Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 3 listopada 2022 r. w 81. roku życia i w 56. roku kapłaństwa zmarł ks. Ginter Kurowski, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.

***

Śp. Ginter Kurowski urodził się 14 II 1942 r. w Radawiu w rodzinie Konstantego i Anny zd. Nowak. Szkołę podstawową ukończył w 1956 r. w rodzinnej miejscowości i w 1957 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach. Po jego ukończeniu złożył eksternistycznie egzamin dojrzałości w Opolu. Po maturze w 1961 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1967 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem najpierw w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku 1967–1971), a następnie w parafiach Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy (1971–1974) oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1974–1977). W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jerzego w Kobieli. Po sześciu latach objął parafię św. Józefa w Bytomiu. W 1991 r. został proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, gdzie posługiwał do przejścia na emeryturę w 2017 r. Zamieszkał wtedy w rodzinnym Radawiu. W latach 1979–1983 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Grodków, a w latach 2007–2010 był członkiem Rady Kapłańskiej z wyboru. Był także duszpasterzem Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu (2012-2017). Biskup Opolski nadał mu w 2002 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 3 XI 2022 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 7 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 8 listopada o godz. 11.00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym.

***

Polecajmy śp. ks. Gintera Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Ginter, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nagroda honorowa Hyacinthus Opoliensis jest szczególną formą wyrażenia wdzięczności i uhonorowania osób, które znacząco przyczyniły się do kulturowego i duchowego rozwoju Śląska Opolskiego. W tym roku to wyjątkowe wyróżnienie otrzymają:

Pan Rajmund Adamietz, który od wielu lat angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym, wspierając wielorakie akcje charytatywne i społeczne. Laureat znany jest także z troski o zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego.

Pan Alfred Bączkowicz, który od ponad pięćdziesięciu lat zaangażowany jest w kształt i rozwój muzyki liturgicznej w Diecezji Opolskiej. Bogata osobowość Laureata – wybitnego organisty i kompozytora, charyzmatycznego wykładowcy, szanowanego pedagoga, kompetentnego członka Komisji Liturgicznej – wpisała się złotymi literami w historię naszej diecezji oraz w serca wielu muzyków kościelnych. Nieoceniony jest także wkład Pana Alfreda Bączkowicza w rozwój prężnie działającego dziś Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, kiedyś Studium Muzyki Kościelnej.

Pan Mateusz Kłosek, który słowem, przykładem i zaangażowaniem wielowymiarowo ukazuje wartości chrześcijańskie jako nadrzędne w życiu człowieka. Pośród szerokich działań Laureata znalazły się także i te, które wspomagają Biskupa Opolskiego w misji głoszenia Ewangelii.

Uroczysta gala wręczenia nagrody Hyacinthus Opoliensis odbędzie się w sobotę 22 października br. o godz. 17.00 w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 13 października 2022 r. w 92. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. Edmund Kwapis, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela w Przechodzie.

***

Śp. ks. Edmund Kwapis urodził się 26 VII 1931 r. w Bodzanowicach w rodzinie Wincentego i Jadwigi zd. Rzepka, jako drugi z czworga rodzeństwa. Szkołę podstawową ukończył w 1946 r. w rodzinnej miejscowości. Po rocznej przerwie zapisał się w 1947 r. do Konwiktu Biskupiego w Gliwicach, gdzie uczęszczał do gimnazjum do klasy wyrównawczej i w Gliwicach ukończył 10. klasę gimnazjum. W 1950 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie w 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego dnia 17 VI 1956 r. w opolskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, pełnią­cego funkcje kościoła katedralnego. Po święceniach został wikariuszem najpierw w Jemielnicy (1956–1961), a następnie w parafii św. Jacka w Bytomiu (1961–1962) oraz w Tułach (1962–1966). W 1966 r. został mianowany administratorem parafii Matki Bożej Bolesnej w Tułach i pełnił tę posługę do 1974 r., kiedy wyjechał na rok do pracy duszpasterskiej w Niemczech. Po powrocie został mianowany w 1975 r. proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Przechodzie i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 2002 r. Zamieszkał wtedy początkowo w rodzinnych Bodzanowicach, a od 2016 r. w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 13 X 2022 r.


***
Uroczystości żałobne śp. ks. Edmunda:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 17 października 2022 r. o godz. 16.00 w kościele Narodzenia NMP w Bodzanowicach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 18 października 2022 r. o godz. 11.00 w kościele Narodzenia NMP w Bodzanowicach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

***
Polecajmy śp. ks. Edmunda Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edmund, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 8 października 2022 r. w 81. roku życia i w 56. roku kapłaństwa zmarł ks. Jerzy Pielka, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach.

***

Śp. ks. Jerzy Pielka urodził się 15 III 1942 r. w Rudach Wielkich w rodzinie Bronisława i Aurelii zd. Bochenek. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. W 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W latach 1962–1964 musiał przerwać studia seminaryjne i odbyć zasadniczą służbę wojskową w Kołobrzegu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 VI 1967 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Bytomiu (1967–69), a następnie w parafii pw. św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (1969-72), św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (1972–73) i w parafii pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej (1973–77). W 1977 r. został ustanowiony proboszczem w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Starym Oleśnie, gdzie posługiwał do 1984 r. W latach 1984–1991 pełnił funkcję kapelana Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Gierałtowicach (parafia Wołczyn). W 1991 r. został mianowany rezydentem w parafii św. Floriana w Zawadzie, a w 1992 r. został proboszczem parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Grobnikach i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 2017 r. Zmarł 8 X 2022 r.

 

***

Uroczystości żałobne śp. ks. Jerzego:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 13 października 2022 r. o godz. 14.00 w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 14 października 2022 r. o godz. 11.00 w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grobnikach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym przy kościele.

***
Polecajmy śp. ks. Jerzego Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jerzy, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W dniach 11-12 października br. w Kamieniu Śląskim będzie obradować 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Temat przewodni spotkania biskupów związany jest z kolejnym etapem Synodu biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Gościem specjalnym podczas konferencji będzie kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu. Kard. Grech podzieli się z nami doświadczeniami synodalności Kościoła na bazie syntez krajowych, które zostały przesłane w sierpniu br. do sekretariatu Synodu w Watykanie. Spotkanie z kard. Grechem poprzedzi sesja, podczas której biskupi będą analizować i podsumowywać etap krajowy procesu synodalnego w kontekście Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu. Kolejnym zagadnieniem, które zostanie podjęte podczas zebrania plenarnego biskupów będą m.in. pomoc uchodźcom w kontekście zarówno wojny w Ukrainie jak i w perspektywie obchodzonego niedawno Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy.

Miejsce zebrania jesiennego plenarnego biskupów zostało wybrane nieprzypadkowo – związane jest z uroczystościami związanymi z 50-leciem powstania Diecezji Opolskiej. Zebraniu towarzyszyć będą również wydarzenia liturgiczne. Punktem kulminacyjnym będzie Msza św. celebrowana przez biskupów w Sanktuarium na Górze Św. Anny, pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, podczas gdy homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.