Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Na znaczenie wzajemnej otwartości duchownych i świeckich w budowaniu wspólnoty Kościoła wskazał podczas 392. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski wskazał bp Andrzej Czaja. Ordynariusz diecezji opolskiej stoi na czele Komisji Duszpasterstwa KEP. W swoim wystąpieniu przedstawił on program duszpasterski na rok 2022/23 „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Charakteryzując aktualną sytuację duszpasterską bp Czaja podkreślił, że wyzwanie, jakim stało się ugoszczenie w naszej ojczyźnie uchodźców z Ukrainy, ukazało szlachetność wielu serc ludzkich, ich wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i jego biedę. Natomiast bolączką w tej chwili dla Kościoła jest zatracenie pewnej szansy na szlachetność, jaką daje łaska uświęcająca, zaniedbanie praktykowania wiary, zaniedbanie troski o rozwój duchowy.

„Pięta Achillesową naszego Kościoła w Polsce jest to, że zbyt wielu straciło w ogóle poczucie grzechu, zbyt wielu nie korzysta regularnie z sakramentu pokuty i pojednania. No i przede wszystkim opuściliśmy świątynie, w których uświęca nas Bóg. O tym właśnie mówi papież Franciszek, krytykując «duchowość światową», zbudowaną na mentalności konsumpcyjnej, nastawionej na zaspokojenie własnego «ja»” – powiedział biskup opolski. Dodał, że wielu zatraciło pragnienie zbawienia, zatraciło pragnienia Boga. Wtedy pojawia się zagubienie i brak poczucia sensu życia.

Biskup Czaja dostrzega istotny problem dotarcia do człowieka zarówno młodego, jak i starszego. Istnieje zatem problem komunikacji, pogłębiany przez współczesną kulturę cyfrową. „Kiedy dzisiaj jako biskup patrzę z pewnej perspektywy 13 lat mojej posługi, to widzę to przesunięcie zadania biskupa, który musi przede wszystkim «gasić pożary», których nie musiałoby być, gdybyśmy po prostu z sobą byli i rozmawiali. Biskupom przedstawiłem program duszpasterski na rok 2022/23 – «Wierzę w Kościół Chrystusowy», gdzie wyraźnie wskazywałem na powiązanie z toczącym się Synodem o synodalności – Synodem w znaczeniu określonego sposobu życia i funkcjonowania Kościoła jest najlepszą receptą, podpowiedzią papieża na odnowę tego Kościoła; Synodem, czyli budzeniem najpierw świadomości, że wszyscy jesteśmy Kościołem. Trzeba dużej przemiany mentalnej, jeśli chodzi o samo rozumienie Kościoła: idziemy, jesteśmy razem, podążamy za Chrystusem, podążamy do domu Ojca i dajemy się prowadzić Bożemu Duchowi. Jednocześnie korzystamy z tego, co nam Pan Bóg dał w tej wspólnocie wspólnego podążania do domu Ojca, czyli z miejsc uświęcenia. Korzystamy z sakramentu Słowa Bożego, a równocześnie kierujemy się drogowskazami, które też Pan Bóg dał. Są to przykazania Boże, jest to Ewangelia. Synod na tej drodze odnowy Kościoła jest bardzo konkretną podpowiedzią. Jest to jednocześnie nawiązanie do źródeł. Od samego początku właśnie taki Kościół był, tak został skonstruowany” – powiedział bp Czaja.

Przestrzegł, by nie mieszać tego procesu z tzw. drogą synodalną Kościoła w Niemczech, usiłującą zbudować Kościół na dzisiejsze czasy, realizującą projekt czysto ludzki. Zauważył, że sposób życia i funkcjonowania Kościoła jest sposobem odczytywania w dzisiejszych uwarunkowaniach świata tego, co mówi Duch do Kościoła, wsłuchując się przede wszystkim w zmysł wiary ludu Bożego. Służą temu warsztaty synodalne, debata. Uczymy się rozmawiać, budować relacje i komunikować także wewnątrz Kościoła.

Zdaniem bp. Czai Kościół coraz bardziej przypomina pielgrzymujący lud Boży, gdzie odkrywamy, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, wspieramy się. Wymaga to jednak przemiany mentalnej. Wierni nie mogą ograniczać się do biernego uczestnictwa, czucia się przedmiotem, gdyż są także podmiotem ewangelizacji.

______________
źródło: ekai

 

Opole, dnia 2 czerwca 2022 r.

 

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z beatyfikacją
s. Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek

 

Drodzy Diecezjanie

Przeżywając Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, chcę podzielić się z Wami radosną wiadomością. W najbliższą sobotę 11 czerwca w katedrze wrocławskiej odbędzie się beatyfikacja Sióstr Elżbietanek: siostry Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek, które męczeńską śmiercią w 1945 r. potwierdziły wierność Bogu i swojemu powołaniu. Aż siedem z nich związanych było poprzez życie, posługę i męczeństwo z naszą diecezją. Siostra Paschalis Jahn urodziła się w Nysie i posługiwała w tym samym mieście, a także w Kluczborku i w Głubczycach; siostra Sabina Thienel przyszła na świat i została ochrzczona w Rudziczce, a siostra Edelburgis Kubitzki, urodzona w Dąbrówce Dolnej, przyjęła chrzest w kościele św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach. Siostra Melusja Rybka pochodzi z Pawłowa koło Raciborza, a siostra Adelheidis Töpfer z Nysy; obie poniosły śmierć męczeńską w Nysie. Kolejne dwie z dziesięciu wynoszonych na ołtarze sióstr: siostra Sapientia Heymann i siostra Felicitas Ellmerer, choć urodzone poza Śląskiem, w Nysie oddały swe życie i znalazły tam miejsce swojego doczesnego spoczynku.

Beatyfikację Sióstr, które poniosły śmierć w obronie własnej czystości i dziewictwa innych, odczytuję jako szczególny dar dla Kościoła opolskiego w roku jego złotego jubileuszu. W tych niezłomnych świadkach wiary zyskujemy bowiem kolejnych orędowników i wspomożycieli dla dzieła duchowej odnowy naszego Kościoła, zwłaszcza dla troski o zachowanie chrześcijańskiej tożsamości młodego pokolenia.

Serdecznie zapraszam do modlitewnego włączenia się w uroczystości beatyfikacyjne we Wrocławiu, w sobotę o godz. 11.00, przez transmisje telewizyjne i radiowe, a także do odkrywania duchowych sylwetek nowych Błogosławionych oraz do modlitwy przez ich wstawiennictwo. Pomocą w tym będzie wydana wkrótce jubileuszowa publikacja o Świętych i Błogosławionych związanych z naszą diecezją.

Niech przez wstawiennictwo naszych świętych i błogosławionych Patronów, Bóg hojnie Wam błogosławi:
W imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

Wasz Biskup
† Andrzej Czaja

 
W katedrze opolskiej zakończyła się Msza święta z obrzędem święceń prezbiteratu. Kościół opolski ma ośmiu nowych księży, którzy zostali posłani do konkretnych parafii.

Ks. KRZYSZTOF BAWEŁKIEWICZ mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 
Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Urodził się 26 kwietnia 1996 r. jako syn Anidy i Andrzeja. Szkołę średnią ukończył w Niemodlinie. Pracę magisterską pt. „Teologia wobec tez przeciwnych doktrynie chrześcijańskiej w książce Bóg urojony Richarda Dawkinsa" napisał z Teologii Fundamentalnej, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu do Tesaloniczan: „Za wsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”.
 
Ks. MATEUSZ CERKOWNIAK mianowany wikariuszem parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach. 
Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich. Urodził się 18 kwietnia 1997 r. jako syn Zuzanny i Romana. Szkołę średnią ukończył w Nysie. Pracę magisterską pt. „Biblijne motywy Zwiastowania, Nawiedzenia i Narodzenia Pańskiego w interpretacji greckich, syryjskich i łacińskich Ojców Kościoła" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Psalmu dwudziestego trzeciego: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną".
 
Ks. DOMINIK CZAJA mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. 
Pochodzi z parafii św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie. Urodził się 17 października 1996 r. jako syn Sylwii i Adama. Szkołę średnią ukończył w Prószkowie. Pracę magisterską pt. „Aspekty formacji pasterskiej świętego Klemensa Rzymskiego w Prima Clementis" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pieśni Te Deum laudamus: ,,Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki".
 
Ks. WOJCIECH HEJCZYK mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. 
Pochodzi z parafii Matki Bożej w Raciborzu. Urodził się 13 lutego 1996 r. jako syn Urszuli i Jerzego. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Święty Franciszek jako aktualny wzór osobowy we współczesnej katechezie dzieci i młodzieży" napisał z Katechetyki pod kierunkiem ks. dr. hab. Jerzego Kostorza. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Mateusza: ,,Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje".
 
Ks. PAWEŁ KORSAN mianowany wikariuszem parafii Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu. 
Pochodzi z parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Urodził się 29 maja 1997 r. jako syn Bogumiły i Stanisława. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Obecność Chrystusa w znakach i symbolach liturgii światła Wigilii Paschalnej. Studium biblijno-liturgiczne" na pisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu św. Jana: „Bóg jest miłością".
 
Ks. MICHAŁ SOŚNIK mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie. 
Pochodzi z parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach. Urodził się 12 września 1992 r. jako syn Małgorzaty i Alojzego. Szkołę średnią ukończył w Opolu. Pracę magisterską pt. „Dzieje kościoła i parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sławicach (1929-1985-2018)" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Góreckiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Jana: ,,Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
 
Ks. DOMINIK SOWA mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. 
Pochodzi z parafii NSPJ w Starej Kuźni. Urodził się 23 grudnia 1996 r. jako syn Barbary i Waldemara. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Pracę magisterską pt. „Formacja katolików świeckich przez modlitwę, pracę i apostolat w świetle nauczania św. Josemarii Escrivy" napisał z Teologii Pastoralnej pod kierunkiem ks. dr. Roberta Sadlaka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z drugiego listu do Koryntian: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali".
 
Ks. DAMIAN WIECZOREK mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 
Pochodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bierawie. Urodził się 3 grudnia 1997 r. jako syn Moniki i Waldemara. Ukończył szkołę średnią w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Kulturotwórczy wpływ benedyktynów w okresie renesansu karolińskiego. Studium historyczno-teologiczne w świetle polskojęzycznej literatury" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr Mariusza Drygiera. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka".
 
*Dekrety wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2022 r. 
 

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

________________________________
zdj. neoprezbiterów: Gość Opolski

W piątek 3 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa kardynałowi Kurtowi Kochowi. O godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim sw. Jadwigi Śląskiej w Opolu (ul. W. Drzymały 1a) sprawowana była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem kardynała Kurta Kocha. Następnie o godz. 12.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego miała miejsce uroczysta gala połączona z nadaniem kardynałowi tytułu Doktora Honoris Causa. 


Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „DOCTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO KURT CARD. KOCH OPOLE, 3 CZERWCA 2022 R. UC UNIWERSY POLSKI TE”_____
zdj. Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.