Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 31 maja 2024 r. zmarł ks. Stanisław Jagodziński SCP, emerytowany rezydent Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

***
Ks. Stanisław Jagodziński pochodzi z Sycowa w archidiecezji wrocławskiej. Pierwszą profesję zakonną złożył 22 VIII 1979 r. w Towarzystwie Salezjańskim. 1 VII 1982 r. wyjechał na misje. Pracował przez rok w Zambii, następnie w latach 1983-1987 odbył studia teologiczne w Durham w Anglii. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1987 r. Powrócił ponownie do Zambii, gdzie posługiwał w latach 1987-1995, następnie w Malawi (1995-1997), a od 1998 r. przez wiele lat pracował w Republice Południowej Afryki – w Johannesburgu. Był proboszczem powstałej 28 XI 2008 r. parafii Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Walkerwil w Johannesburgu (RPA). W 2022 r. odszedł z zakonu salezjanów i wstąpił do Instytutu Sług Chrystusa Kapłana i został inkardynowany do diecezji Mohale Hoek w Lesoto. W 2023 r. przybył do Polski do diecezji opolskiej jako Delegat Generalny tego zgromadzenia na Europę. Biskup Opolski mianował go rezydentem w parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, ale po miesiącu posługi ze względów zdrowotnych musiał odejść z duszpasterstwa parafialnego i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu. Odszedł do Pana podczas pobytu w Republice Południowej Afryki 31 V 2024 r. i tam zostanie pochowany.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 6 czerwca 2024 r. o godz. 7.00 w kaplicy Domu Księży Emerytów w Opolu;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 6 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w parafii Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Walkerwil w Johannesburgu (RPA).

***
Polecajmy śp. ks. Stanisława Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Stanisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 4 maja 2024 r. w 65. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Zygmunt Perfecki, kapłan diecezji gliwickiej, wieloletni misjonarz w Togo.

***

Ks. Zygmunt Perfecki pochodził z parafii św. Barbary w Bytomiu. Urodził się 2 listopada 1959 r. w Piekarach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1986 r. w Opolu. Był wikarym w parafiach: Bożego Ciała w Oleśnie (1986-1990), św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (1990-1991) i św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu (1992-1995). W latach 1992-1995 pełnił funkcję diecezjalnego referenta ds. pielgrzymek i był członkiem Rady Kapłańskiej. W 1995 r. wyjechał na misje do Togo, gdzie m.in. był proboszczem, wychowawcą miejscowych powołań, pracował też w ośrodku rekolekcyjnym. Po powrocie do kraju w 2020 r. posługiwał jako rezydent w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, a od 2021 r. był penitencjarzem w sanktuarium Matki Bożej w Lubecku. Zmarł po ciężkiej chorobie 4 maja 2024 r. w Piekarach Śląskich-Brzezinach.

***
Uroczystości pogrzebowe:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 8 maja br. o godz. 18.45 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich-Brzezinach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 9 maja br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich-Brzezinach. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym.

***
Polecajmy śp. ks. Zygmunta Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Zygmunt, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. zmarł o. Teodor Piechota, werbista pochodzący z Lędzin, który pracował jako misjonarz w Togo.

***

O. Teodor Piechota urodził się 12 września 1952 r. w wielodzietnej rodzinie Pawła i Zofii z domu Bonkosz, w miejscowości Lędziny (filia Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach). Matka zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa rolnego, a ojciec pracował jako murarz piecowy w hucie „Małapanew” w Ozimku. Po ukończeniu szkoły podstawowej Teodor rozpoczął naukę w technikum w Opolu. Był w tym czasie ministrantem oraz zakrystianem w kościele w rodzinnej miejscowości i to zapewne zadecydowało o wyborze przez niego życiowej drogi. Po pomyślnym  ukończeniu szkoły średniej, we wrześniu 1971 r., wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego i rozpoczął studia w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 8 września 1977 r. w kościele seminaryjnym złożył wieczystą profesję zakonną, a 18 września tegoż roku otrzymał świecenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął w Pieniężnie 2 kwietnia 1978 r. z rąk ks. bp. Józefa Drzazgi. Otrzymał przeznaczenie misyjne do Togo. W sierpniu 1978 r. wyjechał na kurs języka francuskiego do Kanady. Po przybyciu do Togo, przez kilka miesięcy uczył się lokalnego języka w mieście Bassar. Następnie został proboszczem parafii w Kabou, w diecezji Sokodé. Od 1985 r. pracował pastoralnie w Bassar. Była to parafia bardzo rozległa terytorialnie. Po kilku latach, widząc jego pracowitość i zaangażowanie, przełożeni powierzyli mu zorganizowanie nowej wspólnoty parafialnej. Tak powstała parafia w Tindjasse, którą o. Teodor wybudował od podstaw. Kolejnymi miejscami jego posługi były: werbistowskie Centrum Rekolekcyjne św. Arnolda Janssena w Bassar oraz parafia w Hanyigba. W listopadzie 2023 r. o. Teodor przyjechał na leczenie do Polski. Zamieszkał w Domu bł. Męczenników Werbistowskich w Michałowicach k. Warszawy. Zmarł w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia 2024 r., w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 11 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym.

***
Polecajmy śp. o. Teodora Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Teodor, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 1 kwietnia 2024 r. w 69. roku życia i w 44. roku kapłaństwa zmarł ks. Edmund Sachta, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Żelaznej (dekanat Opole-Szczepanowice).

***

Urodził się 10 VI 1955 r. w Gorzowie Śląskim w rodzinie Pawła i Urszuli zd. Kałuża. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Gorzowie Śląskim, gdzie uzyskał w 1974 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 V 1980 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Chrétien Matawo Bakpessi z diecezji Sokodé w Togo, który odwiedzał w tym czasie diecezję opolską. Jako neoprezbiter został posłany do parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach, gdzie był wikariuszem do 1983 roku. W latach 1983-1986 posługiwał jako wikary w parafii św. Michała w Szklarach. Następnie w latach 1986-1987 był kapelanem sióstr franciszkanek w Krzyżanowicach. W 1987 roku biskup opolski mianował go proboszczem parafii św. Mikołaja w Żelaznej. Ponadto w latach 2007-2008 pełnił funkcję sędziego w Sądzie Diecezji Opolskiej. W 2005 roku Biskup Opolski nadał mu tytuł dziekana honorowego. Zmarł 1 IV 2024 r. w szpitalu w Opolu.

*** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 4 kwietnia 2024 r. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Żelaznej;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Żelaznej.

***  

Polecajmy śp. ks. Edmunda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edmund, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 20 marca 2024 r. zmarła śp. Jadwiga Okrzymowska, l. 76, która w latach 1962-1997 pracowała w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Domu Księży Emerytów w Nysie. W roku 2020 została odznaczona najwyższym odznaczeniem papieskim dla osób świeckich - Pro Ecclesia et Pontyfice.

***

Śp. Jadwiga Okrzymowska („Pani Jadzia”) urodziła się 10 X 1947 r. w Niwnicy. W 1962 r. podjęła pracę w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Przez wiele lat była w nim wielką pomocą przy najrozmaitszych remontach i naprawach, gdy brakowało w seminarium kustosza. Pomagała również w prowadzeniu gospodarstwa przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie. Była etatowym kierowcą seminaryjnego samochodu dostawczego i wiele pokoleń kleryków kojarzy z nią wyjazdy do parafii po dary w dorocznym „Tygodniu Miłosierdzia". Tak było przez całe jej życie, a wszystko to robiła ze szczerej miłości do Kościoła i do seminarium. Równocześnie służyła swoją wielką pomocą rektorowi kościoła, od 1997 r. proboszczowi parafii św. Franciszka przy kościele związanym z domem księży emerytów. Przygotowywała m.in. stajenkę na Boże Narodzenie, Ciemnicę na Wielki Czwartek, w Wielki Piątek Boży Grób. Jej autorstwa były afisze, ozdobne plakaty, zapowiadające rekolekcje parafialne i misje. Jej dziełem był od bardzo wielu lat jeden z ołtarzy na Boże Ciało. Pozostawała zawsze aktywna, pomimo zaawansowanego wieku i słabnących sił fizycznych. Przy tym była osobą głęboko wierzącą i religijną, odnoszącą się zawsze z wielkim szacunkiem do kapłanów, przejętą szczerą troską o Kościół; od dziesięcioleci codziennie uczestniczyła we Mszy św. i zazwyczaj przyjmowała Komunię św. Szanowana przez wiernych bliżej z parafią związanych za swoją postawę i za wielką pracę dla kościoła parafialnego. W 2020 r. została uhonorowana papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Zmarła 20 III 2024 r.

***

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 22 marca 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Franciszka w Nysie. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Niwnicy.

***

Polecajmy śp. Jadwigę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.