Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

O to by wsłuchać się w głos anioła, który woła dziś do nas, jak niegdyś do pasterzy: nie bójcie się! - apelował biskup opolski Andrzej Czaja podczas Pasterki w katedrze w Opolu. Hierarcha podkreślił, że bez względu na otaczające nas zmartwienia, radością chrześcijan zawsze jest fakt obecności Boga „z nami i pośród nas, jego miłości i to, że zawsze pragnie naszego dobra”. Biskup przestrzegł jednocześnie, by nie przegapić, nie zlekceważyć i nie zmarnować rozpoczynających się świąt.

Odsłonięcie pomnika bł. Jerzego Popiełuszki, intronizacja jego relikwii w opolskiej katedrze i koncert ku czci błogosławionego kapelana "Solidarności" - to główne punkty opolskich obchodów związanych z 30. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Mszy św. z udziałem licznych pocztów sztandarowych przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec, który razem z ks. Jerzym służył w bartoszyckiej jednostce wojskowej.

Aż 3 niezależne programy, mające na celu pomoc ubogim i potrzebującym, przeprowadzi przed Bożym Narodzeniem Caritas Diecezji Opolskiej. Oprócz akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz I Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności opolska Caritas wraz z darczyńcami z holenderskiej Fundacji Przyjaciół Dziecka Polskiego przygotuje i rozda potrzebującym 500 paczek żywnościowych. Obok inicjatyw ogólnodiecezjalnych w przedświąteczną pomoc ubogim czynnie zaangażowane są także wszystkie parafialne zespoły Caritas.

O tym, jak odnajdywać Boga w życiu codziennym mówili w czasie tegorocznego Remontu Małżeńskiego Stanisława i Jerzy Demscy, którzy przed laty współpracowali z założycielem ruchu oazowego, ks. Franciszkiem Blachnickim. Tematem trzeciej już edycji adwentowych rekolekcji dla małżonków było hasło „Jezus-domownik”. Weekendowe spotkanie zakończyła w niedzielę 4 grudnia uroczysta Msza św. w intencji rodzin.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.