Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


Opole, dnia 2 czerwca 2022 roku

Nr 20/2022/A/KNC-K

DEKRET W SPRAWIE ZMIAN TERYTORIALNYCH
W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM PARAFII W ROKU 2022

Z uwagi na braki personalne w diecezji opolskiej i wynikającą z tego konieczność obsługi duszpasterskiej kilku parafii przez jednego proboszcza, dla optymalizacji duszpasterstwa w łączonych parafiach z dniem 24 sierpnia br. zarządzam następujące zmiany terytorialne:

Kietlice, dotychczasowa filia parafii Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych,
staje się filią parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach.

Kozielno, dotychczasowa filia parafii Św. Jana Apostoła w Paczkowie,
staje się filią parafii św. Jerzego w Kamienicy.

Nowa Schodnia, dotychczasowa filia parafii Matki Bożej Różańcowej w Schodni,
staje się filią parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku.

Rzepce, dotychczasowa filia parafii Narodzenia NMP w Kierpniu,
staje się filią parafii św. Bartłomieja w Głogówku.

Wilamowa, dotychczasowa filia parafii Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie,
staje się filią parafii św. Jadwigi w Trzeboszowicach.

                      KANCLERZ KURII               BISKUP OPOLSKI 
                       ks. Wojciech Lippa                     † Andrzej Czaja 

 

 

Nawiązując do niedzielnej odezwy biskup Andrzej Czaja ponawia serdeczną prośbą o modlitwę, zwłaszcza podczas nabożeństw czerwcowych, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także do służby w Kościele i do sakramentalnego małżeństwa, jak również o łaskę budującego odniesienia do kapłanów w rodzinach, za nasze seminarium i każdego, kto wstąpił na drogę realizacji powołania. Niech szczególnym dniem modlitwy za kapłanów i o kapłanów będzie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 24 czerwca.

Jubileuszowe dzieło wparcia renowacji katedry opolskiej

            Od 2015 roku trwa dzieło renowacji naszej opolskiej katedry. Stan murów katedralnych i wież był na tyle poważny, że należało podjąć gruntowne prace, mające na celu uratowanie bezcennego zabytku przed dalszą degradacją. Zakres prowadzonych prac jest ogromny, bo obejmuje restaurację zewnętrznych i wewnętrznych ścian i filarów katedry. Obecnie trwa remont wieży południowej połączony z montażem systemu przeciwpożarowego. Jak dotychczas, udało się zrealizować około 40 projektów, które w ostatnich siedmiu latach pozwoliły w znacznej mierze przywrócić pierwotny blask tej wyjątkowo pięknej gotyckiej świątyni. Katedra to matka wszystkich kościołów diecezji opolskiej, co inspiruje do kontynuowania dalszych prac restauracyjnych. Zwłaszcza, że już w 2024 roku diecezja opolska będzie obchodziła jubileusz tysiąclecia obecności relikwii drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w katedrze.

Pozyskanie znacznych sum na renowację nie byłoby możliwe bez wielkiego wsparcia diecezjan, przedsiębiorców oraz różnych instytucji powołanych do ratowania zabytków.

Ks. proboszcz dr Waldemar Klinger, koordynujący wszelkie prace związane z renowacją katedry, wyraża wszystkim dobrodziejom wdzięczność za ogromną pomoc wspierającą wysiłek renowacji. Zwraca się także z prośbą o dalszą pomoc w szlachetnym dziele renowacji katedry, która po zakończeniu prac ma być chlubą i dumą wszystkich mieszkańców Opolszczyzny. Wszyscy wspierający modlitewnie i finansowo dzieło renowacji są otaczani modlitwą w każdą sobotę podczas Mszy św. o godz. 7.00 przed cudownym obrazem Matki Bożej Opolskiej.

Środki finansowe na cel odnowy katedry można wpłacać na konto parafialne:

Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Plac Katedralny 2, 45-007 Opole
91 2030 0045 1110 0000 0276 5780
W tytule wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego – renowacja Katedry Opolskiej

Kontakt: ks. dr Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 603 379 174)

Jubileuszowe dzieło wsparcia funkcjonowania i rozwoju Domu Nadziei

Dom Nadziei w Opolu istnieje od sierpnia 2020 roku. Od tego czasu zaczęły z niego korzystać osoby bezdomne i ubogie naszego miasta. Dom funkcjonuje od poniedziałku do soboty, dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy o wspaniałych sercach, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Każdego dnia rano jest wydawane pożywne śniadanie, a we wtorki, środy i czwartki także dodatkowo ciepły posiłek. Dom Nadziei to także miejsce spotkania i budowania wzajemnych relacji z osobami w kryzysie bezdomności, jak również troska o ich potrzeby higieniczne, pomoc w załatwianiu wszelkiego rodzaju formalności w urzędach i instytucjach czy w dotarciu do lekarza, bądź skorzystania z terapii antyalkoholowej. Nie brakuje wspólnych wyjazdów, pielgrzymek i wspólnego świętowania. Każdego dnia z pomocy korzysta ok. 60 osób.

Dotychczas zdobyte doświadczenie pozwoliło ustalić dalszy kierunek działania. Potrzebą jest stworzenie miejsca, w którym mogłyby zamieszkać osoby chcące wyjść z bezdomności. W związku z tym, ksiądz biskup Andrzej Czaja podjął decyzję o zakupie dawnego klasztoru sióstr sercanek w Dylakach z przeznaczeniem go na stacjonarny Dom Nadziei. Opiekę nad domem sprawuje s. Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego, która wraz z drugą siostrą Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego od kwietnia br. zamieszkała w tym domu. W tej chwili dom służy pomocą osobom bezdomnym, a także uchodźcom z Ukrainy. Dom został zakupiony na raty, rozłożone na najbliższe 10 lat.

Wsparcie funkcjonowania dwóch budynków Domu Nadziei jest możliwe poprzez Wsparcie funkcjonowania dwóch budynków Domu Nadziei jest możliwe poprzez wpłatę na konto:

Diecezja Opolska
Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
86 1240 5178 1111 0010 8711 8310
W tytule wpłaty: Na potrzeby ubogich

Kontakt: s. Aldona Skrzypiec SSpS, jałmużnik biskupa opolskiego,
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 516 674 339)


Jubileuszowe dzieło wsparcia remontu i
budowy kaplicy  w domu Duszpasterstwa Młodzieży na Górze Świętej Anny

Dom Duszpasterstwa Młodych to przestrzeń, którą można wykorzystać na spotkania dla ludzi młodych,  w atmosferze domowej i rodzinnej wspólnoty. Na co dzień nazywamy go „Kurnikiem”. Założeniem tego domu jest, aby młodzi ludzie sami troszczyli się o niego. Wiele prac młodzież już wykonała: pomalowała niektóre ściany, udekorowała pomieszczenia oraz zadbała o ogród. Dzięki temu wielu z nich czuje się tam naprawdę jak w domu. 

Jednak nasz budynek został wybudowany wiele lat temu, stąd koniecznie jest przeprowadzenie poważnych remontów i adaptacji. Najpilniejszą potrzebą jest zmiana systemu ogrzewania. Kolejnym ważnym i pilnym wyzwaniem jest remont łazienek, a następnie przebudowa klatki schodowej. Po tych pracach, zaplanowane jest zaadaptowanie pomieszczeń w dolnej części budynku do celów mieszkalnych. Największym z planów jest dobudowanie do budynku domu kaplicy, bo obecna kaplica jest za mała. Powyższe zadania przekraczają możliwości młodych i Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży.

Wsparcie remontu i budowy kaplicy w domu Duszpasterstwa Młodzieży na Górze Świętej Anny jest możliwe poprzez wpłatę na konto:

Diecezja Opolska
Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
36 1240 1633 1111 0010 1779 6014
W tytule wpłaty: Na Dom Duszpasterstwa Młodzieży

Kontakt: ks. Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 505 804 634)

{cwattachments}

Penitencjaria Apostolska, w odpowiedzi na prośbę biskupa opolskiego Andrzeja Czai, w imieniu papieża Franciszka udzieliła Kościołowi Opolskiemu łaski odpustu. Można go uzyskać od 14 kwietnia do 20 listopada 2022 r. spełniając warunek związany z jubileuszem:
1) nawiedzenie kościoła katedralnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu;
2) udział w pielgrzymce i pobożne uczestnictwo w obrzędach jubileuszowych;
3) modlitwa przez stosowny czas w intencjach: a) wierności Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, b) nowych powołań kapłańskich i zakonnych, c) obrony instytucji ludzkiej rodziny.

Zawsze należy wypełnić zwykłe warunki, tj.:
1) spowiedź (stan łaski uświęcającej) i Komunia święta,
2) modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
3) odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolnej inwokacji maryjnej.

Odpust mogą uzyskać także osoby, które z powodu podeszłego wieku lub poważnej choroby nie mogą udać się do kościoła katedralnego, jeśli:
1) odrzucają przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu,
2) postanowią spełnić trzy zwykłe warunki, kiedy to tylko będzie możliwe,
3) łączą się duchowo z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami i ofiarują Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia.


W zaistniałej sytuacji, kiedy do naszych parafii przybywają uchodźcy wojenni, zadaniem duszpasterzy staje się rozeznanie potrzeb duchowych przybyszów. Zachęcamy do podejmowania wszelkich inicjatyw integrujących, w tym także modlitewnych, ze wspólnotą, do której przybyli. Podejmując je w duchu ekumenicznym, należy się wystrzegać działań, które nosiłyby znamiona prozelityzmu.

Na chwilę obecną, gościom można podpowiedzieć następujące ośrodki duszpasterskie:

1. Dla osób należących do Kościoła prawosławnego przy prawosławnej parafii pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11) lub przy rzymskokatolickiej parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła (Opole, Pl. Mickiewicza 1) - tel. kontaktowe: 885 762 567, 691 750 948;

2. Dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3) - tel. kontaktowe: 736 136 617, 739 981 340;

3. Dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3) - tel. kontaktowe: 694 910 306, 77 455 55 46.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.