Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Msza św. w opolskiej katedrze pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai zainaugurowała diecezjalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którym w tym roku towarzyszy hasło „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”. W program tegorocznych obchodów wpisują się liczne liturgie i nabożeństwa ekumeniczne, a także seminaria naukowe oraz koncerty.
 
Rozpoczynając Eucharystię, biskup opolski Andrzej Czaja zachęcił wszystkich do modlitwy o jedność chrześcijan i przypomniał myśl papieża Jana Pawła II z encykliki „Ut unum Sint”, że dążenie ku jedności i nieustanna żarliwa modlitwa to imperatyw każdego chrześcijańskiego sumienia. Hierarcha zaznaczył, że ten szczególny tydzień ma obudzić gorliwość w realizacji tego dzieła.
 
Zgodnie z tradycją, według której w trakcie liturgii i nabożeństw ekumenicznych słowo głosi przedstawiciel innego Kościoła niż ten, w którym odbywa się spotkanie modlitewne, kazanie podczas Mszy św. inaugurującej Tydzień Modlitw wygłosił ks. radca Jan Gross, emerytowany prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw, które brzmi „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”, ks. Gross pokreślił, że ta cudowna przemiana jest możliwa przez przyjęcie do swojego serca Jezusa i Jego zbawienia, które daje nam w swoim Słowie świętym i w sakramentach”.
 
Duchowny wskazał także na usłużną postawę Jezusa, który, jak pisze ewangelista, „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu”. Ks. Gross przypomniał także, że Kościół, który jest Ciałem Chrystusa i kontynuatorem Jego dzieła, nie został powołany aby panować, lecz po to, aby służyć. – Naszej służby potrzebuje dzisiejszy świat, potrzebują ludzie Kościoła, ale i ci, którzy do niego nie należą, którzy zaparli się go lub poprzez zły przykład zostali do niego zrażeni – powiedział ewangelicki duchowny i jako wzór wskazał szlachetną postawę Kościoła w trudnych czasach stanu wojennego. – To była nasza służba wynikająca bezpośrednio z posłannictwa Kościoła. Takie posłannictwo jest i dzisiaj. Tutaj nic się nie zmieniło i zmienić się nie może – podkreślił ks. Gross.
 
Opolskie obchody związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan zaczęły się jednak na długo przed oficjalną jego inauguracją. Poszerzona oktawa Tygodnia Modlitw w diecezji opolskiej rozpoczęła się od XXII Ekumenicznego Koncertu Kolęd w opolskim kościele oo. franciszkanów 6 stycznia. Cztery dni później, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się debata z udziałem rabina Katowic Joshuy Ellisa na temat „Judaizm i chrześcijaństwo – dwie drogi do jednego Boga”.
 
Gościem Wydziału Teologicznego był także ks. prof. Jan Żelazny z krakowskiego Uniwersytetu Papieża Jana Pawła II, który we wtorek 17 stycznia wyłożył temat „Światło jedności ze Wschodu – Kościół syro-ortodoksyjny”. W swoim wystąpieniu duchowny oparł się na pismach jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tego Kościoła Grzegorza Bar Hebreusa, które związane są z jego koncepcją rozumienia apostolskości przekazu nauki. – Zarówno odwołujący się do tradycji antiocheńskiej Apostolski Kościół Wschodu, jak i związane z tradycją chalcedońską Kościoły rzymskokatolicki i prawosławny, a także Kościół syro-ortodoksyjny wyrażają według Bar Hebreusa tę samą naukę apostolską – powiedział ks. Żelazny i podkreślił, że choć żyjący w XIII w. Bar Hebreus wyraźnie rozróżniał wszystkie te Kościoły, to jednak nie traktował żadnego z nich jako herezji.
 
Wśród propozycji na tegoroczny Tydzień Modlitw znajduje się także Msza św. i konferencja ekumenisty ks. Piotra Jaskóły na temat „Kult św. Józefa w Kościołach chrześcijańskich”, które odbędą się dzisiaj o godz. 18.00 w pocysterskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jemielnicy, gdzie w XVII w. prężnie działało zrzeszające dziesiątki tysięcy członków Bractwo św. Józefa. Także dzisiaj o godz. 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu zostanie odprawiona Liturgia Eucharystyczna w obrządku bizantyjskim, której przewodniczyć będzie ks. mitrat Janusz Czerski.
 
Ważnym punktem obchodów będzie sobotnie nabożeństwo ekumeniczne w opolskim kościele ewangelicko-augsburskim, któremu przewodniczyć będzie proboszcz parafii ewangelickiej w Opolu ks. Marian Niemiec, a homilię wygłosi biskup opolski Andrzej Czaja.
 
Przez kolejne dni Tygodnia Modlitw, aż do 29 stycznia, w całej diecezji opolskiej odbywać się będą liczne liturgie i nabożeństwa ekumeniczne. Szczegółowy program tych i innych wydarzeń znaleźć można na stronie www.diecezja.opole.pl oraz www.ekumenia.pl.

 

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie zajęło 20 miejsce w najnowszym Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Szkoła awansowała aż o 30 miejsc w stosunku do ubiegłorocznego rankingu i tym samym zdeklasowała dotychczasowych liderów na Opolszczyźnie. – To miłe znaleźć się w czołówce. Nasz przepis na sukces to zmotywowany uczeń i dobrze wykwalifikowany nauczyciel – powiedział dyrektor placówki ks. Henryk Wolff.
W zamyśle założyciela placówki, abp. Alfonsa Nossola, szkoła humanistyczna to taka, która służy całemu człowiekowi - przypomina ks. Wolff. Dyrektor podkreśla że diecezjalne liceum w Nysie wyróżnia przede wszystkim dość nietypowe podejście do kwestii profilowania ścieżki dydaktycznej swoich uczniów. - W pierwszej klasie młodzież kształci się ogólnie. Pod koniec roku szkolnego, każdy sam może wybrać przedmioty, których będzie uczyć się na poziomie rozszerzonym przez kolejne dwa lata, aż do matury – wyjaśnia ks. Wolff i dodaje, że w szkole szczególny nacisk położony jest także na naukę języków obcych. Tygodniowy plan zajęć przewiduje aż 5 godzin nauki języka angielskiego i 3 godziny niemieckiego, a każdy z uczniów kształci się w grupie o odpowiednim dla niego stopniu zaawansowania.
- Szkoła dba o intensywny rozwój intelektualny swoich uczniów i przygotowuje ich do podjęcia świadomego wyboru dalszego kierunku edukacji. Cel ten osiąga wspierając realizację własnych zainteresowań uczniów, stymulując w nich rozwój samodyscypliny, samodzielności i odpowiedzialności – zapewnia dyrektor placówki i zaznacza że na wysokim poziomie stoi też dbałość o kulturę fizyczną uczniów, a oddana przed trzema laty do użytku nowoczesna sala gimnastyczna jest w tym nieocenioną pomocą.
Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie jest szkołą katolicką. - Wymiar ten realizuje się przede wszystkim w aspekcie wychowawczym - mówi ks. Wolff i dodaje, że każda szkoła odwołuje się do pewnej wizji człowieka. - My nie mamy z tym kłopotu. Ideałem, do którego chcemy i staramy się dążyć jest Jezus. Duże znaczenie w tym dążeniu ma także osoba Jana Pawła II. Czerpiemy bardzo mocno z jego nauczania, przemyśleń i słów kierowanych do szkolnictwa katolickiego. To dla nas dobra i mocna poręcz – zaznacza ks. Wolff i podkreśla, że te ideały, przekładają się nie tylko na solidną pracę dydaktyczną oraz odpowiedzialność w kwestii wychowania, ale także na relacje osobowe między kadrą a uczniami, jak również wewnątrz tych grup.
Działające od 1999 r. Diecezjalne Liceum Humanistyczne i Diecezjalne Gimnazjum w Nysie to ogólnokształcące szkoły katolickie dla młodzieży o uprawnieniach szkół publicznych. Jak zaznacza ks. Wolff - dostępne są one nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich uczniów, którzy pragną w nich realizować swoją edukację, w tym i dla osób niewierzących. Dyrektor podkreśla jednak, że siłą rzeczy wszyscy muszą respektować katolicki system wartości.
Szkoła dysponuje internatem zlokalizowanym w pobliskim Diecezjalnym Domu Formacyjnym. Dzięki temu w szkole mogą uczyć się nie tylko młodzi mieszkańcy Nysy i jej najbliższych okolic, ale także młodzież spoza granic diecezji opolskiej.

Z okazji 19. rocznicy sakry biskupiej ks. bp. Jana Kopca przypadającej w uroczystość Objawienia Pańskiego wierni Kościoła opolskiego gromadzili się na dziękczynnej modlitwie za dar jego posługi biskupiej w diecezji opolskiej. Główne uroczystości dziękczynne odbyły się w opolskiej katedrze. – Czuję się w tej chwili jak biblijny Melchizedek – powiedział podczas homilii bp Kopiec, który z końcem grudnia został mianowany ordynariuszem diecezji gliwickiej.

 
W homilii bp Kopiec nawiązując do uroczystości Objawienia Pańskiego zauważył, że – Pan, który przychodzi jest tym, który nas wzbogaca. To nie on potrzebuje przyjścia do nas, ale my potrzebujemy jego objawienia się wśród nas, abyśmy mogli dostrzec walory naszej natury, którą sami lekkomyślnie podważamy i osłabiamy. Potrzebny był Ktoś, kto wzmocni i poprowadzi – powiedział nowy biskup gliwicki i podkreślił, że dzisiejsze święto jest dniem naszej nadziei i satysfakcji. Hierarcha przypomniał także o biblijnych mędrcach, którzy przybyli do Betlejem, by oddać pokłon Jezusowi. – Byli oni ludźmi niezwykle otwartymi. Nazywanie ich mędrcami, magami, władcami czy królami jest próbą wyrażenia naszego szacunku dla nich, gdyż z pewnością reprezentowali oni elitarne warstwy społeczne i odznaczając się większą świadomością potrafili dostrzec to, czego zwykły człowiek może nie zauważyć – mówił bp Kopiec
Nowomianowany biskup gliwicki wspomniał także dzień swojej sakry biskupiej, którą przed 19. laty przyjął z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie. Przypomniał także najważniejsze jego zdaniem słowa, które do nowych biskupów skierował papież. – Wiecie, że jako pasterze macie iść, by gromadzić wszystkich ludzi wokół jednego Króla, jednego Pana, jednego Zbawiciela. Gromadzić ich wokół odniesienia, że dla wszystkich Pan przyszedł. Wszyscy ludzie bowiem są Jemu winni epifanię Królestwa Bożego. Wszyscy ludzie są winni, aby dostrzec, że Pan objawia się i ciągle ponawia swoją chęć, by być blisko każdego z nas – cytował bp Kopiec i przyznał, że niełatwo było mu przyjąć tę misję, gdyż wiedział, że wiąże się ona także z dużym trudem. – Mogę dzisiaj powiedzieć, że 19 lat temu nad radością przeważała obawa, czy będzie można temu sprostać – powiedział hierarcha i dodał, że patrząc na mędrców, którzy to samo przeżywali, widzi ich niezwykłą konsekwencję i determinację w dążeniu do celu. - I kto wie czy za taką determinację nie będzie się błogosławionym – dodał biskup nominat.
Bp Kopiec podsumował również czas swojej posługi biskupiej w diecezji opolskiej. – Przez minionych 19 lat jak potrafiłem tak Kościołowi opolskiemu służyłem. Odwiedziłem wszystkie niemal parafie diecezji, udzieliłem bierzmowania blisko 100 tys. zazwyczaj młodych chrześcijan, dzieliłem się tym, czym sam się karmię, czyli Słowem Bożym. To spowodowało, że z Kościołem opolskim się zrosłem. Ten Kościół mnie ukształtował i jemu wiele zawdzięczam. Wdzięczność swoją składam na ręce bp. Andrzeja, obecnego pasterza diecezji – powiedział hierarcha i podkreślił także dużą rolę poprzednich ordynariuszy opolskich w swoim życiu.
- Czuję się w tej chwili jak biblijny Melchizedek. Bez ojca, bez matki, nie wiemy nawet jakie jest jego pochodzenie, bo to jest nieważne, kiedy się otrzymuje dar wiary w swoje ręce, by z nim iść i ten dar wszystkim powierzać i prosić, by był on pomnażany. To jest wyznanie dzisiejszego dnia, w którym jeszcze goręcej z Kościołem opolskim się związuję – powiedział nowy biskup gliwicki, a kończąc zwrócił się do wiernych diecezji opolskiej z prośbą o modlitwę w jego intencji.
W piątkowej Mszy św. dziękczynnej za 19 lat posługi bp. Jana Kopca wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz opolskich uczelni wyższych. Razem z bp Kopcem sprawowali ją: biskup opolski Andrzej Czaja, biskup pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa, emerytowany biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Bagiński, a także licznie zgromadzeni księża z całej diecezji. Tego też dnia we wszystkich kościołach diecezji opolskiej podczas Mszy św. zabrzmiało dziękczynne Te Deum laudamus, a intencja bp. Jana Kopca dołączona została do modlitwy wiernych.

Benedykt XVI wyraził w ten sposób uznanie dla twojej dotychczasowej posługi i zaangażowania - powiedział bp Andrzej Czaja, biskup opolski podczas uroczystości odczytania nominacji dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Jana Kopca na biskupa gliwickiego.
W spotkaniu w Kurii wzięli udział wszyscy pracownicy opolskiej kurii, rektor Wyższego Seminarium w Opolu, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz przedstawiciele innych agend diecezjalnych.
Gratulacje i życzenia nowemu biskupowi gliwickiemu złożył bp Czaja. Zaznaczył, że wybór ten to wielka sprawa. - W decyzji papieża kryje się też zaufanie, że dojrzale i odpowiedzialnie, ale również z całą mądrością Bożą i ludzką będziesz mógł prowadzić Kościół gliwicki – podkreślił hierarcha i zaznaczył, że nominacja ta jest także wyróżnieniem dla Kościoła opolskiego. Nowemu biskupowi gliwickiemu opolski ordynariusz życzył także, by w dźwiganiu krzyża posługi biskupiej stale doświadczał bliskości i mocy Pana Boga oraz jego światła.
- Taki moment jak dziś to czas ogromnej wdzięczności dla Kościoła opolskiego – powiedział po ogłoszeniu nominacji bp Jan Kopiec i zaznaczył, że to także czas wdzięczności dla kolejnych rządców tego Kościoła, a zwłaszcza dla obecnego ordynariusza opolskiego, z którym współpraca układała się bardzo dobrze i z którym planowali jeszcze niedawno kolejne przedsięwzięcia na rzecz dobra tej diecezji.
Biskup wyraził także nadzieję na dobrą współpracę obu diecezji. - Myślę, że dużym ułatwieniem dla mnie jest fakt, że pozostaję w metropolii górnośląskiej. Nadal będziemy sobie bliscy i ze zdwojoną siłą będziemy mogli podejmować wspólne działania. Życzę mojej diecezji opolskiej, aby trwała i aby przynosiła dobre owoce, aby tak jak dotychczas nie lękała się podejmować wielkich zadań - powiedział biskup i odkreślił swój silny związek z Kościołem opolskim. - Pamiętajcie, że jesteśmy wspólnotą, a każda wasza modlitwa będzie dla mnie wsparciem. Myślę, że gdy kiedyś drogi nasze znowu się zwiążą, to obcy sobie nie będziemy. Jest to wielkie bogactwem ducha które przyjmujemy – podkreślił hierarcha.
Bp Kopiec nie ukrywał swojego zaskoczenia, jakie towarzyszyło mu, kiedy dowiedział się o swojej nominacji. - Po sześćdziesiątce żyłem sobie spokojnie, przekonany, że już żadne zaskakujące sprawy się nie wydarzą. Wydawałoby się, że to nie czas, by zaczynać od nowa, ale widocznie ma być inaczej – mówił biskup i wyraził radość, że doświadczenia zdobyte na różnych odcinkach posługi w diecezji opolskiej będzie można jeszcze spożytkować. - Myślę, że będzie to bogactwem i ułatwieniem, by pójść dalej i rozwijać to w innym już wymiarze odpowiedzialności – zaznaczył bp Kopiec.
Biskup przypomniał także, że jego posługa kapłańska, jako wikariusza, rozpoczęła się w dwóch parafiach leżących obecnie na terenie diecezji gliwickiej. Jak sam podkreśla Kościół gliwicki jest mu znany, a on sam utrzymuje liczne znajomości z księżmi diecezji gliwickiej. - To jest jakieś ośmielenie, to jest przesłanka, by tą drogą iść, jeżeli nie odważnie, to na pewno z jasno skrystalizowanym przesłaniem – powiedział bp Kopiec.

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec został mianowany przez Benedykta XVI ordynariuszem gliwickim. Zastąpi na tym urzędzie bp. Jana Wieczorka. Znana jest już data objęcia diecezji gliwickiej przez jej nowego ordynariusza. Ingres bp. Jana Kopca do katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 r. Wcześniej, 6 stycznia, w katedrze w Opolu diecezjanie wspólnie dziękować będą za 19 lat posługi bp. Kopca w diecezji opolskiej. Komunikat w tej sprawie wydał biskup opolski Andrzej Czaja.
- Życzymy nowemu Pasterzowi Kościoła gliwickiego światła i mocy Ducha Świętego, a biskupie zawołanie „Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza” niech Go umacnia, gdy z wiarą i miłością podejmuje apostolskie wezwanie – pisze biskup opolski w liście do diecezjan, który 1 stycznia zostanie odczytany we wszystkich kościołach diecezji opolskiej. Bp Czaja zachęca w nim też wiernych do modlitwy w intencji nowego biskupa gliwickiego. Szczególną okazją do tego będzie uroczysta Msza św. dziękczynna, która odbędzie się w 19. rocznicę święceń biskupich nominata, 6 stycznia 2012 r. o godz. 10.30 w opolskiej katedrze. Tego też dnia we wszystkich kościołach diecezji opolskiej podczas Mszy św. zabrzmi dziękczynne Te Deum laudamus, a intencja bp. Jana Kopca dołączona zostanie do modlitwy wiernych.
- W imieniu własnym i wszystkich diecezjan pragnę serdecznie podziękować biskupowi Janowi za posługę w naszym Kościele opolskim – pisze dalej bp Czaja i przypomina, że dotychczasowe zaangażowanie bp. Kopca koncentrowało się nie tylko na twórczej działalności naukowej, ale także wokół pracy kurialnej, w poszczególnych wspólnotach parafialnych, jak też podczas uroczystości w diecezjalnych sanktuariach.
Ojciec Święty Benedykt XVI 29 grudnia 2011 r. mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Jana Kopca biskupem diecezji gliwickiej. Bp Kopiec przez całe swoje życie jest związany z diecezją opolską. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie - Opolu, 30 kwietnia 1972 r. przyjął święcenia kapłańskie w opolskiej katedrze z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. W latach 1978–1982 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora. Od tego czasu jest wykładowcą i profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, a od momentu powstania Uniwersytetu Opolskiego również na jego Wydziale Teologicznym. Oprócz tego bp Kopiec pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji duszpasterskich i naukowych. Jego pasją jest historia Kościoła, a badania naukowe w tej dziedzinie pozwoliły mu zdobywać kolejne stopnie naukowe aż po stanowisko profesora zwyczajnego.
Ks. Jan Kopiec został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu 5 grudnia 1992 r. Święcenia biskupie przyjął w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1993 r. w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.