Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Czcigodne Siostry Zakonne,

Drodzy Bracia w kapłaństwie i życiu zakonnym,

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzydiecezjalnych obchodach Dnia Życia Konsekrowanego.

 Uroczystości odbędą się w sobotę 28 stycznia 2023 r. w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu, przy ul. Drzymały 1.

 Rozpoczęcie o godz. 10.00 uroczystym śpiewem Akatystu.

O godz. 11.00 Eucharystia z odnowieniem ślubów zakonnych.

Następnie poczęstunek i koncert połączony ze śpiewem kolęd.

 

                                                          † Andrzej Czaja, biskup opolski

                                                          O. Błażej Kurowski OFM, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego

                                                          S. Jola a Radomyska SSpS, referenta Sióstr Zakonnych

Zapraszamy od obejrzenia filmu dokumentalnego "Porozmawiajmy o Kościele", zrealizowanego przez ks. Marka Lisa z okazji 50-lecia diecezji opolskiej. Film dostępny jest online.

 

Sobota, 07.01.2023

godz. 18.00, koncert kolęd w wykonaniu zespołu Gospel Rain z Lublina, kino „Bajka” w Kluczborku, ul. Pułaskiego 3

 

Niedziela, 15.01.2023

godz. 17.00, koncert kolęd w wykonaniu chóru OlenSis, kościół ewangelicki w Oleśnie.

 

Środa, 18.01.2023

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Słowo Boże: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Czwartek, 19.01.2023

godz. 18.30 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Jordan) (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: ks. Mateusz Demeniuk

 

Piątek, 20.01.2023

godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol; Słowo Boże: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Niedziela, 22.01.2023

godz. 10.30 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja

godz. 16.00 – Ekumeniczna Modlitwa Młodych, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie i Słowo Boże: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja.

 

Poniedziałek, 23.01.2022

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Karczowie, ks. Marcin Bonk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie), ks. Sławomir Fonfara (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzegu). Słowo Boże: ks. Paweł Chyla (dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu)

 

Wtorek, 24.01.2023

godz. 9.45-11.15 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Wierzę w Kościół Chrystusowy.

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Wprowadzenia merytoryczne:

Bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo Benedykta XVI

Ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo chrześcijańskiego Wschodu

Ks. mgr-lic. Wojciech Pracki, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo chrześcijaństwa reformacyjnego

Pastor dr Mariusz Muszczyński, Wierzę w Kościół Chrystusowy: świadectwo chrześcijaństwa pentekostalnego

Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, Wierzę w Kościół Chrystusowy: kontekst dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego

Dyskusja

 

Środa, 25.01.2023

godz. 18.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, parafia pw. bł. Czesława w Opolu (Zaodrze), przewodniczenie i Słowo Boże: bp Andrzej Czaja, pozdrowienie: pastor dr Mariusz Muszczyński

 

Niedziela 29.01.2023

godz. 15.00nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Trójcy Świętej w Gorzowie śląskim, przewodniczy – ks. Józef Dziuk, kazanie – ks. Mateusz Łaciak (proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku)

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała w Oleśnie, przewodniczenie  - ks. Walter Lenart, kazanie – ks. Ryszard Pieron (proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach Wielkich)

 

Niedziela, 5.02.2023

godz. 16.30, nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, przewodniczy: ks. Mariusz Kleman (proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu), kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

 

Sobota, 11.02.2023

godz. 18.00 – Eucharystia wraz z ekumeniczną modlitwą w intencji chorych, kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, kazanie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Piątek, 17.02.2023

godz. 18.00 – ekumeniczny wieczór uwielbienia pod hasłem „Bliżej nieba”, kościół zielonoświątkowy Ostoja w Opolu

 

Czwartek, 20.04.2023 Opolski Dzień Judaizmu, miejsce: Teatr Lalki i Aktora, Opole, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole

godz. 17.00 – wykład, Kulisy Teatru Żydowskiego, Tanya Segal (rabin, reżyser teatralny)

godz. 18.00 – spektakl: DZIENNIK ANNE FRANK

W dniach od 10 do 11 stycznia br. w siedzibie Caritas Polska, przy ul. Okopowej 55 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP poświęcone powstającemu aktualnie programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2023/24. Przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa KEP jest biskup opolski Andrzej Czaja, zaś jej sekretarzem biskup Waldemar Musioł.

Rozpoczęcie posiedzenia zostało wyznaczone na godz. 10.00 we wtorek 10 stycznia 2023 r. Członkowie Komisji odmówili modlitwę brewiarzową w ciągu dnia, a po tym zostali powitani przez biskupa Andrzeja Czaję, który wprowadził zebranych w tematykę posiedzenia, a następnie przedstawił referat pt. „Czynić Kościół synodalnym”, w którym przybliżył rozumienie synodalności.

Drugi wykład pt. „Participatio w synodalnym życiu i funkcjonowaniu Kościoła” zaprezentowała dr hab. Wioletta Szymczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po obu wykładach członkowie komisji podjęli dyskusję nad celami i założeniami programu duszpasterskiego. Sporą część dyskusji wypełniła również wymiana myśli związanych z trudnościami na drodze synodalnego przeobrażenia wspólnot parafialnych, z ciągle zbyt małym zainteresowaniem „Synodem o synodalności” oraz z potrzebą szerszego uwzględnienia omawianych uwarunkowań w przygotowywanym PD.

Pierwsza część posiedzenia została zakończona modlitwą „Anioł Pański” i obiadem. W godzinach popołudniowych Komisja udała się do Lasek k. Warszawy, miejsca kultu bł. Elżbiety Róży Czackiej. W miejscowej kaplicy Matki Bożej Anielskiej została odprawiona Msza św., której przewodniczył abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.

Drugi dzień posiedzenia (środa, 11 stycznia 2023 r.) rozpoczęła Eucharystia z Jutrznią, której przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. W części wykładowej mogliśmy wysłuchać przedłożenia dr. hab. Aleksandra Bańki z Uniwersytetu Śląskiego, który podjął temat „Synodalność Kościoła w Polsce – wnioski z syntezy krajowej i perspektywy” oraz ks. mgr-lic. Wiesława Kamińskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej, który przybliżył zagadnienie „Synodalne życie i funkcjonowanie parafii”.

Czas po obu wystąpieniach wypełniła ożywiona dyskusja skoncentrowana wokół możliwości wprowadzenia wspólnot parafialnych na ścieżkę synodalnego funkcjonowania oraz na rozmaitych konsekwencjach wspomnianego przeobrażenia, takich jak: nowy styl kierowania parafią, tworzenie „siedlisk” wiary, współuczestnictwo i współodpowiedzialność wiernych na wszystkich etapach omawianego procesu.

Na koniec spotkania bp Andrzej Czaja, przewodniczący KD KEP, dokonał podsumowania obrad komisji i zakończył je modlitwą oraz udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Krystian Piechaczek

Sekretariat Komisji Duszpasterskiej KEP

 

KDKEP1g
KDKEP3g
KDKEP2g
KDKEP4g

W sobotę 31 grudnia 2022 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI. Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn (Niemcy, Bawaria). 29 czerwca 1951 roku wraz ze swoim bratem Georgiem przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Monachium Michaela von Faulhabera. W 1953 roku zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną „Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej św. Augustyna”. W 1957 r. habilitował się pracą o św. Bonawenturze. W 1958 roku został profesorem kolegium we Fryzyndze, a od 1958 roku był profesorem na uniwersytecie w Bonn. Na II Soborze Watykańskim (1962-1965) był doradcą teologicznym niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. W 1966 roku ks. prof. Joseph Ratzinger został ustanowiony przewodniczącym wydziału teologii dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze, a z końcem 1969 roku wrócił do Bawarii na uniwersytet w Ratyzbonie. W marcu 1977 roku został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Za swoją biskupią dewizę przyjął Cooperatores Veritatis, co oznacza „Współpracownicy Prawdy”. 25 listopada 1981 roku papież Jan Paweł II mianował Ratzingera prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
Już jako wybitny teolog zaprzyjaźnił się w latach 70. XX wieku z ks. dr. Alfonsem Nossolem, wówczas teologiem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jako arcybiskup Monachium i Fryzyngi kilkakrotnie przebywał w diecezji opolskiej – m.in. przewodniczył Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny w 1983 roku, ale także odwiedził wtedy kilka opolskich parafii: Brożec, Kąty Opolskie i Krowiarki; w 2001 roku jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
W 2005 roku został następcą papieża Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej i przewodził Kościołowi aż do niespodziewanej rezygnacji w 2013 roku. Zamieszkał wtedy w Ogrodach Watykańskich w klasztorze Mater Ecclesiae. W ostatnich dniach docierały do nas wiadomości o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia emerytowanego papieża.
Polecajmy śp. Benedykta XVI w naszych modlitwach miłosiernemu Bogu dziękując wszelkie dobro, jakiego dokonał dla Kościoła powszechnego i którego ślady znajdujemy także w naszym Kościele lokalnym.
Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z biskupami pomocniczymi oraz biskupami-seniorami, zjednoczony w modlitwie za duszę zmarłego papieża-seniora, prosi wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, by we wspólnotach parafialnych i zakonnych wdzięczność Bogu za dar papieża Benedykta XVI wyrażać indywidualną i wspólnotową modlitwą o wieczny odpoczynek dla niego.

Szczególną okazją do wspólnej modlitwy będzie Msza św. żałobna z udziałem księży biskupów sprawowana za zmarłego papieża Benedykta XVI w środę 4 stycznia 2023 r. (w przeddzień pogrzebu) o godz. 18.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Uprzejmie proszę Księży o przekazanie wiernym, zwłaszcza mieszkańcom Opola i okolic, serdecznego zaproszenia do udziału w tej liturgii.

Jednocześnie zachęcam, aby w najbliższych dniach w parafiach odprawić Mszę św. za zmarłego papieża Benedykta XVI z udziałem wiernych. Należy wtedy skorzystać (o ile pozwala na to kalendarz liturgiczny) z formularza mszalnego Za zmarłego papieża (Mszał rzymski, s. 221’-223’).

Zdjęcia: KEP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.