Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 84 lat odszedł do wieczności śp. ks. Józef Bartoszek, kapłan diecezji gliwickiej, emerytowany proboszcz parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w niedzielę 18 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Świerklańcu.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 20 czerwca 2023 r. o godz. 15.00 w kościele pw. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na tamtejszym cmentarzu. 

***

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 2 czerwca 2023 r. w 72. roku życia i w 45. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Bernard Kotula, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Twardawie.

***

Śp. ks. prałat Bernard Kotula urodził się 1 II 1952 r. w Opolu w rodzinie Józefa i Elfrydy zd. Smyk. Szkołę podstawową ukończył w 1967 r. w rodzinnej miejscowości Stara Schodnia i kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w Ozimku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1972 r. rozpoczął studia na Politechnice Częstochowskiej, które musiał przerwać ze względu na poważną operację. W 1973 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 V 1979 r. z rąk bp. Alfonsa Nossola. Po święceniach był wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie (1979–1982) oraz Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach (1982–1985). W 1985 r. został wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem, a rok później administratorem tej parafii. W 1985 r. rozpoczął budowę nowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem, w którym od 1992 r. zaczęto regularnie odprawiać Msze św. W 1995 r. erygowano w Zawadzkiem nową parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, której został pierwszym proboszczem. W latach 1995–2005 oraz 2010–2015 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Zawadzkie. W 2015 r. został proboszczem parafii św. Małgorzaty w Twardawie. Biskup Opolski nadał mu w 1999 r. tytuł dziekana honorowego, a w 2022 r. otrzymał tytuł honorowy kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł po ciężkiej chorobie 2 VI 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 6 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Twardawie;.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 7 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem. Po Mszy św. przejazd samochodami na cmentarz parafialny, gdzie nastąpi pochówek.

***
Polecajmy śp. ks. Bernarda Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 24 maja 2023 r. w 72. roku życia i w 41. roku życia zakonnego zmarł br. Eugeniusz Slotosz OFM, pracujący wiele lat w Borkach Wielkich.

***

Br. Eugeniusz urodził się 17 grudnia 1951 r. w Rudach Śląskich, jako syn Marty i Pawła Slotosz. Swoją wiarę rozwijał uczęszczając na katechezę w rodzinnej parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli. Tam też przyjął sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Rudzie Śląskiej, podjął pracę w gospodarstwie rolnym realizując swoje młodzieńcze zainteresowania rolnictwem. Oprócz pracy u różnych gospodarzy, przez pewien czas pracował w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej i Kopalni Węgla Kamiennego Szombierki w Bytomiu. Jednak, jak sam zaznaczył, praca w przemyśle nie dawała mu satysfakcji, dlatego powrócił znów do rolnictwa. Praca u rolników w okolicy Sanktuarium w Górze Świętej Anny zaowocował chęcią wstąpienia do Zakonu Braci Mniejszych. Dnia 11 lutego 1982 r. rozpoczął roczny nowicjat w Borkach Wielkich, który ukończył 10 lutego 1983 r. składając pierwszą profesję zakonną. Po pierwszych ślubach pozostał w Borkach Wielkich i zajął się prowadzeniem klasztornego gospodarstwa rolnego. W dniu 27 lipca 1989 r. w Bazylice św. Anny w Górze Świętej Anny złożył śluby wieczyste. W latach 1991-1997 przebywał w Sanktuarium w Górze Świętej Anny, gdzie pełnił funkcję gospodarza. W roku 1997 powrócił do klasztoru w Borkach Wielkich, gdzie przez wiele kolejnych lat zajmował się gospodarstwem przyklasztornym. Wraz z postępującym wiekiem trudno mu było jednak wykonywać pracę fizyczną, dlatego też przed kilku laty został zwolniony z odpowiedzialności za gospodarstwo przyklasztorne. Br. Eugeniusz odznaczał się pracowitością i umiłowaniem pracy rolniczej. Był człowiekiem prostym i pogodnym, ale także bardzo pobożnym. W ostatnich latach przez doświadczane choroby wiele cierpiał, ale znosił to z cierpliwością. Na kilka dni przed śmiercią trafił do szpitala w Oleśnie, gdzie zmarł w godzinach porannych 24 maja 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 29 maja o godz. 12.00 w Borkach Wielkich.

***

Polecajmy śp. br. Eugeniusz Bożemu Miłosierdziu:

Wieczny odpoczynek…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 19 maja 2023 r. w 78. roku życia i w 50. roku kapłaństwa zmarł ks. Richard Lippok, kapłan archidiecezji Paderborn, pochodzący z naszej diecezji.

***

Śp. ks. Richard Lippok urodził się 22 I 1945 r. w Krośnicy w rodzinie Ryszarda i Elżbiety zd. Elis. Szkołę podstawową ukończył w 1959 r. w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Opolu. Po zdobyciu zawodu zapisał się do Technikum Budowlanego w Opolu, które ukończył w 1966 r. uzyskując świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 V 1973 r. w katedrze opolskiej z rąk bpa Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy (1973-1976), a następnie od 1976 r. posługiwał w parafii Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach. W 1977 r. wyjechał do Niemiec i rozpoczął posługę w archidiecezji Paderborn, do której został oficjalnie inkardynowany 1 I 2000 r. Zmarł 19 V 2023 r. w wigilię 50. rocznicy święceń kapłańskich.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 24 maja 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

***  

Polecajmy śp. ks. Richarda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Richard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 17 maja 2023 r. w 87. roku życia i w 61. roku kapłaństwa zmarł ks. Teofil Cyrys, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni.

***

Śp. ks. Teofil Cyrys urodził się 8 II 1937 r. w Grabczoku (par. Brynica) w rodzinie Stefana i Elżbiety zd. Niedworok. Był jednym z najmłodszych dzieci z czternaściorga rodzeństwa. W czasie działań wojennych w 1945 r. wraz z całą rodziną został ewakuowany do Czech, skąd w 1946 r. powrócił w rodzinne strony. W tym roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Grabczoku. Po śmierci matki w 1948 r. został oddany pod opiekę najstarszej siostry, która mieszkała w Strzegomiu i tam ukończył VI klasę szkoły podstawowej i przyjął sakrament bierzmowania. Następnie zamieszkał w Bodzanowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Głuchołazach, jednocześnie pracując zawodowo. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie-Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1962 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach był wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu (1966-1967) i w parafii św. Andrzeja w Zabrzu (1967-1972). Następnie został ustanowiony wikariuszem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie -Koźlu (Sławięcicach) z zadaniem posługi duszpasterskiej w Starej Kuźni i Kotlarni. Z pomocą parafian zbudował tam plebanię. Potem przebudował kościół w Starej Kuźni, wyremontował też poprotestancki kościół w Kotlarni oraz kaplicę w Ortowicach. Po ustanowieniu 29 IX 1980 r. parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni został mianowany jej pierwszym proboszczem W 2012 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu rodzinnym w Grabczoku nadal angażując się w duszpasterstwie. Biskup Opolski nadał mu w 1996 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 17 V 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 22 maja 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 23 maja 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***
Polecajmy śp. ks. Teofila Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Teofil, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.