Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

„Życie od Boga trzeba przyjąć. Podpowiada nam to Maryja. Trzeba przyjąć bez osądzania to życie, które Bóg dał. Życie, którym wzgardzono. Przyjmując życie – otrzymujemy” – powiedział bp Andrzej Czaja w czasie Mszy św. w kościele śś. Piotra i Pawła w Opolu w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wierni przystąpili też do dzieła Duchowej Adopcji.
Biskup opolski apelował o poszanowanie życia „Nawet, jeśli to nie jest takie proste, ze względu na chorobę czy kalectwo. Trzeba nam o życie się troszczyć, o zdrowie, o rozwój fizyczny i duchowy. Także o wiarę, która jest warunkiem, żeby życie Boże, na chrzcie otrzymanym, mogło się rozwijać” – dodał.
„Trzeba dziękować za życie od Boga” – mówił opolski ordynariusz. „Dziękować trzeba za życie, którego potęga objawiła się w momencie zmartwychwstania. Jezus jest sensem pełnienia woli Bożej. Takie jest nasze zadanie – przyjąć życie, aby wypełnić wolę Bożą. Bóg ma projekt na nasze życie. Przyjmując je, szczęście sobie gotujemy” – zaznaczył.
Bp Andrzej Czaja wyjaśnił, że „Dane nam jest w udziale nie tylko życie, w tym łańcuchu życia, od Adama i Ewy, ale mamy także życie Boże w sobie. Świętość życia powinna być na wzór życia Pańskiego. Świętość życia naszego oznacza, że życie jest boskie, czyli od Boga. Nie wolno podnieść ręki na życie, bo jest boskie. To tak jakby podnieść rękę na Boga” – stwierdził.
 
„Ten sługa sług Bożych, cichy i pokorny papież był nam znany. Trzykrotnie był w Opolu jako kardynał” – wspominał abp Nossol podczas kazania na Mszy św. dziękczynnej za posługę na stolicy Piotrowej Benedykta XVI.
Abp Nossol powiedział do wiernych: „W czasie swojej 32-letniej posługi biskupiej zwiastowałem wam śmierć trzech papieży: Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II oraz wybór nowych następców św. Piotra:  Jana Pawła I, Jana Pawła II oraz Benedykta XVI”. Kiedy pytano arcybiskupa, czego oryginalnego można się spodziewać po tym papieżu, odpowiedział, że „Benedykta XVI stać nawet na to, żeby w razie potrzeby odejść. A jednak stało się… Kościół też się modernizuje” – dodał.
Kaznodzieja zachęcał, aby dziękować za heroizm wiary papieża Benedykta XVI. „Do naszej ojczyzny przybywał jako pokorny człowiek, a nie żaden pancerny, jak zwykli go na Zachodzie nazywać. Szczytem była jego wizyta w Oświęcimiu w obozie zagłady. Jego poprzednikowi było łatwiej tam przybyć, bo pochodził z narodu ofiar, a nie oprawców. Benedykt musiał zadać pytanie, gdzie był wtedy Bóg, gdy ta fabryka śmierci pracowała na pełnych obrotach? Po chwili odpowiedział, że na krzyżu” – przypomniał abp Nossol.
W czasie homilii abp Alfons Nossol wspominał spotkanie z kard. Ratzingerem w swoim domu rodzinnym w Brożcu. 
„Pielgrzymka do Polski pogłębiała miłość Benedykta XVI do ojczyzny Jana Pawła II. Stąd też stale papież pozdrawiał z placu św. Piotra nasz kraj, ucząc się języka polskiego. 
Jako najważniejsze momenty z nauczania Benedykta XVI, abp Nossol wymienił trzy encykliki. „W Polsce teologią Benedykta zajmuje się ks. prof. Jerzy Szymik. Teologia benedicta znaczy błogosławiona. Gdy się człowiek wczyta w nią, to jest duchowa i intelektualna rozkosz. W Opolu mamy też konesera nauczania Benedykta XVI, ks. Arnolda Drechslera. I obaj jesteśmy zawiedzeni, że papież nie wyda już swojej rozpoczętej czwartej encykliki o wierze, o czym powiem Benedyktowi XVI, jeśli będzie mi dane się z nim spotkać. W modlitwie i medytacji i tak mu nie dorównamy” – podkreślił.
„Benedykt zawsze pragnął służyć Kościołowi i całemu ludowi Bożemu. Kościół nie jest ani jego, ani ludzi, ale jest Kościołem Boga. Ratzinger podkreślał, że pragnie widzialnych znaków jedności. Ekumenia to nawracanie się do Chrystusa i zbliżanie się wzajemnie wszystkich chrześcijan do siebie. Im częściej i bardziej intensywnie chrześcijanie będą obejmować nogi Ukrzyżowanego, ani się nie spostrzegą, jak zaczną obejmować sami siebie” – zauważył.
„Dziękujmy za to ojcowskie przyrzeczenie, że nadal będzie o nas pamiętał, modlitewnie ogarniał. Ale wolno nam też powiedzieć: Drogi Ojcze Święty, nie zapomnij o Opolu. Gorąco dziękujemy!” – zakończył homilię abp Nossol. Wierni podziękowali owacjami.
 

 

 

 

„Zadaniem osób konsekrowanych jest mężne bycie znakiem królestwa Bożego. Tego świat od nas oczekuje” – mówił bp Andrzej Czaja w homilii wygłoszonej podczas wspólnych obchodów Światowego Dnia Życia Konsekrowanego diecezji opolskiej i gliwickiej 2 lutego w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Ordynariusz podkreślił, że „habitem czy sutanną nie da się przykryć pustki w człowieku”.
Do uroczystej Eucharystii w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1a w Opolu osoby konsekrowane mogły przygotować się poprzez sakrament pokuty i pojednania. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór mieszany I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza z Głubczyc, pod dyrekcją mgr. Tadeusza Eckerta oraz schola Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu pod kierunkiem ks. dra Joachima Waloszka. Dla owocnego udziału w liturgii uczestnicy przynieśli świece, a kapłani – alby i stuły w kolorze białym.
Ordynariusz opolski apelował, aby w Roku Wiary wszyscy chrześcijanie, przede wszystkim zaś osoby konsekrowane, wzięły sobie do serca słowa: „Bądź solą ziemi”.
„Trzeba zadbać o to, by nie być pustym znakiem” – przestrzegał kaznodzieja. „Habitem czy sutanną nie da się przykryć pustki w człowieku. Trzeba być w środku wypełnionym Jezusem. Trzeba Go wziąć, ale najpierw trzeba być widzącym jak Symeon. Tylko wtedy można Go widzieć i wziąć. Prorok jest nade wszystko widzącym, spoglądającym oczyma wiary” – zauważył bp Czaja.
Biskup opolski podkreślił ważność odważnego i czytelnego świadectwa życia. „Trzeba nam być takim znakiem sprzeciwu, ponieważ zwłaszcza w Europie, nie tylko Boże przykazania, ale i prawa naturalne są deptane. Bycie znakiem sprzeciwu, nie oznacza walki, ale mężne stanięcia w obronie” – mówił. 
„Benedykt XVI wzywa nas do pielgrzymki, biorąc ze sobą tylko Ewangelię i wiarę Kościoła. Rok Wiary łączy się ze szczególnym świadectwem w naszym codziennym życiu” – kontynuował opolski ordynariusz.
„Wierzę w Boga, to znaczy – wierzę Tobie Boże” – powiedział bp Czaja. „Wierzę w Twoje obietnice. Wierzę, że to, co obiecujesz, się spełni. Wierzę, że Ty Boże chcesz mego dobra i szczęścia. Wierzyć Bogu, to znaczy wierzyć Duchowi Świętemu. W Nim widzę mój sens życia” – wyznał.
Na koniec bp Andrzej Czaja życzył wszystkim osobom konsekrowanym, aby żyły obietnicami Boga i radowały się nimi pośród pustyń tego świata, bo są do tego uzdolnione mocą Boga.
Po uroczystej Eucharystii dla wszystkich osób życia konsekrowanego zaśpiewał głubczycki chór w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
W diecezji opolskiej jest obecnie 15 zakonów i zgromadzeń męskich oraz 20 zakonów i zgromadzeń żeńskich. Na terenie diecezji oprócz 705 księży diecezjalnych, pracuje także 137 księży zakonnych i 692 siostry zakonne. W 2012 roku po raz pierwszy odbył się akt konsekracji wdowy. A w styczniu 2013 roku trzy kobiety zostały włączone do stanu dziewic konsekrowanych na okres próbny.
 

 

Tegoroczne modlitwy o jedność chrześcijan w diecezji opolskiej poprzedził wykład na Wydziale Teologicznym UO ks. dra Waleriana Bugela (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) na temat „Wiary w postkomunistycznym kraju w dobie sekularyzacji”.
Już po raz 16. czas modlitw o jedność wśród chrześcijan rozpoczął się spotkaniem międzyreligijnym. 17 stycznia, w ogólnopolskich obchodach Dnia Judaizmu wzięli udział bp Andrzej Czaja, abp Alfons Nossol, bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego przy Konferencji Episkopatu Polski, a także Michael Schudrich – naczelny rabin Polski oraz ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner. Spotkaniu chrześcijan i żydów towarzyszyło otwarcie kilku wystaw, panel dyskusyjny w Collegium Maius UO, koncert Urszuli Makosz z zespołem, wspólna modlitwa przy obelisku, a także nabożeństwo o jedność w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.
W czasie całej oktawy chrześcijanie różnych wyznań spotykali się na wspólnej liturgii, modlitwie i rozmowach w celu lepszego poznania i budowania więzi braterskich. 18 stycznia w katedrze opolskiej podczas Eucharystii bp Andrzej Czaja rozpoczął oficjalne obchody Tygodnia Ekumenicznego. Homilię na Mszy św. wygłosił bp Tadeusz Szurman (biskup ewangelicko-augsburski diecezji katowickiej).
19 stycznia w kościele pw. św. Aleksego w Opolu sprawowano Liturgię Epifanii w obrządku bizantyjskim pod przewodnictwem ks. mitrata Janusza Czerskiego. Po Liturgii poświęcono wodę. Prawosławną Boską Liturgię z okazji Chrztu Pańskiego odprawiono w kościele ewangelicko-augsburskim w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodniczył ks. prot. Stanisław Strach – proboszcz prawosławnej parafii pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości w Kędzierzynie-Koźlu. Nabożeństwu ekumenicznemu w opolskim kościele ewangelicko-augsburskim przewodniczył ks. proboszcz Marian Niemiec, a homilię wygłosił bp Andrzej Czaja.
20 stycznia ks. mitrat Janusz Czerski wraz z chrześcijanami obrządku bizantyjskiego modlił się na Liturgii Eucharystycznej w kościele pw. św. Aleksego w Opolu. W Pokoju nabożeństwu ekumenicznemu w kościele ewangelickim Zofii przewodniczył ksiądz proboszcz Eneasz Kowalski, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Pokoju). W Opolu odbył się XXIII Ekumeniczny Koncert Kolęd w kościele oo. Franciszkanów. Wystąpiły chóry: „św. Franciszka”, „Capricolium” z Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach, „Laudate Dominum” z parafii bł. Czesława w Opolu oraz ewangelicki chór „Cantate” z Jaworza koło Bielska-Białej. W Oleśnie miało miejsce dekanalne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim z udziałem duszpasterzy dekanatu oleskiego. Przewodniczył ks. Ryszard Pieron (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Lasowicach Wielkich i duszpasterz ewangelickiej wspólnoty w Oleśnie), a homilię wygłosił ks. Walter Lenart (proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie).
21 stycznia w Karczowie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim, któremu przewodniczył ks. Sławomir Fonfara (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Brzegu). Homilię wygłosił ks. Marcin Bonk (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Dąbrowie). W Opolu nabożeństwo Słowa Bożego w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi poprowadził ks. Grzegorz Kadzioch (rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego).
24 stycznia w Lasowicach Małych miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickim kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Przewodniczył ks. Piotr Gołąbek (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Bogacicy i dziekan dekanatu kluczborskiego), a homilię wygłosił ks. Paweł Szwedo (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Kluczborku). Po nabożeństwie odbyła się agapa z udziałem rzymskokatolickiego i ewangelickiego duchowieństwa, posługującego na ziemi kluczborskiej. W Opolu zaś Liturgii Eucharystycznej w obrządku bizantyjskim (greckim) w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi przewodniczył ks. mitrat Janusz Czerski.
25 stycznia w Opolu sprawowano Mszę w. w katedrze na zakończenie obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył bp Andrzej Czaja, a homilię wygłosił bp Jan Kopiec. „Ciągle rozważamy, co było złe, gdzie otrzymaliśmy cięgi. Społeczeństwo roku 2013 chrześcijańskiej ery: spoglądajcie, czego Bóg od was chce! Nie zbuduje się królestwa miłości inaczej, jak w ludzkim sercu. A wszystko dzięki Bogu, który pomoże podnieść się ze słabości i zmienić sposób naszego myślenia” – zachęcał bp Jan Kopiec.
27 stycznia w Opolu odprawiono Liturgię Eucharystyczną w obrządku bizantyjskim w kościele pw. św. Aleksego. Przewodniczył i homilię wygłosił ks. mitrat Janusz Czerski. W Dobrodzieniu nabożeństwu ekumenicznemu w rzymskokatolickim kościele pw. św. Marii Magdaleny przewodniczył ksiądz proboszcz Alfred Waindok.

„Ja jestem Józef, brat wasz (…)” Rdz 45,4

W czwartek 17 stycznia 2013 roku w Opolu obyły się ogólnopolskie obchody XVI Dnia Judaizmu. Chrześcijanie i żydzi modlili się razem oraz rozmawiali na temat więzów braterstwa i więzów rodzinnych, czyli elementów wspólnych kulturowo i religijnie.
Uroczystości zainaugurowało spotkanie z władzami samorządowymi. Następnie opolski ordynariusz – bp Andrzej Czaja oraz Michael Schudrich – naczelny rabin Polski modlili się przy obelisku upamiętniającym synagogę. – Wysłuchaj Panie mojej modlitwy – rozpoczął bp Andrzej Czaja. – Zważ na moje błaganie. Nigdy więcej wojny i zagłady narodu, deptania Twych przykazań i palenia Twoich świątyń. Jak najwięcej miłowania życia, umiłowania Twego ładu w świecie, umiłowania Twego Prawa i każdego człowieka. Wołamy do Ciebie Panie: „Ojcze nasz” – zaprosił do wspólnej modlitwy chrześcijan bp Czaja. – Stajemy tutaj ze złamanymi sercami, ale stoimy też pełni nadziei – wyznał rabin Schudrich. Odmówił także po hebrajsku Psalm 130.
Uczestnicy obchodów Dnia Judaizmu mówili o historii i stereotypach. Spotkanie było szansą na podjęcie tematów ważnych dla obu narodów. – W Polsce, także na Opolszczyźnie jest to łatwiejsze, bo mamy, a na pewno mieliśmy wiele wspólnego – przyznał ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner. – Niestety nie ma gminy żydowskiej w Opolu, ale jest to ważny kawał historii tego miasta i tego regionu. Naprawdę potrzebujemy prowadzić dialog między sobą, walczyć razem przeciw stereotypom tak u nas, jak i u was – podsumował Zvi Rav-Ner.
Biskup opolski Andrzej Czaja podkreślił, że Dzień Judaizmu dla katolików to czas kształtowania otwartej tożsamości poprzez spotkanie z konkretnymi osobami, modlitwę wspólną i refleksję. – Mamy szansę lepiej się poznać – dodał bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego przy Konferencji Episkopatu Polski. – Przez całe wieki, Żydzi i Polacy, jeżeli się zbliżali, to w dziedzinie świeckiej. Natomiast od Soboru Watykańskiego II zaczęliśmy otwierać się na siebie, zauważać, że jesteśmy obok – mówił bp Cisło.
Ważnym punktem programu był panel dyskusyjny na Uniwersytecie Opolskim, podczas którego przedstawiciele strony żydowskiej i chrześcijańskiej dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat więzi braterstwa. Wagę inicjatywy rozpoczęcia, przez episkopat polski, Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – Dniem Judaizmu podkreślał abp Alfons Nossol: – Tu rzeczywiście możemy być, pod tym względem, przynajmniej raz przykładem! Miriam Gonczarska, sekretarz Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce dostrzegła, że najważniejsza wartość spotkania żydów i chrześcijan to wspólnota wiary w jednego Boga.
Dzień Judaizmu w Opolu zakończył się nabożeństwem o jedność oraz koncertem pieśni żydowskich. Zdaniem chrześcijan – żydzi mogą nas wiele nauczyć. – Przede wszystkim wierności Prawu i wartościom, które wyznajemy – wyliczył jeden z uczestników. – Nieobecność rabinów pokazała bardzo wielkie przywiązanie do Prawa religijnego – trafnie zauważył. – Myślę, że za kilka pokoleń, nasze wnuki może już będą w pełni świadome tego, co można wykorzystać z tego braterstwa – wyraził nadzieję młody człowiek.
Uroczystościom towarzyszyło otwarcie trzech wystaw: „Ściana płaczu” – w Muzeum Diecezjalnym, „Izrael – wczoraj i dziś” oraz „Śladami kultury żydowskiej” w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.