Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 21 listopada 2022 r. w 79. roku życia i w 52. roku kapłaństwa zmarł ks. Werner Goriwoda, kapłan diecezji gliwickiej, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach, pracujący niegdyś na terenie naszej diecezji.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 24 listopada o godz. 18.00 w parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 25 listopada o godz. 10.00 w parafii Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach.

***

Polecajmy śp. ks. Wernera Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Werner, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją Zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 10 grudnia 2022 roku w wieku 93 lat zmarł śp. ks. prał. Hubert Kowol, emerytowany proboszcz parafii św. Barbary w Bytomiu, w chwili śmierci najstarszy kapłan diecezji gliwickiej.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 13 grudnia br. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Barbary w Bytomiu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 14 grudnia br. o godz. 10.30 w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach; po Mszy świętej pochówek przy kościele.

***

Polecajmy śp. ks. Huberta Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Hubert, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w 66. roku życia i w 46. roku życia zakonnego zmarł br. Waldemar Czarnocki OFM, pochodzący z Kietrza, pracujący wiele lat na terenie naszej diecezji.

***

Brat Waldemar do Zakonu św. Franciszka wstąpił 23 lipca 1977 r. Po odbyciu rocznego nowicjatu w Borkach Wielkich złożył pierwszą profesję 27 sierpnia 1978 r., a śluby wieczyste 4 września 1983 r. w rodzinnej parafii w Kietrzu. Posługiwał w naszych klasztorach, m.in. w Raciborzu, w Górze Świętej Anny, w Gliwicach, we Wrocławiu i w Głubczycach, jako zakrystian, furtian, introligator. Pracował także w Rzymie: w Kurii Generalnej (1985-1986) i w bibliotece naszej uczelni franciszkańskiej Antonianum (1989-1991). Szczególnie swoje serce oddał projektowi odtworzenia wspólnoty franciszkańskiej obrządku bizantyjskiego na Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego. W ramach tego projektu przebywał we Lwowie (1991-1993) i w Tarnopolu (2003-2004), aby ostatecznie od 2009 roku - w ramach Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego - posługiwać w klasztorze i parafii w Tarnopolu. Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie (2022) angażował się w organizację pomocy dla miejscowej ludności i uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. W ostatnim miesiącu powrócił na stałe do Polski ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 23 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. św. Paschalisa w Raciborzu.

Dobiega końca jubileusz 50-lecia Diecezji Opolskiej. Zakończenie obchodów Roku Jubileuszowego będzie miało miejsce w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada br. – w czasie Mszy św. sprawowanej o godz. 14.30 w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza do udziału w tej liturgii zwłaszcza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (w dniu swego święta patronalnego), młodzież z diecezjalnego duszpasterstwa młodych Ławka, osoby życia konsekrowanego i diecezjalne wspólnoty (Bractwo Świętego Józefa, Maryjna Wspólnota Opiekunek Dzięcięctwa Bożego, Oremus), a także Księży Dziekanów i Dekanalnych Ojców Duchownych. W czasie Mszy św. Biskup Opolski wręczy jubileuszowe dyplomy uznania dla zasłużonych wieloletnich pracowników instytucji diecezjalnych. W łączności z uroczystościami w Opolu, także we wspólnotach parafialnych zostanie zaakcentowane zakończenie obchodów Złotego Jubileuszu naszej diecezji poprzez śpiew dziękczynnego „Te Deum”, adorację Najświętszego Sakramentu i odmówienie Modlitwy za Diecezję i Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

 

W niedzielę 13 listopada obchodzić będziemy VI Światowy Dzień Ubogich, któremu towarzyszyć będzie hasło:  „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9). O godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim będzie sprawowana Msza św. w intencji osób ubogich i potrzebujących, a po niej w auli seminaryjnej zostanie przygotowany m.in. ciepły posiłek. Jednocześnie zachęcamy wszystkich diecezjan, aby szczególnie w tym dniu w parafiach objąć modlitwą osoby ubogie i potrzebujące, a także, na miarę swoich możliwości, zorganizować dla nich konkretną pomoc. Pięknym gestem solidarności może stać się wsparcie finansowe na rzecz Domów Nadziei w Opolu i Dylakach, które są prowadzone przez s. M. Aldonę Skrzypiec SSpS , jałmużnika biskupa opolskiego. W Domu Nadziei w Opolu pomoc znajduje każdego dnia ok. 50-80 osób. Od stycznia br. działa także drugi Dom Nadziei, który mieści w Dylakach. Tam miejsce zamieszkania i wspólnotę życia znajdują osoby pragnące wyjść z bezdomności. Można je wesprzeć poprzez wpłaty na diecezjalne konto: 86 1240 5178 1111 0010 8711 8310 z dopiskiem „na potrzeby ubogich”. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.