Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Bp Andrzej Czaja podczas Mszy św. dziękczynnej w opolskiej katedrze powiedział, że: „Przy jubileuszach 50-lecia kapłaństwa, uświadamiamy sobie, że przemijamy. To wam drodzy jubilaci mówi dziś Bóg. Po imieniu was zawołał niegdyś przy chrzcie, także i dziś woła po imieniu: „Nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Obrońcą, nagroda twoja będzie sowita” – przywołał słowa Boga skierowane do Abrama.
Opolski biskup nawiązując do Liturgii Słowa mówił: „Bóg zawarł z nami przymierze. U podstaw tego przymierza nie są nieporozcinanie zwierzęta, ale ofiara Jezusa Chrystusa, który Swoje życie dał, przelał Swoją krew, pozwolił Swoje ciało złożyć w ofierze. Ta ofiara Jezusa to umowa z nami. Bóg w darze dał nam swoje serce, wyrwał z mocy szatana, pojednał z sobą i obdarował życiem Swym, uczynił nas Swoimi dziećmi. W zamian oczekuje tego, że będziemy dobrymi, uległymi i posłusznymi dziećmi, które nie będą żyć po swojemu, ale według Ewangelii” – dodał.
„Nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Obrońcą, nagroda twoja będzie sowita” – powiedział Bóg do Abrama. „Nasze przymierze chrztu zostało umocnione w sakramencie bierzmowania” – kontynuował bp Czaja. „Zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa. Ta umowa została podniesiona na wyższy poziom. Jeśli tylko staramy się żyć jak Jezus, możemy odnieść się to słów, że „On jest naszym Obrońcą” – zauważył.
Ordynariusz opolski powiedział też, że: „Z obecnymi tu kapłanami Bóg zawarł jeszcze przymierze na wyższym etapie. Tak namaścił ich swoim Duchem, że otrzymali od Boga władzę wiązania spraw boskich z ludzkimi, nieba z ziemią. Mają władzę, jakiej świat nie zna. Władzę Boga – władzę święta. Dając tak wielką łaskę, Bóg oczekuje, że kapłan będzie jej używał ku zbawieniu człowieka” – zaznaczył.
„Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę” – wyznał bp Andrzej Czaja. „Pan wartościuje nade wszystko wiarę. W dobrych zawodach wystąpiłem i wiary ustrzegłem. Nie muszę się niczego obawiać, jeśli wiarę zachowam. Niewiędnący wieniec chwały. Jeśli starałem się owieczki paść, to nie mogę odpowiadać za to, że te owieczki krnąbrne są niektóre, że mimo głosu Pańskiego, nie otwarły serca na głos Jezusa” – przyznał.
„Nieraz zastanawiam się, co jest u początku powołania kapłańskiego” – mówił opolski biskup. „Dlaczego Pan wybrał akurat mnie, a nie kolegę zdolniejszego lub z lepszym charakterem. W księdze Samuela jest opowieść o 7 synach. Co jeden to wspanialszy, ale nie tak patrzył na nich Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a Bóg na to, co w sercu jest. Dawid był najmłodszy, ale miał coś takiego w sercu. Wybór Dawida okazał się słuszny. Bóg mógł przez Dawida działać, bo on zawierzył Bogu. Po ludzku patrząc Dawid nie miał szans z Goliatem, ale on nie był sam. Działał przez niego Bóg” – podkreślił.
Bp Andrzej Czaja odniósł się także do ewentualnych porażek i trudności, które spotykają kapłanów: „Jeśli w waszym sercu jest wiara doświadczona przez lata, to tym bardziej możecie odnieść do siebie słowa skierowane do Abrama. Bóg nie nakłada na nas więcej, niż możemy udźwignąć. I nie będzie sądzić nas z tego, co od nas nie zależało. Jeśli wiarę zachowamy, to nie musimy się niczego obawiać. Żniwo na niwie Bożej jest uboższe niż było kiedyś. Pan Bóg pamięta o Swoim przymierzu. Na wszelkie nasze grzechy i słabości ma lekarstwo – miłosierdzie. Tylko nie można na nie zuchwale liczyć. Trzeba mieć serce na oścież otwarte. Trzeba wiarę w sercu ustrzec na godzinę śmierci” – zakończył.
Swój złoty jubileusz obchodzili w opolskiej katedrze: ks. dziekan Jan Chodura, ks. dziekan Henryk Okularczyk, ks. radca Józef Przywara, ks. radca Józef Smalara, ks. Alfred Klimek oraz ks. Johannes Kulik.
 
Podczas sumy odpustowej w 30 rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Opolskiej bp Andrzej Czaja w opolskiej katedrze dziękował Bogu za Maryję oraz Jana Pawła II, który 21 czerwca 1983 roku koronował łaskami słynącą ikonę.
Bp Czaja rozpoczął homilię od słów: „Chciałbym przyznać się do czegoś. Czas tej świętej liturgii to dla mnie czas wdzięczności za Maryję i Jana Pawła II. Cieszy mnie, że czynię to wśród was i z wami. 30 lat temu wraz z moimi kolegami byłem po zakończeniu I roku seminaryjnego. To spotkanie na Górze św. Anny umocniło mnie, było u początku mojego rozwoju w ramach rodziny seminaryjnej. Kolejne spotkania z Janem Pawłem II były także umocnieniem. To wszystko sprawia, że gdy obchodzę 25 rocznicę święceń kapłańskich, mogę dziękować tu wraz z wami za Bożą Rodzicielkę i Jana Pawła II” – wyznał.
„Chociaż minęło 30 lat od wygłoszenia homilii na Górze św. Anny, to słowa te są ciągle aktualne” – powiedział biskup opolski. „Jan Paweł II chce, abyśmy przekazywali sobie całe te duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego. Słowa są te dziś nawet bardziej aktualne, gdy doświadczamy odchodzenia od tego dziedzictwa życia chrześcijańskiego, nierzadko we własnych rodzinach” – dodał.
Ordynariusz opolski przypomniał homilię Jana Pawła II, którą wygłosił na Górze św. Anny 30 lat temu. „Papież określił teologiczną głębię miejsca, do którego przybył” – stwierdził bp Czaja. „Kult św. Anny Samotrzeciej odniósł do czasów, gdy Bóg zesłał Swojego Syna na ziemię. Ciągła epifania. Niewiasta, która zrodziła Swojego Syna, znajduje się w objęciach swojej matki – św. Anny. Kult św. Anny jest włączony poprzez genealogię w tajemnicę wcielenia. Jezus ma ludzką genealogię i jest zrodzony z ludzkiego łona. Maryja uczyła się jak być matką od swojej matki, a nas ciągle uczy duchowego macierzyństwa, przyjmowania Jezusa i dawania innym. Temu Jezusowi, którego nam Ojciec dał, pozwalamy żyć w nas” – zachęcał.
„W związku z nadzwyczajnym rokiem odkupienia, jaki miał miejsce 30 lat temu, papież zachęcał, aby rozważać z pogłębioną wiarą tajemnicę narodzenia z niewiasty i starać się przenikać niezgłębione skarby naszego odkupienia” – wspominał bp Czaja. „Zachęcał także do korzystania z odpustów całkowitych i cząstkowych kar doczesnych i wiecznych. Pojednanie, u podstaw którego jest ciągłe wołanie: „Bierzcie i jedźcie, bierzcie i pijcie”, „weźmijcie Ducha Świętego”. Pojednanie, które daje pokój, jakiego świat dać nie może. Ceną naszego odkupienia jest przelana krew Pana, a owocem życie wieczne. Budować uczciwe, szlachetne ludzkie życie – to odpowiedź jak budować świat. Wiarą żywą i czerpiąc z łaski uświęcającej” – mówił.
Bp Andrzej Czaja przypomniał też o potrzebie i mocy modlitwy: „Żar modlitwy jest nam bardzo dziś potrzebny. Takie doświadczenie mieli nasi przodkowie. Papież wzywał, aby przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie to dziedzictwo życia chrześcijańskiego. Jan Paweł II wtedy wzywał: „Nie przestawajcie żyć wiarą, trwać w synostwie Bożym i wołać do Boga Abba Ojcze” – powiedział.
„Przychodźcie do tej katedry i wpatrujcie się w ikonę Matki Bożej, która wskazuje drogę” – wzywał opolski biskup. „Maryja zdaje się zachęcać: „Weź mojego Syna – ma dla ciebie błogosławieństwo i Słowo”. To ona wskazuje na Ojca i pomaga wołać „Abba Ojcze”. Ten, który stworzył takie arcydzieło jak Maryję, jest Ojcem pełnym miłości” – zakończył.
 
1 czerwca entuzjaści aktywności fizycznej w formie Nordic Walking oraz zainteresowani zdrowym i aktywnym trybem życia udali się na 4. Diecezjalną Pielgrzymkę Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę św. Anny.
Organizatorem pielgrzymki był Urząd Miejski w Gogolinie we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gogolinie i Grupą NW Suchy Bór.
Pielgrzymka wyruszyła o godz. 9.00 po rozgrzewce z instruktorami i błogosławieństwie duszpasterzy. Na trasie pielgrzymki przewidziano: modlitwę przy kaplicy św. Jana Nepomucena w Gogolinie-Strzebniowie, przerwę na posiłek w Żyrowej, a tam degustację zdrowej żywności, promocję zdrowego aktywnego trybu życia oraz spotkanie z lekarzem. Na Górze św. Anny pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. Zakończenie i możliwość powrotu autokarem do Gogolina zaplanowano na 14.30.
 
Patronat honorowy nad pielgrzymkę objął biskup opolski Andrzej Czaja. Medialnie wspierają ją: Radio Plus Opole, Opolski Gość Niedzielny, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole, Radio Vanessa i portal naszekrapkowice.
 
26 maja na ulicach Opola, Kluczborka i Kędzierzyna-Koźla rodziny manifestowały przywiązanie do wartości rodzinnych i poszanowania dla życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.
„Rodzina oparta na stabilnym związku małżeńskim jest źródłem życia i miejscem harmonijnego wzrastania młodego człowieka, a zarazem wielką przygodą i drogą osobistego spełnienia kobiety i mężczyzny” – pisze w swym komunikacie zachęcającym do uczestnictwa w marszu bp Andrzej Czaja. „Silna Bogiem rodzina zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w trudnościach i godną starość oraz stanowi podstawę zdrowego społeczeństwa” – podkreśla.
„Ludzie muszą się przebudzić i zobaczyć, że taki marsz to ogromna siła, że nie można pomniejszać wagi problemów innych grup społecznych, ale fundamentem narodu i Kościoła jest właśnie rodzina i o tę komórkę społeczną trzeba zadbać i tworzyć sprzyjające warunki dla zakładania rodzin” – mówi diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Jerzy Dzierżanowski.
2 czerwca takie marsze przeszły też w Nysie i Raciborzu.
 
24 maja wieczorem wybrane kościoły i kaplice otworzyły swoje drzwi dla mieszkańców Opola, Nysy i Raciborza. Wzięli w ten sposób udział w międzynarodowym projekcie Noc Kościołów, którego pilotażowa diecezjalna edycja odbyła się w ubiegłym roku w Nysie.
Projekt ten jest jednym z owoców współpracy diecezji opolskiej z diecezją ołomuniecką, realizowanej na mocy umowy partnerskiej podpisanej w 2012 r. Międzynarodowe motto tegorocznej edycji Nocy Kościołów zaczerpnięte z Księgi Zachariasza brzmi: „Nie będzie to dzień ani noc, wieczorną porą będzie jasno” (14,7).
Wszyscy chętni wymienionych miast – i nie tylko – zaproszeni byli do wieczornych spacerów i zatrzymania się w świątyniach i kaplicach, do modlitwy, zadumy i spotkania z duszpasterzami, do wysłuchania koncertów i ciekawych prelekcji, do zajrzenia w miejsca na co dzień niedostępne.
„Ufam, że nasze wspólne trwanie przed Panem „we dnie i w nocy” posłuży duchowemu dobru wiernych i rozbudzi w nas nadzieję spotkania z Nim owego dnia, w którym „wieczorną porą będzie jasno” światłością przychodzącego Pana” – pisze w swym liście, z okazji Nocy Kościołów, bp Andrzej Czaja.
Każdy uczestnik Nocy Kościołów otrzyma w kościele lub kaplicy, do której uda się najpierw, tzw. Paszport Pielgrzyma z programem oraz miejscem na zbieranie pieczątek potwierdzających obecność w kolejnych kościołach i kaplicach. Zebrawszy odpowiednią ilość pieczątek można było w dowolnym z tych miejsc otrzymać Certyfikat Nocy Kościołów, jako pamiątkę udziału w tym wydarzeniu.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.