Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 17 maja 2023 r. w 87. roku życia i w 61. roku kapłaństwa zmarł ks. Teofil Cyrys, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni.

***

Śp. ks. Teofil Cyrys urodził się 8 II 1937 r. w Grabczoku (par. Brynica) w rodzinie Stefana i Elżbiety zd. Niedworok. Był jednym z najmłodszych dzieci z czternaściorga rodzeństwa. W czasie działań wojennych w 1945 r. wraz z całą rodziną został ewakuowany do Czech, skąd w 1946 r. powrócił w rodzinne strony. W tym roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Grabczoku. Po śmierci matki w 1948 r. został oddany pod opiekę najstarszej siostry, która mieszkała w Strzegomiu i tam ukończył VI klasę szkoły podstawowej i przyjął sakrament bierzmowania. Następnie zamieszkał w Bodzanowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Głuchołazach, jednocześnie pracując zawodowo. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie-Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1962 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach był wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu (1966-1967) i w parafii św. Andrzeja w Zabrzu (1967-1972). Następnie został ustanowiony wikariuszem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie -Koźlu (Sławięcicach) z zadaniem posługi duszpasterskiej w Starej Kuźni i Kotlarni. Z pomocą parafian zbudował tam plebanię. Potem przebudował kościół w Starej Kuźni, wyremontował też poprotestancki kościół w Kotlarni oraz kaplicę w Ortowicach. Po ustanowieniu 29 IX 1980 r. parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni został mianowany jej pierwszym proboszczem W 2012 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu rodzinnym w Grabczoku nadal angażując się w duszpasterstwie. Biskup Opolski nadał mu w 1996 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 17 V 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 22 maja 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Kuźni;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 23 maja 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***
Polecajmy śp. ks. Teofila Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Teofil, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 84 lat odszedł do wieczności śp. ks. Bonifacy Madla, kapłan diecezji gliwickiej, emerytowany proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach.

***
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w niedzielę 21 maja 2023 r. o godz. 18.00 w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 22 maja 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym Borze.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 22 maja 2023 r. o godz. 12.00 w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.  

***
Polecajmy śp. ks. Bonifacego Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bonifacy, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 93 lat odszedł do wieczności śp. ks. Eugeniusz Plichta, najstarszy kapłan diecezji gliwickiej, emerytowany proboszcz parafii św. Macieja w Zabrzu.

***
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 4 maja 2023 r. o godz. 18.00 w parafii św. Macieja w Zabrzu.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 maja 2023 r. o godz. 11.00 w parafii św. Macieja w Zabrzu.  

***
Polecajmy śp. ks. Eugeniusza Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Eugeniusz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 29 kwietnia 2023 r. w wieku 91 lat, w 73. roku życia zakonnego oraz w 67. roku kapłaństwa zmarł o. dr hab. Franciszek Rosiński OFM.

***

Śp. o. Franciszek urodził się 4 grudnia 1932 r. w Raciborzu, do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1950 r. Po odbyciu nowicjatu w Borkach Wielkich studiował w naszym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1954 r. złożył śluby wieczyste, a w 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa pracował w Dusznikach-Zdroju, Głubczycach i Nysie. W tym czasie podjął studia specjalistyczne z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zwieńczone pracą magisterską z filozofii przyrody. W 1975 r. uzyskał doktorat z antropologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a w roku 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie antropologii. Wykładał m.in. w WSD Braci Mniejszych w Kłodzku i we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie był profesorem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

***

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 6 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym przy kościele.

***

Polecajmy śp. o. Franciszka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 19 kwietnia 2023 r. w 73. roku życia i w 46. roku kapłaństwa zmarł ks. Joachim Solga, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach.

***

Urodził się 18 I 1951 r. w Okołach (parafia Pokój) w rodzinie Pawła i Marii zd. Hetler. Szkołę podstawową ukończył w Ładzy i kontynuował edukację w Technikum Rolniczym w Namysłowie, gdzie uzyskał w 1971 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 V 1977 r. z rąk biskupa Wacława Wyciska. Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem w parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej (1977–1980). Następnie był wikariuszem w parafiach Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach (1980-1983) oraz Wniebowzięcia NMP w Gliwicach-Łabędach (1983–1985). W 1985 r. został proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Kolnowicach. W latach 1988–1992 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Prudnik. W latach 2005–2015 był proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach. W 2015 r. został rezydentem przy parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu i pełnił tę posługę do przejścia na emeryturę w 2021 r. Zamieszkał wtedy w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 2002 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 19 IV 2023 r.

***  

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 25 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Fałkowicach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 26 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Kolnowicach.

***

Polecajmy śp. ks. Joachima Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Joachim, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.