 r. obowiązki koordynatora działań związanych z przyjęciem uchodźców w diecezji opolskiej przejął ekonom – ks. Ginter Żmuda. Numer telefonu kontaktowego w tej sprawie oraz email pozostaje bez zmian: tel.: +48 600 478 377, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na dzień dzisiejszy diecezja dysponuje bazą miejsc dla ponad 1 200 osób. Pierwsi uchodźcy zostali już przyjęci w naszych  parafiach. Wobec rosnących potrzeb, w nawiązaniu do Apelu Biskupa Opolskiego z dn. 2 marca br., bardzo proszę o kontynuację organizowania miejsc dla uchodźców wojennych w parafiach. Osobami z Ukrainy poszukującymi miejsca zakwaterowania w Polsce są głównie matki z dziećmi.

Podstawową sprawą w organizacji przyjmowania uchodźców jest zaangażowanie proboszcza jako miejscowego koordynatora.

Główne zadania proboszcza-koordynatora:

 1. Informowanie diecezjalnego koordynatora o aktualnym stanie wolnych miejsc w parafiach tzn. ile osób parafia jest w stanie przyjąć, ale także o tym, ile miejsc zostało już zajętych.
 2. Pomoc przybyłym do parafii uchodźcom w wypełnieniu oświadczenia (w załączniku), opieczętowanie go pieczęcią parafialną i przekazanie do najbliższej jednostki administracyjnej (Urząd Miasta/Urząd Gminy). Kopię oświadczenia należy zachować w parafii.

Na podstawie złożonego oświadczenia parafii zostaną przekazane środki dla rodziny, która przyjęła uchodźców, w wysokości 40 zł/dzień dla każdej z osób. Dotacja jest przewidziana na okres do dwóch miesięcy. Wyżej wymienione środki Wojewoda przekaże Urzędowi Miasta/Urzędowi Gminy, a Urząd Miasta/Urząd Gminy przekaże je parafii. Proboszcz będzie pośredniczył w przekazaniu środków rodzinie, która przyjęła uchodźców.

Uchodźcy mają zapewnioną opiekę medyczną na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub odcisku stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. W nagłych sytuacjach wymagających interwencji medycznej można zadzwonić na nr 112, gdzie zostanie udzielona pomoc również w języku ukraińskim.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Ks. Ginter Żmuda
Koordynator działań związanych z przyjęciem uchodźców w diecezji opolskiej


PUNKT POMOCY OSOBOM W STRESIE ORAZ STANACH POSTRESOWYCH 

Punkt został otwarty z myślą o uchodźcach oraz osobach, które przeżywają lęk związany z wojną w Ukrainie. Spotkanie odbywają się w każdy piątek w godz. 16.00 - 19.00 w Duszpaststerstwie Akademickim Resurrexit (piwnica kościoła akademicko-semianryjnego), ul. Drzymały 1C. Grupę wsparcia oraz wykłady na temat stresu i jego skutków prowadzą dr Mirosław i dr Żanna Staniszewscy, małżeństwo psychologów z Ukrainy. W trakcie otwartego punktu studenci - wolontariusze opiekują się dziećmi. Jest to forma pomocy długofalowej, która ma być zapewniona do końca czerwca. Państwo Staniszewscy na potrzeby punktu posługują się nr tel. +48 889 200 653, zachęcamy do skorzystania z ich pomocy. Prowadzący są również w stanie dojechać do miejsc gdzie uchodźcy przebywają.


Дорогі друзі!

Вітаємо вас в Польщі! Тяжкі обставини, які змусили вас покинути свій дім викликають сильне занепокоєння і стрес. Це може перешкоджати вам добре діяти, адаптуватися створює умови для погіршення здоров'я. Щоб запобігти цим негативним психологічним станам ми запрошуємо вас відвідувати пункт психологічної допомоги.
Пункт працює в п'ятниці з 16:00 до 19:00 за адресою: вул. Войцеха Джимали 1A(ul. Wojciecha Drzymały 1A). Тел. +48 889 200 653.
Не сидіть самі в чотирьох стінах! Приходьте за психологічною допомогою. Це допоможе зменшити напруження запобігти психологічному виснаженню.
Зустрічі проводять психологи, котрі розмовляють українською мовою.

 

 


W obliczu napływającej do Polski fali uchodźców, diecezja opolska podjęła cały szereg inicjatyw mających na celu pomoc ludziom, którzy musieli z powodu rosyjskiej inwazji opuścić swój kraj. Oto niektóre z nich:

- Caritas Diecezji Opolskiej przygotował 210 miejsc dla dzieci z domów dziecka z Ukrainy. Zostaną rozlokowane w trzech diecezjalnych domach formacyjnych w Głuchołazach, Głębinowie i Nysie. Pierwsza grupa będzie na granicy już w najbliższą środę 2 marca – Caritas wysyła na granicę autobusy, które przywiozą dzieci.

- W odpowiedzi na apel biskupa parafie zgłosiły już 1234 miejsca dla uchodźców w większości w budynkach parafialnych (zgłoszenia nadal spływają). Wszystkie te miejsca posiadają węzły sanitarne oraz ogrzewanie i w koordynacji z Urzędem Wojewódzkim w Opolu będą w nich umieszczani przybywający z Ukrainy uchodźcy.

- Diecezja opolska zorganizowała zbiórki pieniężne przed kościołami na rzecz Ukrainy w niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc zarówno na Ukrainie, jak i przybywającym do nas uchodźcom.

- Kolejną inicjatywą Caritas jest „dom w plecaku” – na Ukrainę zostaną wysłane plecaki z najbardziej potrzebnymi rzeczami na wypadek nagłej ewakuacji, które zostaną przekazane mieszkańcom.

- W Środę Popielcową odczytany zostanie specjalny apel biskupa z prośbą zbiórkę rzeczy materialnych, przy czym zawarte będą wskazówki, jakie rzeczy są najbardziej potrzebne.

- Organizowana będzie także pomoc duszpasterska przez kapłanów znających język ukraiński lub rosyjski, z której będą mogli skorzystać ci, którzy takiej pomocy potrzebują.

- Caritas Diecezji Opolskiej przyłączy się także do akcji wysyłania paczek na Ukrainę – przygotowanych zostanie dla całej Polski 100.000 kartonowych opakowań, w których będzie można umieścić najbardziej potrzebne rzeczy, a następnie zostaną one wysłane na Ukrainę – paczki będą miały jedynie nadawcę, natomiast ich rozdysponowaniem dla osób potrzebujących zajmie się strona ukraińska.

 
Opole, 25 lutego 2022 r.

Drodzy Diecezjanie,

w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę przyłączam się do Apelu Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i proszę, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele jako dzień postu, modlitwy oraz solidarności z Ukrainą.

Duszpasterzy proszę, aby zarówno w najbliższą niedzielę, jak i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej zorganizować zbiórkę pieniędzy do puszek, które za pośrednictwem Caritas Diecezji Opolskiej zostaną wykorzystane na pomoc dla mieszkańców oraz uchodźców wojennych z Ukrainy. Wszystkich bardzo proszę o nieustanną modlitwę o pokój.

Zawierzając Matce Bożej Królowej Pokoju losy Ukrainy i naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławię.

Wasz Biskup
+ Andrzej Czaja
 

Opole, 27 września 2021 roku
Nr 20/2021/H/KNC-K

EDYKT

Dnia 27 lutego 2020 roku postulator s.M. Margarita Cebula CSSE zwróciła się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego Siostry Franciszki Werner, współzałożycielki i drugiej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Siostra Franciszka urodziła się 2 grudnia 1817 roku w Nysie na Śląsku, jako córka Franciszka i Franciszki Werner. 27 września 1842 roku wspólnie z Matyldą Merkert i jej siostrą Marią Luizą Merkert oraz Klarą Wolff zobowiązała się do bezpłatnej, zorganizowanej posługi osobom chorym i najbardziej potrzebującym, zapoczątkowując w ten sposób „Stowarzyszenie Szarych Sióstr pw. Serca Jezusowego dla pielęgnacji opuszczonych chorych”. Formację zakonną zdobyła w nowicjacie sióstr Boromeuszek w Nysie. 19 listopada 1850 roku wraz z Marią Luizą Merkert ponownie poświęciły się pielęgnacji chorych w Nysie, obierając za swoją patronkę św. Elżbietę Węgierską. 5 maja 1860 roku złożyła śluby zakonne we Wrocławiu. 11 marca 1873 roku została wybrana na przełożoną generalną, którą była do śmierci. Założyła 11 placówek zakonnych. Za jej czasów Zgromadzenie liczyło prawie 700 sióstr w 96 domach. Umiejętnie łączyła modlitwę i kontemplację z pracą apostolsko-charytatywną. Zmarła w opinii świętości 14 grudnia 1885 roku w Nysie. Trzy dni później została pochowana na nyskim Cmentarzu Jerozolimskim. Opinia o świętości jej życia gromadziła wiernych przy jej grobie. W 1964 roku jej doczesne szczątki ekshumowano i przeniesiono do kościoła parafialnego pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

W związku z powyższym 28 lutego 2020 roku, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego, zwróciłem się do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Siostry Franciszki Werner. Księża Biskupi, zgromadzeni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku, wyrazili pozytywną opinię (SEP – D/6.3-48).

Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma, zdjęcia, pamiątki lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Kurii Diecezjalnej w Opolu do dnia 27 września 2022 roku.

 

ks. Wojciech Lippa             + Andrzej Czaja
         kanclerz                         Biskup Opolski


Franciszka Werner (1817-1885) była jedną z młodszych członkiń pierwszej grupy dziewcząt, które w roku 1842 w Nysie, śląskim mieście rodzinnym, dołączyły do Klary Wolff, by „z miłości do Boga poświęcić swój czas i siły, niosąc pomoc chorym i cierpiącym”. Po wspólnym zamieszkaniu rozpoczęły posługę dla dobra osób chorych potrzebujących pielęgnacji. Poświęcając siebie i rozpoczęte dzieło Najświętszemu Sercu Jezusowemu, położyły kamień węgielny pod Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.

Franciszka, kobieta o drobnej sylwetce – przez całe życie cierpiąca na chorobę płuc – dzięki swoim szczególnym uzdolnieniom, niezłomnej wierze w Boga i bezinteresownemu zaangażowaniu, bardzo konkretnie przyczyniła się do rozwoju nowej wspólnoty zakonnej. Jej przykład potwierdza – o czym mówił w czasie ceremonii pogrzebowej w Nysie administrator parafialny Ksiądz Pietsch – że „do wielkich czynów Bóg wybiera na świecie ludzi niewielkich i niepozornych”.

Franciszka Werner, przez Współsiostry żyjące z nią we Wspólnocie, postrzegana była jako osoba miłująca ubóstwo i prostotę, mimo różnych cierpień odznaczająca się pogodą ducha. Na co dzień małomówna, nigdy nie ustawała, by chwalić Miłosierdzie Boże i opowiadać, w jak cudowny sposób sama była wielokrotnie nagradzana za swoje niezachwiane zaufanie Bogu. Jej silne zaufanie Bogu jest myślą przewodnią, widoczną we wszystkich jej listach.

Trudności zagrażające dalszemu istnieniu Zgromadzenia w okresie początkowym oraz w okresie walki rządu pruskiego z Kościołem katolickim, tzw. Kulturkampfu, przysporzyły jej wielu zmartwień i cierpień. Nie zachwiało to jednak jej zaufania Bogu. Po śmierci pierwszej przełożonej generalnej Zgromadzenia – Matki Marii Luizy Merkert, beatyfikowanej w 2007 roku, Matka Franciszka jako druga przełożona generalna podjęła zdecydowane i odważne działanie w celu zachowania działalności Zgromadzenia, „dotkliwie poszkodowanego” na skutek pruskiej ustawy, „gdyż przez siedem lat nie wolno było przyjmować w jego szeregi nowych członkiń”. Matka Franciszka nie bała się otwarcie mówić o trudnościach nękających Zgromadzenie, a nawet zwróciła się z osobistą prośbą o pomoc do cesarza Wilhelma I, do cesarzowej Augusty i do ministra kultury Gustawa von Goβlera. Jednocześnie z pełną gorliwością poświęciła się „wewnętrznemu umacnianiu” Zgromadzenia.

Już za życia była ona dla wielu ludzi wzorem godnym naśladowania. Silne oddziaływanie jej niezwykłej osobowości, przyciąga również dzisiaj wielu ludzi do kroczenia jej drogą, zachęcając ich do konsekwentnego życia w wierze i w ścisłym związku z Kościołem.

___________
Źródło: Przedmowa S. M. Samueli Werbińskiej, przełożonej generalnej
do “Franciszka Werner Listy i dokumenty”


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.