Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Biskup gliwicki Jan Kopiec podczas homilii wygłoszonej 28 lipca w grocie lurdzkiej powiedział, że: „Uroczystość odpustowa to przede wszystkim zasiadanie w domu tego patrona, który jest naszym świętym przewodnikiem. Szukamy domu – miejsca, gdzie będziemy się czuli swobodnie i bezpiecznie. Śląsk też ma taki dom. To Góra św. Anny”.
„Nie tylko trudności przyrodnicze są naszym zmartwieniem, ale też drugi człowiek, który chce dopiąć realizacji swoich nie zawsze dobrych zamiarów” – zauważył kaznodzieja. „Potrzeba nam dobrego domu, gdzie dobre oczy patrzą na nas. Domu, gdzie ktoś umie nas podnieść, gdy ponosimy klęski. Domu, w którym ma miejsce wstępowanie na drogi dalszego szczęścia” – dodał.
„Ile razy mówimy o domu, to myślimy o związku mężczyzny i niewiasty, przykazanym przez Boga” – głosił bp Kopiec. „Nie możemy poddać eksperymentom tego związku, tylko po to, by było przyjemnie i wygodnie. O rodzinę musimy się upomnieć. O zdrowe zasady życia, które zawsze będą wskazywały prawdziwe źródło szczęścia, miłości i radości” – apelował.
Biskup gliwicki wskazał też na główną patronkę diecezji opolskiej jako na wzór: „Św. Anna w ikonografii przedstawiana jest jako wspaniała matka. Żadnego słowa nie przekazała na kartach Pisma Świętego, ale wiemy, że Maryja pochodziła z domu, gdzie panowała atmosfera wiary i uczciwości. Św. Anna Samotrzecia jest przedstawiana też jako nauczycielka. Maryja wsłuchiwała się w polecenia swojej matki. Wiemy, że nauka św. Anny była pomocna Maryi na jej trudnych drogach życia. W betlejemskiej grocie, w świątyni jerozolimskiej, gdzie Maryja musiała zmierzyć się z trudną do zrozumienia sceną oraz na drodze krzyżowej jej Syna” – mówił.
„Dziś, gdy św. Anna zastawia nam swój dom pełen gościny, musimy trwać na modlitwie i rachunku naszego sumienia z życia i postępowania by mieć odwagę powiedzieć, że istnieje tylko jedna droga wiary, zgodna z prawem Boga” – głosił bp Kopiec. „Jeśli się dobrze zastanowimy nad swoim życiem, to okaże się, że w domu rodzinnym była ta mądrość i uczciwość zawarta. A gdy domu rodzinnego nie było lub rodzice nie spełniali tych oczekiwań, to z pewnością był ktoś, kto tego nas nauczył. Dzisiejszemu światu potrzeba uczciwego spojrzenia na samego siebie” – podkreślił.
Kaznodzieja na koniec skierował prośbę, aby: „w domu się zastanowić, czy z tego spotkania u babci Anny wracamy lepszymi? Czy mamy jakieś postanowienie większego miłowania tego człowieka, który jest nam dany przez Opatrzność? Czy jesteśmy przekonani, że wywołanie uśmiechu na smutnej zmęczonej twarzy jest warte poświecenia swojego życia? Trzeba zastanowić się nad tym, czy aby nie warto zrezygnować z egoizmu i ambicji, które nieraz sprawiają bliskim tyle łez i bólu. Życie jest jedno i warto go nie zmarnować” – zakończył.

„W centrum każdej służby, realizacji każdego powołania, także policjanta musi być Bóg. Policjant musi być wszędzie tam, gdzie dobro człowieka jest zagrożone” – powiedział bp Paweł Stobrawa podczas Mszy św. w opolskiej katedrze z okazji Święta Policji.

Bp Stobrawa postrzega pracę służb mundurowych nie tylko jako służbę, ale także powołanie. „Kiedy usłyszymy słowo „powołanie” odnosimy je do powołania kapłańskiego i zakonnego” – powiedział kaznodzieja. „Gdyby jednak słowo „powołanie” ograniczyć tylko do murów zakonnych i seminaryjnych, to byłoby to zubożenie, bo do każdego zawodu Bóg powołuje. Możemy mówić o powołaniu rolnika, który w pocie czoła wykonuje swoją pracę na roli. Mówimy o powołaniu robotnika, który każdego dnia stoi przy swoim warsztacie pracy. Możemy mówić o powołaniu do pracy naukowej. Często posługujemy się określeniem „nauczyciel z powołania”, „lekarz z powołania”. Patrząc na tę różnorodność ludzkich powołań, stawiamy sobie pytanie, czy jest jakieś powołanie wspólne dla nas wszystkich? To powołanie do świętości” – podkreślił.

W Biblii znajdziemy zachęty do realizacji tego podstawowego powołania: „świętymi bądźcie, jak Ja jestem święty”, „bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”, „zachęcam was, abyście postępowali w sposób godny powołania”. Bp Stobrawa zauważył, że „Patrząc w historię Kościoła, widzimy, że nie brakowało ludzi realizujących swoje powołanie”.

Zarówno bł. Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI oraz Franciszek wskazują na Jezusa, który uświęca nasze życie i umacnia nas na drodze powołania. „Realizacja każdego powołania, matki, ojca, nauczyciela i wychowawcy, robotnika i lekarza, odpowiedzialnej dziewczyny, rozsądnego chłopca musi prowadzić do przyjęcia Chrystusa i promieniowania tym na otoczenie” – zachęcał opolski biskup.

Na koniec homilii bp Stobrawa podziękował służbom mundurowym za odwagę w obronie człowieka oraz życzył satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. „Życzymy wam, abyście zawsze wracali do domu w zdrowiu i z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, by słowo „policjant” sprawiało zawsze to, co oznacza – poczucie spokoju i sprawiedliwości” – zakończył.

Na początku lipca 2013 r. bp Andrzej Czaja wraz z kilkoma kapłanami wyruszył w podróż do Ameryki Południowej, gdzie najpierw odwiedzi polskich misjonarzy w Boliwii oraz Peru, a następnie będzie uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Brazylii. Ordynariusz opolski jako jeden z pięciu biskupów polskich będzie głosił katechezy dla pielgrzymów w Rio de Janeiro.
We wtorek wieczorem 9 lipca z Opola grupa 34-osobowa wraz z opiekunem ks. Arnoldem Nowakiem rozpoczęła swoją podróż do Brazylii, gdzie spotkali się z papieżem Franciszkiem na Światowych Dniach Młodzieży. Pielgrzymom pod katedrą opolską udzielił pasterskiego błogosławieństwa na drogę bp Andrzej Czaja. Wśród pątników jest aż 8 księży, a także osoby spoza diecezji opolskiej – z Warszawy i Białegostoku.

Podczas pielgrzymki mężczyzn na Górę św. Anny biskup opolski Andrzej Czaja udzielił święceń diakonatu trzem żonatym mężczyznom.
Po raz pierwszy przyznano też nagrodę diecezji ustanowioną w ubiegłym roku przez biskupa opolskiego. Tytuł Hiacyntus Opoliensis otrzymała Teresa Sienkiewicz-Miś z opolskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”.
Głównym punktem uroczystości była Msza św. z kazaniem biskupa gliwickiego Jana Kopca, skierowanym do mężczyzn w ramach ich dorocznej pielgrzymki.
– To nie Bóg przychodzi do siedzących wygodnie ludzi, którzy tylko czekają, aby ich zabawić i wszystko im dać. Bóg zaprasza: „Idźcie razem ze mną przez ten świat, a was uczynię rybakami ludzi” – mówił bp Kopiec.
Kaznodzieja podkreślał podczas pielgrzymki, że dziś do mężczyzn Bóg kieruje swój charyzmat i słowo: „Idźcie na cały świat”. – Bądźcie stróżami porządku wśród ludzi na tym świecie. Idźcie i pokazujcie, jak należy pięknie żyć, aby wychowywać i kierować od najmniejszych kroków waszych synów, waszych najbliższych i pomóżcie im być ludźmi odpowiedzialnymi i dojrzałymi. Idźcie na cały świat i nie oczekujcie tylko samych nagród, ale idźcie i pracujcie wytrwale – apelował biskup gliwicki
– Nic nowego nie wymyślimy. Nawet najbardziej wymyślne eksperymenty dzisiejszych pseudo-mądrych ludzi nie zmienią tego porządku dziejów – dodał kaznodzieja.
Bp Kopiec przypomniał, że „tu na tej ziemi mamy swoje miejsce i swoje zadanie do spełnienia”. – Tyle radości może być z przekazywania życia i prowadzenia go aż do dojrzałości – w poczuciu pełnej uczciwości i odpowiedzialności przed sobą, własnym sumieniem, przed społeczeństwem, ale nade wszystko przed Panem, z ręki którego wyszliśmy i do którego wrócimy. Warto więc to życie pięknie wykorzystać – mówił do mężczyzn biskup gliwicki.
Wyraził też przekonanie, że tegoroczne spotkanie przejdzie do historii. Tego dnia bowiem, bp Czaja wraz z bp. Kopcem i biskupem pomocniczym Pawłem Stobrawą udzielili święceń diakonatu trzem żonatym mężczyznom. – To dobry zaczyn dla innych Kościołów partykularnych, że zlecamy ludziom, do których mamy zaufanie, nowe zadania – stwierdził w kazaniu bp Kopiec.
Nowo wyświęconym diakonom stałym, jak również uczestnikom pielgrzymki biskup gliwicki życzył, aby stali silnie na fundamencie wiary i patrzyli w przyszłość z dużą dozą optymizmu, a także by każdy z nich potrafił wyznać, że „naszą siłą jest Pan, Stwórca wszystkiego”.
Podczas tegorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny przypomniano przypadającą właśnie 30. rocznicę obecności w tym miejscu ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Ratzingera.

Bp Andrzej Czaja podczas Mszy św. dziękczynnej w opolskiej katedrze powiedział, że: „Przy jubileuszach 50-lecia kapłaństwa, uświadamiamy sobie, że przemijamy. To wam drodzy jubilaci mówi dziś Bóg. Po imieniu was zawołał niegdyś przy chrzcie, także i dziś woła po imieniu: „Nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Obrońcą, nagroda twoja będzie sowita” – przywołał słowa Boga skierowane do Abrama.
Opolski biskup nawiązując do Liturgii Słowa mówił: „Bóg zawarł z nami przymierze. U podstaw tego przymierza nie są nieporozcinanie zwierzęta, ale ofiara Jezusa Chrystusa, który Swoje życie dał, przelał Swoją krew, pozwolił Swoje ciało złożyć w ofierze. Ta ofiara Jezusa to umowa z nami. Bóg w darze dał nam swoje serce, wyrwał z mocy szatana, pojednał z sobą i obdarował życiem Swym, uczynił nas Swoimi dziećmi. W zamian oczekuje tego, że będziemy dobrymi, uległymi i posłusznymi dziećmi, które nie będą żyć po swojemu, ale według Ewangelii” – dodał.
„Nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Obrońcą, nagroda twoja będzie sowita” – powiedział Bóg do Abrama. „Nasze przymierze chrztu zostało umocnione w sakramencie bierzmowania” – kontynuował bp Czaja. „Zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa. Ta umowa została podniesiona na wyższy poziom. Jeśli tylko staramy się żyć jak Jezus, możemy odnieść się to słów, że „On jest naszym Obrońcą” – zauważył.
Ordynariusz opolski powiedział też, że: „Z obecnymi tu kapłanami Bóg zawarł jeszcze przymierze na wyższym etapie. Tak namaścił ich swoim Duchem, że otrzymali od Boga władzę wiązania spraw boskich z ludzkimi, nieba z ziemią. Mają władzę, jakiej świat nie zna. Władzę Boga – władzę święta. Dając tak wielką łaskę, Bóg oczekuje, że kapłan będzie jej używał ku zbawieniu człowieka” – zaznaczył.
„Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę” – wyznał bp Andrzej Czaja. „Pan wartościuje nade wszystko wiarę. W dobrych zawodach wystąpiłem i wiary ustrzegłem. Nie muszę się niczego obawiać, jeśli wiarę zachowam. Niewiędnący wieniec chwały. Jeśli starałem się owieczki paść, to nie mogę odpowiadać za to, że te owieczki krnąbrne są niektóre, że mimo głosu Pańskiego, nie otwarły serca na głos Jezusa” – przyznał.
„Nieraz zastanawiam się, co jest u początku powołania kapłańskiego” – mówił opolski biskup. „Dlaczego Pan wybrał akurat mnie, a nie kolegę zdolniejszego lub z lepszym charakterem. W księdze Samuela jest opowieść o 7 synach. Co jeden to wspanialszy, ale nie tak patrzył na nich Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a Bóg na to, co w sercu jest. Dawid był najmłodszy, ale miał coś takiego w sercu. Wybór Dawida okazał się słuszny. Bóg mógł przez Dawida działać, bo on zawierzył Bogu. Po ludzku patrząc Dawid nie miał szans z Goliatem, ale on nie był sam. Działał przez niego Bóg” – podkreślił.
Bp Andrzej Czaja odniósł się także do ewentualnych porażek i trudności, które spotykają kapłanów: „Jeśli w waszym sercu jest wiara doświadczona przez lata, to tym bardziej możecie odnieść do siebie słowa skierowane do Abrama. Bóg nie nakłada na nas więcej, niż możemy udźwignąć. I nie będzie sądzić nas z tego, co od nas nie zależało. Jeśli wiarę zachowamy, to nie musimy się niczego obawiać. Żniwo na niwie Bożej jest uboższe niż było kiedyś. Pan Bóg pamięta o Swoim przymierzu. Na wszelkie nasze grzechy i słabości ma lekarstwo – miłosierdzie. Tylko nie można na nie zuchwale liczyć. Trzeba mieć serce na oścież otwarte. Trzeba wiarę w sercu ustrzec na godzinę śmierci” – zakończył.
Swój złoty jubileusz obchodzili w opolskiej katedrze: ks. dziekan Jan Chodura, ks. dziekan Henryk Okularczyk, ks. radca Józef Przywara, ks. radca Józef Smalara, ks. Alfred Klimek oraz ks. Johannes Kulik.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.