Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 19 kwietnia 2023 r. w 75. roku życia i w 42. roku kapłaństwa zmarł ks. Henryk Staniek, emerytowany kapłan naszej diecezji posługujący wiele lat na terenie diecezji München-Freising i Augsburg w Niemczech.

***

Urodził się 18 IX 1948 r. w Bytomiu-Bobrku w rodzinie Jana i Marii zd. Rusecka. Szkołę podstawową ukończył w 1962 r. w Bytomiu-Bobrku i kontynuował edukację w Technikum Mechanicznym w Bytomiu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1967 r. podjął pracę w Hucie Bobrek na wydziale mechanicznym. W latach 1968-1970 odbył zasadniczą służbę wojskową w Bemowie Piskim na Mazurach, a po jej ukończeniu kontynuował pracę w Hucie Bobrek. Od grudnia 1970 r. podjął pracę w Branżowym Ośrodku Normowania i Organizacji Pracy w Bytomiu. W 1975 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał  17 V 1981 r. z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii św. Bartłomieja w Smolnicy (1981-1982), a następnie św. Wacława w Krzanowicach. W 1985 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Niemczech i posługiwał w diecezjach München-Freising (1985-1989) oraz Augsburg (1989-2010). W 2010 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 19 IV 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku.

***  

Polecajmy śp. ks. Henryka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 29 marca 2023 r. w 94. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Cichoń, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Suchej.

***

Urodził się 25 XI 1929 r. w Trawnikach w rodzinie rolniczej Ludwika i Marii zd. Mainka. Szkołę podstawową ukończył w 1941 r. w rodzinnej miejscowości i rozpoczął edukację w gimnazjum w Głubczycach. W 1944 r. gimnazjum zostało zamknięte z powodu działań wojennych i aż do 1947 r. nie było warunków do kontynuowania nauki. Dopiero w 1947 r. zaczął uczęszczać do gimnazjum w Koźlu, które ukończył w 1951 r. uzyskaniem świadectwa dojrzałości.  Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał  17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Następnie w latach 1961–1970 był administratorem parafii św. Józefa w Myślinie. W 1970 r. został skierowany do parafii św. Michała w Rozmierzy, gdzie został wikariuszem ze statusem zamieszkania w Suchej i zadaniem otoczenia troską duszpasterską mieszkańców tej miejscowości. Do czasu wybudowania w tej wiosce plebanii w 1974 r. mieszkał u rodziny Radziej. W 1980 r. został mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii św. Bartłomieja w Suchej, wydzielonej z parafii Rozmierz. Posługę tę pełnił przez 34 lata, aż do przejścia na emeryturę w sierpniu 2004 r. Zamieszkał wtedy w Staniszczach Małych. Biskup Opolski nadał mu w 1982 r. tytuł dziekana honorowego, a w1996 r. radcy duchownego. Zmarł 29 III 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Staniszczach Małych;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 4 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Suchej.

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 9 marca 2023 r. w 49. roku życia i w 22. roku kapłaństwa zmarł ks. Adrian Jańczyk, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Brożcu.

***

Śp. ks. Adrian Jańczyk urodził się 14 II 1975 r. w Oleśnie w rodzinie Bronisława i Anny zd. Sykosz jako najstarszy z czworga rodzeństwa. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Radawiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Dobrodzieniu, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 VI 2001 r. w katedrze opolskiej z rąk arcybiskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został wikariuszem w parafii Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach (2001–2005), a następnie w parafii św. Karola Boromeusza  w Opolu (2005–2008) oraz św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie (2008–2011). W 2011 r. został mianowany proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Starym Lesie i pełnił ten urząd do roku 2018. W latach 2014–2018 był ponadto wicedziekanem dekanatu Głuchołazy. W 2018 r. objął parafię Wszystkich Świętych w Brożcu. Zmarł po ciężkiej chorobie 9 III 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 13 marca 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu;
 • Msza św. żałobna (tzw. eksportacja) zostanie odprawiona we wtorek 14 marca 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 15 marca 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu.

***  

Polecajmy śp. ks. Adriana Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adrian, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 56 lat, w 39. roku życia zakonnego oraz w 33. roku kapłaństwa zmarł nagle o. Paweł Tarnowski OFM.

***

Śp. o. Paweł Tarnowski był mocno związany z diecezją opolską, jako pomysłodawca i pierwszy dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach; posługiwał także w Prudniku (1991-1993), Gliwicach (1993-1996), w parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie (będąc gwardianem w latach 2009-2012).

***

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 2 marca o godz. 10.30 w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach.

***

Polecajmy śp. o. Pawła Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Paweł, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 21 lutego 2023 r. w 90. roku życia i w 63. roku kapłaństwa zmarł ks. Ludwik Ślęzak, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Dzierżysławiu.

***

Śp. ks. Ludwik Ślęzak urodził się 5 II 1933 r. w Koszarawej w powiecie żywieckim w rodzinie Jana i Teresy zd. Pająk. W 1939 r. zmarł jego ojciec. Po wojnie wraz z rodziną zamieszkał w Jędrzychowie k. Nysy. Egzamin dojrzałości złożył w 1955 r. Technikum Mechanicznym Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Nysie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1960 r. w prokatedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach był kolejno wikariuszem w parafiach: Dobrego Pasterza w Bytomu-Karbiu (1960-1964), św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1964-1968), Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku (1968-1971) oraz św. Jakuba Starszego w Nasiedlu (1971). W 1971 r. został mianowany proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Gierałcicach, a od 1976 r. był ponadto wikariuszem-ekonomem parafii Zwiastowania NMP w Biskupowie. W latach 1980-1992 był proboszczem parafii św. Jerzego w Sławikowie, a w 1992 r. został mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja w Dzierżysławiu. Funkcję tę pełnił  do przejścia na emeryturę w 2008 r. Zamieszkał wtedy w domu rodzinnym w Jędrzychowie na terenie parafii św. Dominika w Nysie, a od 2020 r. w Domu Księży Emerytów w Nysie. Biskup Opolski odznaczył go w 2000 r tytułem dziekana honorowego. Zmarł 21 II 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 24 lutego 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Franciszka w Nysie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 25 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Dzierżysławiu. 

***

Polecajmy śp. ks. Ludwika Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Ludwik, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.