Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Na początku lipca 2013 r. bp Andrzej Czaja wraz z kilkoma kapłanami wyruszył w podróż do Ameryki Południowej, gdzie najpierw odwiedzi polskich misjonarzy w Boliwii oraz Peru, a następnie będzie uczestniczył w Światowych Dniach Młodzieży w Brazylii. Ordynariusz opolski jako jeden z pięciu biskupów polskich będzie głosił katechezy dla pielgrzymów w Rio de Janeiro.
We wtorek wieczorem 9 lipca z Opola grupa 34-osobowa wraz z opiekunem ks. Arnoldem Nowakiem rozpoczęła swoją podróż do Brazylii, gdzie spotkali się z papieżem Franciszkiem na Światowych Dniach Młodzieży. Pielgrzymom pod katedrą opolską udzielił pasterskiego błogosławieństwa na drogę bp Andrzej Czaja. Wśród pątników jest aż 8 księży, a także osoby spoza diecezji opolskiej – z Warszawy i Białegostoku.

Podczas pielgrzymki mężczyzn na Górę św. Anny biskup opolski Andrzej Czaja udzielił święceń diakonatu trzem żonatym mężczyznom.
Po raz pierwszy przyznano też nagrodę diecezji ustanowioną w ubiegłym roku przez biskupa opolskiego. Tytuł Hiacyntus Opoliensis otrzymała Teresa Sienkiewicz-Miś z opolskiego oddziału „Gościa Niedzielnego”.
Głównym punktem uroczystości była Msza św. z kazaniem biskupa gliwickiego Jana Kopca, skierowanym do mężczyzn w ramach ich dorocznej pielgrzymki.
– To nie Bóg przychodzi do siedzących wygodnie ludzi, którzy tylko czekają, aby ich zabawić i wszystko im dać. Bóg zaprasza: „Idźcie razem ze mną przez ten świat, a was uczynię rybakami ludzi” – mówił bp Kopiec.
Kaznodzieja podkreślał podczas pielgrzymki, że dziś do mężczyzn Bóg kieruje swój charyzmat i słowo: „Idźcie na cały świat”. – Bądźcie stróżami porządku wśród ludzi na tym świecie. Idźcie i pokazujcie, jak należy pięknie żyć, aby wychowywać i kierować od najmniejszych kroków waszych synów, waszych najbliższych i pomóżcie im być ludźmi odpowiedzialnymi i dojrzałymi. Idźcie na cały świat i nie oczekujcie tylko samych nagród, ale idźcie i pracujcie wytrwale – apelował biskup gliwicki
– Nic nowego nie wymyślimy. Nawet najbardziej wymyślne eksperymenty dzisiejszych pseudo-mądrych ludzi nie zmienią tego porządku dziejów – dodał kaznodzieja.
Bp Kopiec przypomniał, że „tu na tej ziemi mamy swoje miejsce i swoje zadanie do spełnienia”. – Tyle radości może być z przekazywania życia i prowadzenia go aż do dojrzałości – w poczuciu pełnej uczciwości i odpowiedzialności przed sobą, własnym sumieniem, przed społeczeństwem, ale nade wszystko przed Panem, z ręki którego wyszliśmy i do którego wrócimy. Warto więc to życie pięknie wykorzystać – mówił do mężczyzn biskup gliwicki.
Wyraził też przekonanie, że tegoroczne spotkanie przejdzie do historii. Tego dnia bowiem, bp Czaja wraz z bp. Kopcem i biskupem pomocniczym Pawłem Stobrawą udzielili święceń diakonatu trzem żonatym mężczyznom. – To dobry zaczyn dla innych Kościołów partykularnych, że zlecamy ludziom, do których mamy zaufanie, nowe zadania – stwierdził w kazaniu bp Kopiec.
Nowo wyświęconym diakonom stałym, jak również uczestnikom pielgrzymki biskup gliwicki życzył, aby stali silnie na fundamencie wiary i patrzyli w przyszłość z dużą dozą optymizmu, a także by każdy z nich potrafił wyznać, że „naszą siłą jest Pan, Stwórca wszystkiego”.
Podczas tegorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny przypomniano przypadającą właśnie 30. rocznicę obecności w tym miejscu ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Ratzingera.

Bp Andrzej Czaja podczas Mszy św. dziękczynnej w opolskiej katedrze powiedział, że: „Przy jubileuszach 50-lecia kapłaństwa, uświadamiamy sobie, że przemijamy. To wam drodzy jubilaci mówi dziś Bóg. Po imieniu was zawołał niegdyś przy chrzcie, także i dziś woła po imieniu: „Nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Obrońcą, nagroda twoja będzie sowita” – przywołał słowa Boga skierowane do Abrama.
Opolski biskup nawiązując do Liturgii Słowa mówił: „Bóg zawarł z nami przymierze. U podstaw tego przymierza nie są nieporozcinanie zwierzęta, ale ofiara Jezusa Chrystusa, który Swoje życie dał, przelał Swoją krew, pozwolił Swoje ciało złożyć w ofierze. Ta ofiara Jezusa to umowa z nami. Bóg w darze dał nam swoje serce, wyrwał z mocy szatana, pojednał z sobą i obdarował życiem Swym, uczynił nas Swoimi dziećmi. W zamian oczekuje tego, że będziemy dobrymi, uległymi i posłusznymi dziećmi, które nie będą żyć po swojemu, ale według Ewangelii” – dodał.
„Nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim Obrońcą, nagroda twoja będzie sowita” – powiedział Bóg do Abrama. „Nasze przymierze chrztu zostało umocnione w sakramencie bierzmowania” – kontynuował bp Czaja. „Zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa. Ta umowa została podniesiona na wyższy poziom. Jeśli tylko staramy się żyć jak Jezus, możemy odnieść się to słów, że „On jest naszym Obrońcą” – zauważył.
Ordynariusz opolski powiedział też, że: „Z obecnymi tu kapłanami Bóg zawarł jeszcze przymierze na wyższym etapie. Tak namaścił ich swoim Duchem, że otrzymali od Boga władzę wiązania spraw boskich z ludzkimi, nieba z ziemią. Mają władzę, jakiej świat nie zna. Władzę Boga – władzę święta. Dając tak wielką łaskę, Bóg oczekuje, że kapłan będzie jej używał ku zbawieniu człowieka” – zaznaczył.
„Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę” – wyznał bp Andrzej Czaja. „Pan wartościuje nade wszystko wiarę. W dobrych zawodach wystąpiłem i wiary ustrzegłem. Nie muszę się niczego obawiać, jeśli wiarę zachowam. Niewiędnący wieniec chwały. Jeśli starałem się owieczki paść, to nie mogę odpowiadać za to, że te owieczki krnąbrne są niektóre, że mimo głosu Pańskiego, nie otwarły serca na głos Jezusa” – przyznał.
„Nieraz zastanawiam się, co jest u początku powołania kapłańskiego” – mówił opolski biskup. „Dlaczego Pan wybrał akurat mnie, a nie kolegę zdolniejszego lub z lepszym charakterem. W księdze Samuela jest opowieść o 7 synach. Co jeden to wspanialszy, ale nie tak patrzył na nich Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, a Bóg na to, co w sercu jest. Dawid był najmłodszy, ale miał coś takiego w sercu. Wybór Dawida okazał się słuszny. Bóg mógł przez Dawida działać, bo on zawierzył Bogu. Po ludzku patrząc Dawid nie miał szans z Goliatem, ale on nie był sam. Działał przez niego Bóg” – podkreślił.
Bp Andrzej Czaja odniósł się także do ewentualnych porażek i trudności, które spotykają kapłanów: „Jeśli w waszym sercu jest wiara doświadczona przez lata, to tym bardziej możecie odnieść do siebie słowa skierowane do Abrama. Bóg nie nakłada na nas więcej, niż możemy udźwignąć. I nie będzie sądzić nas z tego, co od nas nie zależało. Jeśli wiarę zachowamy, to nie musimy się niczego obawiać. Żniwo na niwie Bożej jest uboższe niż było kiedyś. Pan Bóg pamięta o Swoim przymierzu. Na wszelkie nasze grzechy i słabości ma lekarstwo – miłosierdzie. Tylko nie można na nie zuchwale liczyć. Trzeba mieć serce na oścież otwarte. Trzeba wiarę w sercu ustrzec na godzinę śmierci” – zakończył.
Swój złoty jubileusz obchodzili w opolskiej katedrze: ks. dziekan Jan Chodura, ks. dziekan Henryk Okularczyk, ks. radca Józef Przywara, ks. radca Józef Smalara, ks. Alfred Klimek oraz ks. Johannes Kulik.
 
Podczas sumy odpustowej w 30 rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Opolskiej bp Andrzej Czaja w opolskiej katedrze dziękował Bogu za Maryję oraz Jana Pawła II, który 21 czerwca 1983 roku koronował łaskami słynącą ikonę.
Bp Czaja rozpoczął homilię od słów: „Chciałbym przyznać się do czegoś. Czas tej świętej liturgii to dla mnie czas wdzięczności za Maryję i Jana Pawła II. Cieszy mnie, że czynię to wśród was i z wami. 30 lat temu wraz z moimi kolegami byłem po zakończeniu I roku seminaryjnego. To spotkanie na Górze św. Anny umocniło mnie, było u początku mojego rozwoju w ramach rodziny seminaryjnej. Kolejne spotkania z Janem Pawłem II były także umocnieniem. To wszystko sprawia, że gdy obchodzę 25 rocznicę święceń kapłańskich, mogę dziękować tu wraz z wami za Bożą Rodzicielkę i Jana Pawła II” – wyznał.
„Chociaż minęło 30 lat od wygłoszenia homilii na Górze św. Anny, to słowa te są ciągle aktualne” – powiedział biskup opolski. „Jan Paweł II chce, abyśmy przekazywali sobie całe te duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego. Słowa są te dziś nawet bardziej aktualne, gdy doświadczamy odchodzenia od tego dziedzictwa życia chrześcijańskiego, nierzadko we własnych rodzinach” – dodał.
Ordynariusz opolski przypomniał homilię Jana Pawła II, którą wygłosił na Górze św. Anny 30 lat temu. „Papież określił teologiczną głębię miejsca, do którego przybył” – stwierdził bp Czaja. „Kult św. Anny Samotrzeciej odniósł do czasów, gdy Bóg zesłał Swojego Syna na ziemię. Ciągła epifania. Niewiasta, która zrodziła Swojego Syna, znajduje się w objęciach swojej matki – św. Anny. Kult św. Anny jest włączony poprzez genealogię w tajemnicę wcielenia. Jezus ma ludzką genealogię i jest zrodzony z ludzkiego łona. Maryja uczyła się jak być matką od swojej matki, a nas ciągle uczy duchowego macierzyństwa, przyjmowania Jezusa i dawania innym. Temu Jezusowi, którego nam Ojciec dał, pozwalamy żyć w nas” – zachęcał.
„W związku z nadzwyczajnym rokiem odkupienia, jaki miał miejsce 30 lat temu, papież zachęcał, aby rozważać z pogłębioną wiarą tajemnicę narodzenia z niewiasty i starać się przenikać niezgłębione skarby naszego odkupienia” – wspominał bp Czaja. „Zachęcał także do korzystania z odpustów całkowitych i cząstkowych kar doczesnych i wiecznych. Pojednanie, u podstaw którego jest ciągłe wołanie: „Bierzcie i jedźcie, bierzcie i pijcie”, „weźmijcie Ducha Świętego”. Pojednanie, które daje pokój, jakiego świat dać nie może. Ceną naszego odkupienia jest przelana krew Pana, a owocem życie wieczne. Budować uczciwe, szlachetne ludzkie życie – to odpowiedź jak budować świat. Wiarą żywą i czerpiąc z łaski uświęcającej” – mówił.
Bp Andrzej Czaja przypomniał też o potrzebie i mocy modlitwy: „Żar modlitwy jest nam bardzo dziś potrzebny. Takie doświadczenie mieli nasi przodkowie. Papież wzywał, aby przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie to dziedzictwo życia chrześcijańskiego. Jan Paweł II wtedy wzywał: „Nie przestawajcie żyć wiarą, trwać w synostwie Bożym i wołać do Boga Abba Ojcze” – powiedział.
„Przychodźcie do tej katedry i wpatrujcie się w ikonę Matki Bożej, która wskazuje drogę” – wzywał opolski biskup. „Maryja zdaje się zachęcać: „Weź mojego Syna – ma dla ciebie błogosławieństwo i Słowo”. To ona wskazuje na Ojca i pomaga wołać „Abba Ojcze”. Ten, który stworzył takie arcydzieło jak Maryję, jest Ojcem pełnym miłości” – zakończył.
 
1 czerwca entuzjaści aktywności fizycznej w formie Nordic Walking oraz zainteresowani zdrowym i aktywnym trybem życia udali się na 4. Diecezjalną Pielgrzymkę Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę św. Anny.
Organizatorem pielgrzymki był Urząd Miejski w Gogolinie we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Gogolinie i Grupą NW Suchy Bór.
Pielgrzymka wyruszyła o godz. 9.00 po rozgrzewce z instruktorami i błogosławieństwie duszpasterzy. Na trasie pielgrzymki przewidziano: modlitwę przy kaplicy św. Jana Nepomucena w Gogolinie-Strzebniowie, przerwę na posiłek w Żyrowej, a tam degustację zdrowej żywności, promocję zdrowego aktywnego trybu życia oraz spotkanie z lekarzem. Na Górze św. Anny pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. Zakończenie i możliwość powrotu autokarem do Gogolina zaplanowano na 14.30.
 
Patronat honorowy nad pielgrzymkę objął biskup opolski Andrzej Czaja. Medialnie wspierają ją: Radio Plus Opole, Opolski Gość Niedzielny, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole, Radio Vanessa i portal naszekrapkowice.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.