Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Nowenna do św. Franciszka Ksawerego, liczne koncerty i spektakle złożyły się na rozpoczęte przed tygodniem XVIII Dni Xaverianum. Święto patronalne Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury w Opolu w sobotę 3 grudnia tradycyjnie zamknęła Wielka Gala „Żar Serca”. Po raz 14. wyróżniono trzema statuetkami osoby ze środowiska opolskiego, za konsekwentną realizację wielkich i świętych pragnień. Wieczór uświetnił koncert Piwnicy św. Norberta.

Blisko 1000 młodych katolików i ewangelików modliło się wspólnie o jedność chrześcijan podczas Ekumenicznej Modlitwy Młodych. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Nabożeństwu, które 27 listopada po raz 14 odbyło się w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przewodniczyli biskup pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa i proboszcz opolskiej parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Marian Niemiec.


„Spowiednik wobec problemów współczesności” to temat sympozjum, które odbyło się w środę 23 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Duchowni oraz świeccy specjaliści z dziedziny teologii, moralistyki, bioetyki, a także medycyny rozmawiali o problemach i wyzwaniach, przed którymi stoją w dzisiejszym świecie penitenci oraz szafarze sakramentu pojednania.

Ponad 200 zakonnic, dziewic konsekrowanych i członkiń instytutów świeckich wzięło udział w sympozjum „Kościół naszym domem. Duchowość komunii we wspólnotach życia konsekrowanego”, które odbyło się 19 listopada w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie odbyło się w ramach Roku Życia Konsekrowanego, który od 2 lutego trwa na terenie metropolii górnośląskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.