Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Szczególną okazją do wspólnej modlitwy będzie Msza św. żałobna z udziałem księży biskupów sprawowana za zmarłego papieża Benedykta XVI w środę 4 stycznia 2023 r. (w przeddzień pogrzebu) o godz. 18.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Zapraszamy do udziału w liturgii.

Informujemy Czcigodnych Księży, że 2 stycznia 2023 r. w hospicjum w Starych Siołkowicach, w 86. roku życia i 59. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Józef Dratwa, emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Obrzędy pogrzebowe będą sprawowane w sobotę 7 stycznia br. w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (diecezja opolska) według następującego porządku:
 • O godz. 11.00 - pierwsza stacja pogrzebu w kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Świętego Rocha w Dobrzeniu Wielkim;
 • Przejście konduktu do kościoła pw. św. Rocha (w obrębie cmentarza) - msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem delegata biskupa diecezjalnego;
 • Bezpośrednio po mszy św. złożenie ciała do grobu na cmentarzu w Dobrzeniu Wielkim.
Śp. ks. kan. Józef Dratwa urodził się 22 lutego 1936 r. w Dobrzeniu Wielkim w rodzinie Józefa i Jadwigi. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Naukę kontynuował najpierw w Małym Seminarium Ojców Franciszkanów w Nysie, a po jego rozwiązaniu - w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1955 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Kontynuował je od roku 1959 w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1963 r. w kościele parafialnym w Dobrzeniu Wielkim z rąk bp. Wacława Wyciska. Pracował jako wikariusz w Jasieniu (1963-1974). W 1972 r. został inkardynowany do utworzonej wówczas diecezji gorzowskiej. 14 czerwca 1974 r. mianowano go administratorem parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Wicinie. Następnie, w latach 1975-1987 administrował parafią pw. Chrystusa Króla w Tuplicach. 22 czerwca 1981 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 11 lipca 1987 r. został proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu, którą kierował aż do przejścia w stan spoczynku w 2011 r. W Dekanacie Żagań pełnił przez wiele lat funkcję wicedziekana (1987-1994), a później dziekana (1994-2003). W roku 1993 bp Józef Michalik włączył go do grona kanoników gremialnych Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej. Na emeryturze zamieszkał w Bad Muskau na terenie diecezji Görlitz.
Śp. ks. kan. Józefa Dratwę polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 31 grudnia 2022 r. w 64. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Grzegorz Turczyn, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich.

***

Urodził się 16 V 1959 r. w Bytomiu w rodzinie Tadeusza i Heleny zd. Meclik. W latach 1966–1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Bytomiu, a następnie kontynuował naukę w Liceum Zawodowym przy Hucie Zygmunt w Bytomiu, w którym w 1978 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 VI 1985 r. w katedrze opolskiej z rąk opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1985–1988), a następnie w parafii św. Mikołaja w Raciborzu (1985–1993). W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy, a po czterech latach w 1997 r. został proboszczem  parafii Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich. Zmarł 31 XII 2022 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 3 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 4 stycznia 2023 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***

Polecajmy śp. ks. Grzegorza Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Grzegorz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 23 grudnia 2022 r. w 83. roku życia, w 54. roku kapłaństwa zmarł o. Marian Laban, werbista ze wspólnoty Dobrego Pasterza w Nysie. Śp. o. Marian w latach 1986-1992 był proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej w Nysie.

***
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 2 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym.

***
Polecajmy śp. o. Mariana Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Marian, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 23 grudnia 2022 r. w 62. roku życia i w 36. roku kapłaństwa zmarł ks. Piotr Faliński, kapłan diecezji gliwickiej, proboszcz parafii św. Mikołaja w Rudnie oraz diecezjalny kapelan Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych.

***

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 28 grudnia br. o godz. 18.00 w parafii św. Mikołaja w Rudnie;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 29 grudnia br. o godz. 10.00 w parafii św. Mikołaja w Rudnie. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek.

***

Polecajmy śp. ks. Piotra Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Piotr, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.