Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W piątek, 6 maja 2022 r. do wieczności odszedł śp. ks. Michał Ślęczek, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Głubczycach. 

Msza św. żałobna została odprawiona we wtorek, 10 maja 2022 r. o godz. 16.00 w kościele Narodzenia NMP w Głubczycach.
Msza św. pogrzebowa została odprawiona w środę, 11 maja 2022 r. o godz. 11.00 w kościele Narodzenia NMP w Głubczycach.

Śp. ks. Michał Ślęczek urodził się 20 listopada 1949 roku w Polskiej Cerekwi. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 roku w Opolu. Jako neoprezebiter został mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu. Po trzech latach, w 1976 roku został prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. W 1982 r. został proboszczem parafii Narodzenia NMP w Głubczycach. Od 1992 roku do 2002 roku był dziekanem dekanatu głubczyckiego. Od 2010 roku był członkiem Rady Kapłańskiej. Zmarł 6 V 2022.

Polecajmy śp. ks. Michała Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Michał, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


_________________________________________
zdj.: Parafia Narodzenia NMP w Głubczycach 

Śp. ks. Wojciech Tyczyński urodził się 2 X 1942 r. w Giedlarowej pow. Leżajsk w rodzinie Ignacego i Anny zd. Wylaź. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę początkowo w liceum ogólnokształcącym w Leżajsku, a następnie w technikum rolniczym w Zarzeczu k. Jarosławia. Po ukończeniu trzeciej klasy technikum zaczął pracować, a jednocześnie został uczniem korespondencyjnego technikum rolniczego w Dzikowie, gdzie w 1964 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze odbył 2-letnią zasadniczą służbę wojskową i ponownie podjął pracę zawodową. W 1967 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 V 1973 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach był wikariuszem kolejno w parafiach: Kopienicy-Łubiu (1973-1974),  Otmuchowie (1974-1975); Łączniku (1975-1976); oraz Pietrowicach Wielkich (1976–1982). W 1982 r. został mianowany proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Kamienniku (1982-1990), a w 1990 r. objął parafię Narodzenia NMP w Rogach. W 2006 r. ze względów zdrowotnych przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zamieszkał w Skoczowie. Zmarł 6 V 2022 r.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona w czwartek 12 maja 2022 r. o godz. 11.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Skoczowie (diecezja bielsko-żywiecka).
Msza św. żałobna została odprawiona w czwartek 12 maja 2022 r. o godz. 19.00 w kościele Narodzenia NMP w Rogach (dekanat Niemodlin).

Polecajmy śp. ks. Wojciecha Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Wojciech, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Dziś o godz. 11:00 w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Opolu odprawiona została uroczysta Msza święta wraz z Kapłanami, którzy 50 lat temu przyjęli święcenia prezbiteratu. Mszy świętej przewodniczył bp Jan Kopiec, a Słowo Boże wygłosił bp Andrzej Czaja, w koncelebrze uczestniczyli także biskupi Paweł Stobrawa i Rudolf Pierskała.

Księżom Jubilatom składamy serdeczne życzenia i zapewniamy o naszej modlitwie. 

Relacja Radia Doxa z tego wydarzenia kliknij TUTAJ

Kazanie bpa Andrzeja Czai 


 
IMG4757
IMG4756
IMG4755
IMG4753
IMG4752
IMG4751
IMG4749
IMG4746
IMG4744
IMG4743
IMG4742
IMG4732
IMG4728
IMG4726
IMG4721
IMG4725

W sobotę 30 kwietnia 2022 r. zmarł ks. Aleksander Helios, pochodzący z naszej diecezji Misjonarz Świętej Rodziny.  

***
Msza św. pogrzebowa została odprawiona w sobotę 7 maja 2022 r. o godz. 11.00 w Borkach Wielkich.

***
Polecajmy śp. ks. Aleksandra Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Aleksander, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

_______________________
zdj. misjonarzemsf.pl

– Świętujemy dzisiaj 10. rocznicę powstania Bractwa św. Józefa – mówi ks. Paweł Chyla, wicerektor bractwa. – Jest to okazja do okazania wdzięczności Bogu i ludziom. Przyjmujemy 19 nowych członków, będzie nas zatem odtąd 929. Uroczystej Mszy św. w sanktuarium św. Józefa w diecezjalne Święto Rodziny przewodniczyli biskupi Andrzej Czaja i Rudolf Pierskała.

– Cieszymy się, że po pandemii wracamy do normalnej działalności i spotkań – mówi ks. Chyla. – 8 października planujemy pielgrzymkę do Krzeszowa, zaś rekolekcje w ośrodku „Rybak” między 21 a 23 października.

Bractwo jest wspólnotą modlitewną a także wspólnotą sprzyjającą męskiej formacji.

Jednym z nowych członków bractwa jest pan Gerard Halupczok z parafii św. Mikołaja w Szczedrzyku.

– Zachęcił mnie kolega z ze Schodni, który już wcześniej do bractwa wstąpił. Poczułem taką potrzebę, żeby modlić się więcej, pogłębiać swoją wiarę i starać się naśladować św. Józefa – mówi pan Gerard.

Święto Rodziny odbyło się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Proboszcz jemielnickiej parafii, ks. Henryk Pichen, podkreśla radość i zaangażowanie mieszkańców w przygotowanie święta. Od gruntownego wysprzątania począwszy a na tradycyjnym posiłku – w Jemielnicy jest nim zawsze bułka i kiełbasa – skończywszy.

Z Gamowa na Diecezjalne Święto Rodziny przyjechali państwo Monika i Piotr Strzedułowie. Zabrali ze sobą czwórkę dzieci – 16-letnią Martinę, Adriana (lat 15), 11-letnią Marysię i 4-letnią Aleksandrę.

– Nie jesteśmy tutaj pierwszy raz – przyznają. – Przyjeżdżamy do Jemielnicy, aby pobyć z Panem Bogiem, stąd nasze uczestnictwo w Mszy św., ale chcemy też nacieszyć się sobą – również podczas Jarmarku Cysterskiego. Zwłaszcza młodsze dzieci już czekają na rycerzy i księżniczki. Nie jest trudno być dużą rodziną. Najpierw dlatego, że tego chcieliśmy. Po wtóre starsze rodzeństwo zajmuje się młodszymi dziećmi i to jest znacząca pomoc. Najtrudniejsze jest to, że media społecznościowe trochę nam, rodzicom, próbują dzieci odebrać, w tym znaczeniu, że mamy mniej wpływu na nie. Przed tym próbujemy się bronić. Także przyjeżdżając wszyscy razem do Jemielnicy.

Mszę św. poprzedziła procesja do sanktuarium.

W kazaniu bp Andrzej Czaja zachęcał uczestników jemielnickiego święta, by radowali się Chrystusem zmartwychwstałym, ufali mu i by – co podkreślił szczególnie mocno – byli Jego świadkami. – Jezus na nas liczy – przypomniał. – Pokłada w nas nadzieję, że nie pozwolimy, by świat zbutwiał w tym, co złe. Mamy być solą, która konserwuje i chroni przed zepsuciem, przed zgniciem.

– Bycie świadkiem Jezusa nigdy nie było łatwe – przyznał biskup opolski. – Doświadczyli tego już uczniowie, o których dzisiaj słyszeliśmy w czytaniu, którym powiedziano wprost, że nie ma zgody na to, by nauczali w imię Chrystusa i to pod groźbą prześladowania. To się nie zmieniło. Dzisiaj pozwala się Kościołowi działać charytatywnie, nawet takie działania są wspomagane. Gorzej, kiedy upomina się o prawo Boże. Trzeba to przetrzymać. Trzeba pozostawać znakiem sprzeciwu, powtarzając za Piotrem i Apostołami: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Tym bardziej, że wielu źle podpowiada, mami i łudzi, byśmy zaspokajali własne potrzeby, kręcili się wokół siebie, traktując innych, a nawet Boga instrumentalnie. Pozostańmy ludźmi sumienia, którzy starają się żyć Ewangelią.

Na koniec liturgii biskup opolski odmówił modlitwę w intencji rodzin.
Po południu rozpoczął się – przygotowany przez samorząd – Jarmark Cysterski.

_____________
źródło: eKai
zdj: Gość Opolski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.