Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 21 sierpnia 2022 r. w 78. roku życia i w 54. roku kapłaństwa zmarł ks. Krzysztof Kubów, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny w Chałupkach.

Śp. ks. Krzysztof Kubów urodził się 24 VIII 1943 r. w Berezowicy Małej pow. Zbaraż woj. Tarnopol na dawnych Kresach Wschodnich w rodzinie Mikołaja i Franciszki zd. Chomicka. W 1945 r. został przesiedlony z całą rodziną na Opolszczyznę do Korfantowa.  W tej miejscowości ukończył w 1957 r. szkołę podstawową i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Nysie, gdzie ukończył ósmą klasę. W 1959 r. przeniósł się do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach, w którym w 1962 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 VI 1969 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach był kolejno wikariuszem w parafiach: św. Jerzego w Prószkowie (1969–1972), Chrystusa Króla w Gliwicach (1972–1974), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu Szombierkach (1974–1975), Świętej Rodziny w Zawadzkiem (1975–1976), Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach oraz św. Jadwigi w Zabełkowie (1979–1981). W 1981 r. został mianowany proboszczem parafii św. Anny w Chałupkach. W latach 2001–2003 przebywał na urlopie zdrowotnym. W latach 2003–2015 pełnił funkcję kapelana Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W 2015 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Emerytów w Opolu. Zmarł 21 VIII 2022 r.***

Uroczystości żałobne śp. ks. Krzysztofa:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 26 sierpnia 2022 r. o godz. 19.00 w kościele św. Anny w Chałupkach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 27 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w kościele św. Anny w Chałupkach. Po Mszy św. odbędzie się pochówek na cmentarzu parafialnym.

Polecajmy śp. ks. Krzysztofa Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Krzysztof, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 18 sierpnia 2022 r. w 85. roku życia i w 57. roku kapłaństwa zmarł ks. Jan Borowiec, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Trzebini w dekanacie Prudnik.

Uroczystości żałobne śp. ks. Jana:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek, 22 sierpnia 2022 r. o godz. 19.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Trzebini;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 23 sierpnia o godz. 11.00 w kościele św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Mszę św. poprzedzi modlitwa różańcowa o godz. 10.30. Po Mszy św. odbędzie się pochówek na cmentarzu w Głuchołazach.

  Śp. ks. Jan Borowiec urodził się 14 V 1938 r. w Trawnikach (archidiecezja lubelska) w rodzinie Władysława i Sabiny zd. Czarnecki. Jego ojciec zginął podczas wojny w 1940 r. w obozie koncentracyjnym na Majdanku. W 1945 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości, a po jej ukończeniu w 1952 r. kontynuował edukację w Liceum Biskupim w Lublinie, którą musiał jednak przerwać po dwóch latach ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. W 1957 r. z matką i dwiema siostrami przeniósł się do Bytomia i kontynuował przerwaną naukę w bytomskim liceum ogólnokształcącym dla pracujących. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.  Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1966 r. w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach był wikariuszem parafiach Gliwice-Ostropa (1966–1967) oraz Zbrosławice (1967–1969). W latach 1971–1973 był oddelegowany do pomocy duszpasterskiej w Krzanowicach, a następnie został rezydentem w Jasionej (1973–1977). W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Polskim Świętowie, gdzie posługiwał do 1988 r., kiedy został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Kuniowie. W latach 1992–2000 Był proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Trzebini. W 2000 r. ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Głuchołazach. Biskup Opolski nadał mu w 2000 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 18 VIII 2022 r.

Polecajmy śp. ks. Jana Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.Emerytowany biskup Alfons Nossol kończy dziś 90 lat. Przez 32 lata kierował diecezją opolską. W swoim życiu poświęcał się m.in. pracy naukowej, duszpasterskiej, działu ekumenicznemu i budowie Kościoła opolskiego.


"Arcybiskup Alfons Nossol 90-te urodziny przeżywa z zadumą i wdzięcznością". Mówił o tym dzisiaj (08.08) ks. Albert Glaeser, kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, gdzie aktualnie mieszka były ordynariusz diecezji opolskiej. W audycji „Szczerze o Kościele” przyznał, że arcybiskup senior jest świadom, że wszystko, co otrzymał, pochodzi od Boga. Jednocześnie ks. Glaeser wyraził wdzięczność za jego obecność.

– My chcemy dziękować księdzu arcybiskupowi za to, że po prostu Pan Bóg go dał dla diecezji opolskiej, Kościoła powszechnego i każdego człowieka, dla którego jest otwarty także tutaj, w Kamieniu Śląskim. Z tyloma ludźmi codziennie się spotyka – powiedział ks. Glaeser.

Z okazji urodzin arcybiskupa, w kaplicy Sebastianeum Silesiacum odbyła się Msza święta, której przewodniczył jubilat. 

źródło, fot.: Radio Doxa

Zachęcamy do wysłuchania wspomnień związanych z jubilatem, które dostępne są po kliknięciu TUTAJ.

 


Przewodniczący Episkopatu: Proszę, aby w niedzielę, podczas Mszy Świętych, modlić się w intencji poszkodowanych.
 
W związku z wypadkiem autobusu z polskimi pielgrzymami w Chorwacji przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się z prośbą o to, aby w najbliższą niedzielę, podczas Mszy Świętych, modlić się w intencji wszystkich poszkodowanych oraz ich bliskich, „prosząc o szybki powrót do zdrowia dla rannych oraz o życie wieczne dla zmarłych”.

Do wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami doszło w sobotę rano na autostradzie w okolicach miejscowości Varazdin w Chorwacji.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu


Biskup Opolski ponawia serdeczne zaproszenie na pielgrzymi szlak 46. Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniach 14-20 sierpnia 2022 r. Po ograniczeniach związanych z epidemią w ostatnich dwóch latach, w roku złotego jubileuszu diecezji opolskiej,  zechciejmy jak najliczniej udać się do tronu Jasnogórskiej Pani, aby – w nawiązaniu do motta tegorocznej pielgrzymki - „jubileuszową wdzięczność i ufność nieść do Matki”. Wspólna modlitwa, śpiew i słuchanie Słowa Bożego podczas tych wyjątkowych rekolekcji w drodze, braterstwo i świadczona sobie na pielgrzymim szlaku pomoc oraz gościnność gospodarzy na trasie pielgrzymki może po raz kolejny umocnić naszą więź z Jezusem i Jego Matką, a także stanowić odpowiedź na nasze „posłanie w pokoju Chrystusa” do świata i ludzi ze świadectwem wiary i miłości do Kościoła. Ci, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli fizycznie wziąć udziału w pielgrzymce, niech przez duchowe pielgrzymowanie (modlitwę, udział we Mszy św. w parafii, ofiarowane cierpienie i samotność) zechcą także włączyć się m.in. w pielgrzymią wdzięczność za dar Kościoła Opolskiego oraz modlitwę w jego intencji.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.