Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 26 listopada 2023 r. w 82. roku życia i w 58. roku kapłaństwa zmarł ks. Manfred Słaboń, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku.

***

Śp. ks. Manfred Słaboń urodził się 19 X 1941 r. w Staniszczach Wielkich w rodzinie Wiktora i Adelajdy zd. Czudaj. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Po dwóch latach jednak, ze względu na trudną sytuację materialną, musiał przenieść się do liceum ogólnokształcącego w Strzelcach Opolskich, gdzie w 1959 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1965 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Opolu z rąk bpa Wacława Wyciska. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (1965–1968), potem w parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1968–1972), następnie przez rok w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1971-1972), a kolejne trzy lata w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (1972-1975). W 1975 r. został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Olbrachcicach. Po pięciu latach posługi w tej parafii został proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku, w której duszpasterzował przez 36 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. Pozostał wtedy na terenie parafii. Trwałym pomnikiem jego posługi pozostaną wzniesione z jego inicjatywy kościoły filialne pw. Niepokalanego Serca Maryi w Mosznej i pw. Świętej Teresy Benedykty od Krzyża w Pogórzu. Za czasów jego posługi zaadaptowano pomieszczenia gminne w Chrzelicach na kaplicę. Jego wielką pasją była etnografia i językoznawstwo. Przez lata spisywał opowieści ludzi o dawnym życiu na Śląsku i tworzył swój Słownik Gwar Śląskich. Jest autorem wierszy, niektóre z nich zostały opublikowane.  Biskup Opolski nadał mu w 2004 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 26 XI 2023 r.

***   

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 29 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Łączniku;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 30 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Łączniku. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. przy kościele parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Manfreda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Manfred, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 19 listopada 2023 r. w 84. roku życia i w 57. roku kapłaństwa zmarł ks. Walenty Werner Koziol, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie.

*** 

Urodził się 5 VII 1940 r. w Bytomiu w rodzinie Konrada i Marii zd. Dworaczek. Szkołę podstawową ukończył w 1954 r. Bytomiu-Karbiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Bytomiu. Po ukończeniu X klasy przeniósł się do liceum dla pracujących w Bytomiu, gdzie uzyskał w 1960 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Studia seminaryjne zostały przerwane po II roku przez obowiązkową w tamtych czasach dla alumnów służbę wojskową, którą odbywał w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 VI 1967 r. w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu z rąk bp. Franciszka Jopa. Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, gdzie posługiwał przez dwa lata. Następnie w latach 1969–1972 był wikariuszem w parafii św. Michała w Gliwicach, w latach 1972–1973 – w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach, a w latach 1973–1977 – w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach. W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi w Szonowie i ex currendo parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie. Posługę tę pełnił przez 36 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2013 r. Zamieszkał wtedy w Głogówku. Biskup Opolski nadał mu w 1988 r. tytuł dziekana honorowego.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msze św. żałobne zostaną odprawione we wtorek 21 listopada 2023 r.:
  -  o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jadwigi w Szonowie,
  -  o godz. 18.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Klisinie.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 22 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Głogówku. Po Mszy św. indywidualne przejście lub przejazd samochodem na cmentarz w Głogówku, gdzie nastąpi pochówek.

***  

Polecajmy śp. ks. Walentego Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Walenty, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w 91 roku życia, w 71. roku życia zakonnego oraz w 65. roku kapłaństwa zmarł o. Antoni Skwierawski, Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej posługujący przez wiele lat w Kędzierzynie-Koźlu.

***

Antoni Skwierawski urodził się 3 czerwca 1933 roku w Kaliszu Kaszubskim (powiat Kościerzyna), parafia Dziemiany (dekanat bruski – diecezja pelplińska). Naukę na poziomie gimnazjalnym pobierał w Małym Seminarium Duchownym w Lublińcu (1949-1952). Następnie wstąpił do nowicjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1953 roku. Rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Tutaj składa profesję wieczystą 8 września 1957 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 24 czerwca 1959 roku z rąk bp. Juliusza Bieńka z Katowic. Po święceniach kapłańskich pierwszą obediencję otrzymał do Lublińca na staż pastoralny (1960-1961), następnie w charakterze misjonarza ludowego posługiwał w Katowicach (1961-1965) i Poznaniu (1965-1968). W 1968 roku został mianowany superiorem wspólnoty zakonnej w Poznaniu. W 1974 roku wraca do Katowic jako misjonarz ludowy. W latach 1975-1978 pełni tu dodatkowo funkcję drugiego radnego domowego. W latach 1978-1981 jest superiorem wspólnoty zakonnej przy kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Po przeniesieniu się wspólnoty oblackiej na Pogorzelec pozostaje w niej jako misjonarz ludowy. W 1986 roku zostaje skierowany do Gdańska jako superior wspólnoty. W 1989 roku dodatkowo obejmuje funkcję rektora kościoła św. Józefa. W 1993 roku powraca do Kędzierzyna-Koźla jako misjonarz ludowy. Angażuje się w miejscowej wspólnocie parafialnej i w miarę sił wyjeżdża na pomoc duszpasterską do Niemiec. Od 1 listopada br. należał do wspólnoty zakonnej w Lublińcu, przebywając na oblackiej infirmerii.

***

Uroczystości pogrzebowe:

 • Piątek, 17 listopada br. w parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Ligonia 22)

      17.30 – różaniec w intencji zmarłego

      18.00 – Msza św. żałobna

 • Sobota, 18 listopada br. w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu (ul. Piłsudskiego 6).

      10.30 – różaniec w intencji zmarłego

      11.00 – Msza św. pogrzebowa

      Bezpośrednio po Mszy św. przejście na oblacką kwaterę cmentarza przy ul. Spokojnej w Lublińcu oraz pochówek

***

Polecajmy śp. o. Antoniego Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Antoni, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 28 października 2023 r. w 95. roku życia i w 68. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Szwarc, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej.

*** 

Urodził się 17 XII 1928 r. w Zduńskiej Woli w rodzinie Józefa i Leokadii zd. Kawecka. W 1935 r. zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej w rodzinnym mieście, ale jego  edukację przerwał w 1939 r. wybuch wojny. Przebywał wtedy najpierw w domu rodzinnym, a od 1942 r. pracował w Domu Misyjnym w Zduńskiej Woli. W 1946 r. wraz z rodzicami przyjechał na teren Śląska Opolskiego i zamieszkał w Prudniku, gdzie w 1948 r. ukończył dwa semestry Szkoły Ogólnokształcącej dla Dorosłych. W latach 1948-1950 kształcił się w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach, a po jego przekształceniu w szkołę dla pracujących przeniósł się do nowo otwartego Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie w 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego.

Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy (1956-1961), a następnie  od stycznia do września 1961 r. był wikariuszem parafii Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. We wrześniu 1961 r. został ustanowiony duszpasterzem w Rogach jako wikariusz parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1962-1970 był wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. W sierpniu 1970 r. został mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej i pełnił tę posługę tę przez 33 lata aż do przejścia na emeryturę w 2003 r. Zamieszkał wtedy w Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w lutym 1996 r. tytuł dziekana honorowego, a w czerwcu 1996 r. radcy duchownego. Zmarł w 28 X 2023 r.

***  

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 2 listopada 2023 r. o godz. 16.00  w kościele pw. św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 3 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli.

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 22 października 2023 r. w 65. roku życia i w 45. roku życia zakonnego oraz 36. roku kapłaństwa zmarł o. Barnaba Mieczysław Dziekan OFM, pochodzący z parafii Trójcy Świętej w Graczach misjonarz w Boyali (Republika Środkowoafrykańska).

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 26 października 2023 r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. Pawła w Bangui

Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu misjonarzy w Bangui.

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 26 października 2023 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Graczach.

***

Polecajmy śp. o. Barnabę Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Barnaba, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.